BYTY real s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 477 195435 061338 682286 62725 369
Bežná likvidita III. stupeň 1,231,100,98520,9781-1,12
Časové rozlíšenie aktív 0,0000139,000,00000,000011,00
Časové rozlíšenie pasív 28 4990,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,09-1,642,93-14,130,4552
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,120,2875-0,16170,42221,12
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,268,9430,6237,952,85
Celkové tržby 1 671 5741 263 3701 100 403285 09126 999
Celkový dlh 363 443391 285327 970279 26918 780
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 217 680-45 92125 902-104 716-724,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -118 480145 12173 298104 716724,00
Čistý cash flow -263 60171 823-31 418103 992-2 999
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 59 28346 9396 9751 9192 549
Čistý zisk 41 47733 0653 354769,001 589
Čistý zisk v minulom roku 33 0653 354769,001 589-5 429
Cudzie zdroje -85 253-43 776-10 712-7 358-6 589
Daň z príjmov 13 37310 6442 880960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 10 6442 880960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 13 37310 6442 880960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,0000174,0246,98
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,0000174,0046,98
Doba obratu aktív 104,79126,36113,59390,97525,49
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,0000174,0246,98
Doba obratu zásob 135,5874,5075,1913,310,0000
Doba splácania záväzkov 56,6778,1667,68379,490,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 51,7572,5565,16335,98-55,31
EBIT v minulom roku 46 9396 9751 9192 549-4 469
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 59 28346 9396 9751 9192 549
EBITDA 93 10177 20123 5455 403-872,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 93 10177 20123 5455 403-872,00
Efektívna daňová sadzba 0,24380,24350,46200,55520,3766
Finančná páka 5,609,9431,6238,953,85
Finančné účty -118 480145 12173 298104 716724,00
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 91 14375 46541 13140 04112 603
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,49390,57410,57370,8594-0,1052
Krátkodobé finančné výpomoci 99 20099 20099 2000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00000,0000127 5752 268
Krátkodobé záväzky 235 679249 782194 289246 319-2 670
Krytie dlhovej služby 2,8323,9031,7728,440,0000
Nákladové úroky 4 4333 230741,00190,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 3 230741,00190,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 589 9581 198 0451 072 013261 64820 370
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 518 0031 166 5111 047 734236 9110,0000
Neobežný majetok 31 79851 71049 53845 69922 366
Obežný majetok 445 397383 212289 144240 9282 992
Obrat aktív 3,482,893,210,93360,6946
Obrat neobežného majetku 52,2724,3021,975,860,7878
Obrat obežného majetku 3,733,283,761,115,89
Obrat zásob 2,694,904,8527,430,0000
Odpisy 31 86028 52615 8223 1223 254
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 15 93014 2637 9111 5611 627
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 15 93014 2637 9111 5611 627
Osobné náklady 32,0032,0031,0019,0015,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 9581 736748,00362,00125,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 30082,00824,00288,00169,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 73 33761 59119 1763 8914 843
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2 2581 834523,74312,79-183,27
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,272,051,021,89-0,8409
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,0000127 5652 268
Pohotová likvidita II. stupeň -0,32610,41620,24970,9430-1,12
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,3234-0,60950,3410-0,07082,20
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -59,4622,24-42,40547,330,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,76160,89940,96840,97430,7403
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,268,9430,6237,952,85
Pridaná hodnota 72 25658 67616 2365 943-2 749
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,48650,75530,31310,10450,2412
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,905,0713,9351,69-21,54
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,905,0713,9351,69-21,54
Služby 51 05911 2249 2891 7271 148
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 477 195435 061338 682286 62725 369
Spotreba materiálu… 20 89620 31014 99023 01019 222
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 99 20099 20099 2000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 662 2141 256 7211 097 416285 09124 421
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00009 16717 5006 800
Tržby z predaja tovaru 1 662 2141 256 7211 088 249238 5110,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,000029 08017 621
Účtovný cash flow -263 60171 823-31 418103 992-2 999
Úročený dlh 99 20099 20099 2000,00000,0000
Úrokové krytie 13,3714,539,4110,100,0000
Vlastné imanie 85 25343 77610 7127 3586 589
Všetky záväzky 363 443391 285327 970279 26918 780
Výnosy budúcich období dlhodobé 28 4990,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 61 24148 6757 7232 2812 674
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 61 24148 6757 7232 2812 674
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 41 47733 0653 354769,001 589
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 33 0653 354769,001 589-5 429
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 54 85043 7096 2341 7292 549
Zásoby 563 877238 091215 8468 6370,0000
Záväzky 363 443391 285327 970279 26918 780
Záväzky z obchodného styku 1 30082,00824,00288,00169,00
Zisk pred zdanením 54 85043 7096 2341 7292 549
Zmena EBIT 1,266,733,630,7528-0,5704
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00009 16717 5000,0000