WIPO s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 122 155118 067120 988115 786159 175
Bankové úvery 6 4236 4237 8747 8747 874
Bežné bankové úvery 6 4236 4237 8747 8747 874
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00560,03340,03970,11121,11
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,64-2,59-2,94-2,81-4,48
Celkové tržby 53 440109 294134 539107 071126 506
Celkový dlh 196 526192 392183 344179 618204 851
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 85 09583 02884 48979 86636 248
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 416,002 4832 4737 09650 714
Čistý cash flow 416,002 4832 4737 09650 714
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 398,00-11 9702 437-17 196-28 518
Čistý zisk -46,00-11 9701 477-18 156-29 478
Čistý zisk v minulom roku -11 9700,000013 9367 16918 564
Cudzie zdroje 74 37174 32562 35663 83245 676
Daň z príjmov 437,000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 437,000,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -189,42-82,48-54,54-97,83-81,33
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -208,82-93,60-60,54-101,53-84,08
Doba obratu aktív 1 003483,82383,70454,15514,35
Doba obratu pohľadávok -189,42-82,48-54,54-97,83-81,33
Doba obratu zásob 0,000022 3750,00000,000012 893
Doba splácania záväzkov 0,000083 4960,00000,000053 129
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 907,38435,89304,05361,43379,58
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000-2 6970,00000,000013 906
EBIT v minulom roku -11 9700,000013 9367 16918 564
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 398,00-11 9702 437-17 196-28 518
EBITDA 1 595-10 7234 372-16 203-26 434
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 595-10 7234 372-16 203-26 434
Efektívna daňová sadzba 1,120,00000,3939-0,0558-0,0337
Finančná páka -1,64-1,59-1,94-1,81-3,48
Finančné účty 416,002 4832 4737 09650 714
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,60880,62950,51540,55130,2870
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,6088-0,6295-0,5154-0,5513-0,2870
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 398,00-11 9702 497-17 196-28 270
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,90460,90090,79240,79580,7380
Krátkodobé finančné výpomoci 79 08879 08879 08879 08879 088
Krátkodobé pohľadávky -23 069-20 129-17 198-24 941-25 170
Krátkodobé záväzky 110 506106 37295 87292 147117 467
Krátkodobé záväzky z obchodného styku -1 595-3 436-3 344-10 21530 745
Krytie dlhovej služby 227,860,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 7,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 33 60090 457101 75098 824111 374
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000465,000,00000,0000807,00
Neobežný majetok 107 208107 208107 208105 126105 126
Obežný majetok 14 94710 85913 78010 66054 049
Obrat aktív 0,36390,75440,95130,80370,7096
Obrat neobežného majetku 0,41460,83081,070,88521,07
Obrat obežného majetku 2,978,208,358,732,09
Odpisy 0,00000,000060,000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,000060,000,00000,0000
Osobné náklady 17 57623 36221 00420 21333 856
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 3701 2472 1451 6692 336
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 173,000,0000270,00676,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -46,00-11 9701 537-18 156-29 478
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0041-1,070,0600-0,7850-0,7140
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0342-1,020,0970-0,7274-0,6838
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,62-16,871,57-3,5121,40
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-2,980,00000,00001,96
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,6174-0,05930,6352-0,28530,0467
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,6174-0,05930,6334-0,28530,0467
Pohľadávky z obchodného styku -25 432-22 841-19 091-25 885-26 019
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 178,7829,9325,219,000,9007
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 59,430,00000,00000,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,70000,72430,71880,75110,5463
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,611,631,521,551,29
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,64-2,59-2,94-2,81-4,48
Pridaná hodnota 10 852-1 38513 342-5 7661 582
Primárna platobná neschopnosť 0,06270,15040,17520,3946-1,18
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00060,1610-0,02370,28440,6454
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 123,21-17,9441,94-11,09-7,75
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 123,21-17,9441,94-11,09-7,75
Služby 2 11310 87011 3158 07916 977
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 122 155118 067120 988115 786159 175
Spotreba materiálu… 31 48779 12290 43590 74593 590
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 85 51185 51186 96286 96286 962
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 44 45289 072115 09293 058113 206
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,0000250,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 44 45289 072115 09293 058112 956
Účtovný cash flow 416,002 4832 4737 09650 714
Úročený dlh 85 51185 51186 96286 96286 962
Úrokové krytie 56,860,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -74 371-74 325-62 356-63 832-45 676
Všetky záväzky 196 526192 392183 344179 618204 851
Výsledok hospodárenia 1 595-10 7234 312-16 203-26 184
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 595-10 7234 312-16 203-26 184
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -46,00-11 9701 477-18 156-29 478
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -11 9700,000013 9367 16918 564
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 391,00-11 9702 437-17 196-28 518
Zásoby 37 60028 50528 50528 50528 505
Záväzky 196 526192 392183 344179 618204 851
Záväzky z obchodného styku -1 595-3 436-3 344-10 21530 745
Zisk pred zdanením 391,00-11 9702 437-17 196-28 518
Zmena EBIT -0,03330,00000,1749-2,40-1,54