4U production s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 45,0060 858104 7870,0000124 461
Bežná likvidita III. stupeň 0,00420,72101,050,00001,75
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,110,6665-0,28340,0000-0,6006
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -3,16-0,05090,13210,00000,4377
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,0010,062,150,00001,31
Celkové tržby 202 009239 013365 3630,00000,0000
Celkový dlh 10 90955 35371 5540,000070 696
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 18 832-13 265-9 4190,0000-35 504
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -12 039-3 6699 4190,000032 290
Čistý cash flow -12 039-3 6699 4190,000032 290
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -15 621-23 7489 0720,00004 170
Čistý zisk -16 369-25 2807 3070,00004 142
Čistý zisk v minulom roku -25 2807 3079 4710,0000-3 247
Cudzie zdroje 10 864-5 505-33 2330,0000-53 765
Daň z príjmov 0,0000960,001 5020,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,001 5022 8800,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,001 5020,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 25,6466,2565,410,000066,69
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 25,6459,6461,820,000060,07
Doba obratu aktív 0,095592,94104,680,000091,05
Doba obratu pohľadávok 25,6466,2565,410,000066,69
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000129 4950,000055,51
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 8,08109,9771,240,000053,97
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,0000125 8310,00000,0000
EBIT v minulom roku -23 7489 07212 3510,0000-3 247
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -15 621-23 7489 0720,00004 170
EBITDA -21 804-11 68716 2890,00007 652
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -21 804-11 68716 2890,00007 652
Finančná páka -0,004111,063,150,00002,31
Finančné účty -12 039-3 6699 4190,000032 290
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 241,42-0,0905-0,31710,0000-0,4320
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -241,420,09050,31710,00000,4320
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 35 524-14 99814 1930,00006 479
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 84,601,180,68050,00000,5928
Krátkodobé finančné výpomoci 6 793-16 9340,00000,0000-3 214
Krátkodobé pohľadávky 12 08443 38265 4730,000091 171
Krátkodobé záväzky 3 80772 01371 3110,000073 779
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 89269 74669 2930,00000,0000
Krytie dlhovej služby -29,15-20,4361,940,0000273,29
Nákladové úroky 748,00572,00263,000,000028,00
Nákladové úroky v minulom roku 572,00263,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 185 241243 612335 0930,0000485 086
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,0000201,000,00000,0000
Neobežný majetok 0,000021 14529 8950,00001 000,00
Obežný majetok 45,0039 71374 8920,0000123 461
Obrat aktív 3 8223,933,490,00004,01
Obrat neobežného majetku 0,000011,3012,220,0000498,95
Obrat obežného majetku 3 8226,024,880,00004,04
Odpisy 8 7508 7505 1050,00001 000,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 7508 7505 1050,00001 000,00
Osobné náklady 7 8346 77613 3850,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 7023 3112 0960,00001 173
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 30,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -7 619-16 53012 4120,00005 142
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 4,022,210,21990,00000,0819
Podiel EBIT k aktívam -347,13-0,39020,08660,00000,0335
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -347,13-0,39020,08660,00000,0335
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 4,152,130,27100,00000,0823
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam -267,53-0,06030,08990,00000,2594
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,5921-1,470,44220,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000150,600,00000,0286
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -1,69-0,67872,260,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,7979-0,29621,640,000013,86
Pohľadávky z obchodného styku 12 08439 05561 8820,000082 117
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00420,72101,050,00001,75
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,90241,50-3,530,0000-1,67
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -16,09-6,4135,810,00001 153
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 150,96-0,27830,00000,0000-0,0258
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 242,420,90950,68290,00000,5680
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,0010,062,150,00001,31
Pridaná hodnota -13 232-4 59930 2700,000013 864
Primárna platobná neschopnosť 0,23931,791,120,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -363,76-0,41540,06970,00000,0333
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,51-4,590,21990,00000,0770
Rýchla likvidita I. stupeň -1,14-0,06660,13210,00000,4576
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,5003-4,744,390,00009,24
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,5003-4,744,390,00009,24
Služby 175 233231 649324 9750,0000466 289
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 45,0060 858104 7870,0000124 461
Spotreba materiálu… 10 00811 9639 9170,000018 797
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 6 793-16 9340,00000,0000-3 214
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 202 009239 013365 3630,0000498 950
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 30 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,0000213,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 172 009239 013365 1500,0000498 950
Účtovný cash flow -12 039-3 6699 4190,000032 290
Úročený dlh 6 793-16 9340,00000,0000-3 214
Úrokové krytie -20,88-41,5234,490,0000148,93
Vlastné imanie -10 8645 50533 2330,000053 765
Všetky záväzky 10 90955 35371 5540,000070 696
Výsledok hospodárenia -12 949-20 43711 1840,00006 652
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -12 949-20 43711 1840,00006 652
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -16 369-25 2807 3070,00004 142
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -25 2807 3079 4710,0000-3 247
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -16 369-24 3208 8090,00005 441
Záväzky 10 90955 35371 5540,000070 696
Záväzky z obchodného styku 2 89269 74669 2930,00000,0000
Zisk pred zdanením -16 369-24 3208 8090,00005 441
Zmena EBIT 0,6578-2,620,73450,0000-1,28
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 12 3950,00000,00000,00000,0000