LINSTING, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 51 30370 53244 57822 98236 531
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,000093,00
Bežná likvidita III. stupeň 11,961,784,022,327,29
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,000093,00
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000798,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1635-0,6360-0,9895-1,37-0,6777
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,101,293,252,245,94
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,05270,49280,30470,61040,1169
Celkové tržby 28 12845 60241 59537 2460,0000
Celkový dlh 2 56823 28410 4108 7113 824
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 968-30 048-33 810-19 485-22 072
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 96830 04833 81019 48522 165
Čistý cash flow 7 96830 04833 81019 48522 165
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 30617 22523 05613 28912 325
Čistý zisk 1 48713 08119 89710 03112 325
Čistý zisk v minulom roku 13 08119 89710 0311 12716 143
Cudzie zdroje -48 735-47 248-34 168-14 271-32 707
Daň z príjmov 819,004 1443 1593 2580,0000
Daň z príjmov v minulom roku 4 1443 1593 258771,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 819,004 1443 1593 2580,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 294,99115,0172,187,3242,11
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 243,98109,1564,480,000040,24
Doba obratu aktív 665,73716,35402,48232,24313,74
Doba obratu pohľadávok 294,99115,0172,187,3242,11
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000084,08
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 33,32236,4893,9988,0332,04
EBIT v minulom roku 17 22523 05613 2891 89816 156
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 30617 22523 05613 28912 325
EBITDA 10 98118 18023 17217 93925 641
EBITDA marža 0,39040,39870,55710,48160,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 10 98118 18023 17217 93925 641
Finančná páka 1,051,491,301,611,12
Finančné účty 7 96830 04833 81019 48522 165
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9499-0,6699-0,7665-0,6210-0,8953
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,94990,66990,76650,62100,8953
Hrubá marža 0,53920,45110,60700,49360,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 10 86432 07023 05515 96423 463
Krátkodobé pohľadávky 22 73311 3247 995724,004 903
Krátkodobé záväzky 2 56823 28410 4108 7113 731
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 394,001 349354,00350,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,000013,00
Náklady na predaný tovar 12 96015 36915 18017 73616 196
Neobežný majetok 20 60229 1602 7732 7738 665
Obežný majetok 30 70141 37241 80520 20927 068
Obrat aktív 0,54830,50950,90691,571,16
Obrat neobežného majetku 1,371,2314,5813,034,90
Obrat obežného majetku 0,91620,86870,96701,791,57
Odpisy 8 5587 8450,00002 6787 068
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 5587 8450,00002 6787 068
Osobné náklady 604,00594,00462,00506,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 117,00110,00117,001 9752 178
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 04520 92619 89712 70919 393
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,03050,27690,58230,70290,3758
Podiel EBIT k aktívam 0,04490,24420,51720,57820,3374
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,04490,24420,51720,57820,3374
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,04730,36460,67480,93120,3758
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,15530,42600,75840,84780,6067
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,28330,65890,81280,52310,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,62
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 25,1134,6354,6536,330,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,662,4454,655,773,72
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,28330,83610,83630,53950,5215
Pohľadávky z obchodného styku 18 80210 7477 1420,00004 685
Pohotová likvidita II. stupeň 11,961,784,022,327,29
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,12-1,57-1,01-0,7324-1,48
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,05270,49280,30470,61040,1169
Pridaná hodnota 15 16820 56925 24718 38426 303
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,03050,27690,58230,70290,3768
Rýchla likvidita I. stupeň 3,101,293,252,245,80
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,23391,280,44920,48560,1491
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,23391,280,44920,48560,1491
Služby 8 28010 6519 73711 3559 418
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 51 30370 53244 57822 98236 531
Spotreba materiálu… 4 6804 7185 4436 3816 778
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,000093,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 28 12842 93840 42736 12042 499
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00007 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 28 12835 93840 42736 12042 499
Účtovný cash flow 7 96830 04833 81019 48522 165
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,000093,00
Vlastné imanie 48 73547 24834 16814 27132 707
Všetky záväzky 2 56823 28410 4108 7113 824
Výsledok hospodárenia 2 42317 33523 17215 26118 573
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 42317 33523 17215 26118 573
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 48713 08119 89710 03112 325
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 13 08119 89710 0311 12716 143
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 30617 22523 05613 28916 397
Záväzky 2 56823 28410 4108 7113 824
Záväzky z obchodného styku 394,001 349354,00350,000,0000
Zisk pred zdanením 2 30617 22523 05613 28916 397
Zmena EBIT 0,13390,74711,737,000,7629