TOPRACE s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 84 421140 11232 48153 31871 563
Bežná likvidita III. stupeň 2,453,068,371,141,07
Časové rozlíšenie aktív 71,00242,00181,000,00001 473
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0867-0,09460,6189-0,8137-0,2783
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,51980,2350-10,780,62420,5034
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,17060,40500,06471,310,5560
Celkové tržby 226 500188 12162 79079 1470,0000
Celkový dlh 12 30640 3891 97430 25725 572
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -17 155-23 405-13 973-32 855-12 798
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 17 15523 40513 97332 85512 798
Čistý cash flow -6 2509 432-18 88218 76412 798
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 54 19387 5098 4061 2365 495
Čistý zisk 40 79869 2437 446275,005 495
Čistý zisk v minulom roku 69 2437 446275,00-18 84715 099
Cudzie zdroje -72 115-99 723-30 507-23 061-45 991
Daň z príjmov 13 39518 266960,00961,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 18 266960,00961,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 13 39518 266960,00961,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 19,66192,562,977,3929,57
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 11,03192,560,00584,313,99
Doba obratu aktív 136,04271,85189,23294,95163,38
Doba obratu pohľadávok 19,66192,562,977,3929,57
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000076,94
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 19,3777,8810,21166,3058,05
EBIT v minulom roku 87 5098 4061 236-18 84715 099
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 54 19387 5098 4061 2365 495
EBITDA 74 01996 72821 27214 09539 073
EBITDA marža 0,32680,51420,33880,17810,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 74 01996 72821 27214 09539 073
Efektívna daňová sadzba 0,24720,20870,11420,77750,0000
Finančná páka 1,171,411,062,311,56
Finančné účty 17 15523 40513 97332 85512 798
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8542-0,7117-0,9392-0,4325-0,6427
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,85420,71170,93920,43250,6427
Hrubá marža 0,31990,53090,35740,19630,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 73 67996 48421 02240 22838 844
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,14240,28650,05390,56380,3553
Krátkodobé pohľadávky 12 20099 246509,001 33612 953
Krátkodobé záväzky 12 02340 1381 75230 06225 425
Náklady na predaný tovar 154 05288 24840 21150 442120 618
Neobežný majetok 54 99517 21917 81819 12744 339
Obežný majetok 29 355122 65114 48234 19125 751
Obrat aktív 2,681,341,931,242,23
Obrat neobežného majetku 4,1210,933,523,453,61
Obrat obežného majetku 7,721,534,331,936,21
Odpisy 19 4868 97612 61814 67821 380
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 7434 4886 3097 33921 380
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 7434 4886 3097 3390,0000
Osobné náklady 7 8097 0846 5926 1940,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 340,00244,00250,00201,00229,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00005 8660,00003 3300,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 60 28478 21920 06414 95326 875
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,56570,69440,24410,01190,1195
Podiel EBIT k aktívam 0,64190,62460,25880,02320,0768
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,64190,62460,25880,02320,0768
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,74850,87530,27360,05310,1191
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,20320,16700,43020,61620,1788
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 9,2814,103,402,510,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,656,221,170,74441,84
Pohľadávky z obchodného styku 6 84699 2461,0000780,001 746
Pohotová likvidita II. stupeň 2,453,068,371,141,07
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 11,54-10,571,62-1,23-3,59
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,14580,28830,06080,56750,3573
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,17060,40500,06471,310,5560
Pridaná hodnota 72 44899 87322 43915 53839 255
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,05910,00004,270,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,56570,69440,24410,01190,1195
Rýchla likvidita I. stupeň 1,430,58317,981,090,5034
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,16630,41760,09282,150,6545
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,16630,41760,09282,150,6545
Služby 134 72685 55537 21538 814103 443
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 84 421140 11232 48153 31871 563
Spotreba materiálu… 19 3262 6932 99611 62817 175
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 226 500188 12162 65079 147159 873
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,000013 1670,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 226 500188 12162 65065 980159 873
Účtovný cash flow -6 2509 432-18 88218 76412 798
Vlastné imanie 72 11599 72330 50723 06145 991
Všetky záväzky 12 30640 3891 97430 25725 572
Výsledok hospodárenia 54 53387 7528 6541 4358 079
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 54 53387 7528 6541 4358 079
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 40 79869 2437 446275,005 495
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 69 2437 446275,00-18 84715 099
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 54 19387 5098 4061 2367 851
Záväzky 12 30640 3891 97430 25725 572
Záväzky z obchodného styku 0,00005 8660,00003 3300,0000
Zisk pred zdanením 54 19387 5098 4061 2367 851
Zmena EBIT 0,619310,416,80-0,06560,3639
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000011 1499 614