Robert Drobný - RODRO

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201520102009