Schoppa, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 353 097298 272274 816209 302137 141
Bankové úvery 0,00000,00000,000017 7040,0000
Bežná likvidita III. stupeň 3,471,520,46930,34452,56
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,000017 7040,0000
Časové rozlíšenie aktív 10 1360,00000,00000,00001 231
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1914-0,4707-0,6307-12,96-0,5986
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,050,96380,26510,10491,55
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,32760,72463,25171,831,34
Celkové tržby 773 194735 314676 189476 1730,0000
Celkový dlh 87 136125 324210 138208 09178 547
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -132 301-81 408-40 7902 006-35 074
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 132 30181 40840 79015 69835 074
Čistý cash flow 50 89381 40840 79015 69835 074
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 114 128127 59569 251-102 47620 652
Čistý zisk 93 013108 27063 468-103 83919 352
Čistý zisk v minulom roku 108 27063 468-103 83946 45634 242
Cudzie zdroje -265 961-172 948-64 678-1 211-58 594
Daň z príjmov 19 91917 7423 481960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 17 7423 481960,009 5630,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 19 91917 7423 481960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 100,00100,00100,00100,0010 134
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 8,5819,7414,1123,216,20
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 8,4115,169,0910,696,06
Doba obratu aktív 168,06151,25155,54164,1283,54
Doba obratu pohľadávok 8,6319,7914,1723,2912,38
Doba obratu zásob 13,1613,4111,6739,6424,53
Doba splácania záväzkov 80,31137,56275,92480,3019,53
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 23,0842,8387,10117,3213,75
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 17,1045,4617,9939,050,0000
EBIT v minulom roku 127 59569 251-102 47656 49535 985
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 114 128127 59569 251-102 47620 652
EBITDA 232 617181 792113 342-64 52460 200
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 232 617181 792113 342-64 52460 200
Finančná páka 1,331,724,25172,832,34
Finančné účty 132 30181 40840 79015 69835 074
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7532-0,5798-0,2354-0,0058-0,4273
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,75320,57980,23540,00580,4273
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 233 934177 655146 596-55 15152 356
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,13730,28320,56000,71480,1646
Krátkodobé pohľadávky 18 03438 93324 92929 59910 186
Krátkodobé záväzky 48 48784 464153 894149 61722 578
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,000027 91210 03312 1650,0000
Krytie dlhovej služby 194,50114,8449,24-160,1146,31
Nákladové úroky 1 1961 5832 302403,001 300
Nákladové úroky v minulom roku 1 5832 302403,00476,001 743
Náklady na predaný tovar 410 977404 267400 718438 575422 070
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 220 375224 122203 576113 700169 910
Neobežný majetok 184 583169 598202 486151 55669 099
Obežný majetok 158 378128 67472 33057 74666 811
Obrat aktív 2,172,412,352,224,37
Obrat neobežného majetku 4,154,243,183,078,67
Obrat obežného majetku 4,845,598,928,068,97
Obrat zásob 27,7427,2231,279,2114,88
Odpisy 116 29847 81046 38333 78331 465
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 58 14947 81046 38333 78331 465
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 58 1490,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 179 551144 438136 02191 3600,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 6838 6378 0236 7977 844
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000043,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 10 3260,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 209 311156 080109 851-70 05650 817
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,34970,62600,9813-5,490,3303
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,37470,59680,5727-1,720,1803
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,50450,45770,55703,400,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,611,411,200,23660,4197
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,982,181,800,29440,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,201,641,340,21495,63
Pohľadávky z obchodného styku 17 66529 88916 06613 6329 948
Pohotová likvidita II. stupeň 3,311,420,42700,27072,06
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,23-2,12-1,59-0,0771-1,67
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 42,5551,4317,7238,9526,98
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,24680,42020,76470,99420,5727
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,32760,72463,25171,831,34
Pridaná hodnota 355 894315 553244 19526 899177 128
Primárna platobná neschopnosť 0,58450,93390,62450,89240,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,34970,62600,9813-85,750,3303
Rýchla likvidita I. stupeň 2,730,96380,26510,09381,55
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,37460,68941,85-3,231,30
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,37460,68941,85-3,231,30
Služby 127 550124 577125 085189 885118 838
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 353 097298 272274 816209 302137 141
Spotreba materiálu… 63 05255 56872 057134 990133 322
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,000017 7040,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 770 371722 070665 530473 559599 198
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 5002 25020 6178 0850,0000
Tržby z predaja tovaru 738 639699 827617 651456 979594 327
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 28 23219 99327 2628 4954 871
Účtovný cash flow 50 89381 40840 79015 69835 074
Úročený dlh 0,00000,00000,000017 7040,0000
Úrokové krytie 95,4280,6030,08-254,2815,89
Vlastné imanie 265 961172 94864 6781 21158 594
Všetky záväzky 87 136125 324210 138208 09178 547
Výsledok hospodárenia 119 819136 23277 240-95 67528 735
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 119 819136 23277 240-95 67528 735
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 93 013108 27063 468-103 83919 352
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 108 27063 468-103 83946 45634 242
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 112 932126 01266 949-102 87919 352
Zásoby 7 9438 2336 51112 34911 417
Záväzky 87 136125 324210 138208 09178 547
Záväzky z obchodného styku 10 32627 91210 03312 1650,0000
Zisk pred zdanením 112 932126 01266 949-102 87919 352
Zmena EBIT 0,89451,84-0,6758-1,810,5739
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000010 3365 4530,0000