EKONTRAKT, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 36 72944 92437 85817 58341 272
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000-80,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,19070,94350,72170,28060,1139
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -3,63-4,17-2,96-1,60-2,76
Celkové tržby 35 73943 44831 28740 6450,0000
Celkový dlh 50 67159 09957 13646 91564 867
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 659-13 374-13 912-8 232-2 679
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 65913 37413 9128 2322 679
Čistý cash flow 2 65913 37413 9128 2322 679
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 233,006 06411 013-926,00-3 310
Čistý zisk 233,005 10410 053-1 886-3 333
Čistý zisk v minulom roku 5 10410 053-1 886-2 434-11 483
Cudzie zdroje 13 94214 17519 27829 33223 515
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 20,3118,6026,0127,45202,93
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 20,3118,600,000027,45202,93
Doba obratu aktív 375,19378,30442,37157,90380,56
Doba obratu pohľadávok 20,3118,6026,0127,45202,93
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000623,08
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 516,57496,81666,45420,40598,12
EBIT v minulom roku 6 06411 013-926,00-1 474-11 069
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 233,006 06411 013-926,00-3 310
EBITDA 3 6769 22013 167-115,00-183,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 6769 22013 167-115,00-183,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,15830,0872-1,040,0000
Finančná páka -2,63-3,17-1,96-0,5994-1,76
Finančné účty 2 65913 37413 9128 2322 679
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,37960,31550,50921,670,5698
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,3796-0,3155-0,5092-1,67-0,5698
Hrubá marža 0,16480,25910,51600,04100,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 3798 71912 811-563,00-283,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,381,311,512,661,57
Krátkodobé pohľadávky 1 9882 2092 2263 05722 008
Krátkodobé záväzky 50 56958 99857 03546 81464 867
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,0000133,0011,000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,0000-7,96
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,000023,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000414,00
Náklady na predaný tovar 29 84232 08715 09438 98037 999
Neobežný majetok 32 08229 34121 7206 29416 585
Obežný majetok 4 64715 58316 13811 28924 687
Obrat aktív 0,97280,96490,82512,310,9591
Obrat neobežného majetku 1,111,481,446,462,39
Obrat obežného majetku 7,692,781,943,601,60
Odpisy 3 1462 6551 799363,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 1462 6551 799363,000,0000
Osobné náklady 973,00800,00760,00735,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 297,00501,00356,00448,00100,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 3797 75911 852-1 523-3 333
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0167-0,3601-0,52150,06430,1417
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0168-0,4309-0,57430,03170,1408
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 6,0514,0721,242,270,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,433,266,311,520,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 9882 2090,00003 05722 008
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5,241,061,393,568,78
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,0000116,48
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,381,321,512,671,57
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -3,63-4,17-2,96-1,60-2,76
Pridaná hodnota 5 88911 25816 1431 6651 586
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0167-0,3601-0,52150,06430,1417
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 13,786,414,34-407,96-354,46
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 13,786,414,34-407,96-354,46
Služby 1 0262 6172 1621 12428 445
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 36 72944 92437 85817 58341 272
Spotreba materiálu… 28 81629 47012 93237 8569 554
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 35 73143 34531 23740 64539 585
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 35 73143 34531 23740 64539 585
Účtovný cash flow 2 65913 37413 9128 2322 679
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000-143,91
Vlastné imanie -13 942-14 175-19 278-29 332-23 515
Všetky záväzky 50 67159 09957 13646 91564 867
Výsledok hospodárenia 530,006 56511 368-478,00-183,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 530,006 56511 368-478,00-183,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 233,005 10410 053-1 886-3 333
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 10410 053-1 886-2 434-11 483
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 233,006 06411 013-926,00-3 333
Záväzky 50 67159 09957 13646 91564 867
Záväzky z obchodného styku 0,00000,0000133,0011,000,0000
Zisk pred zdanením 233,006 06411 013-926,00-3 333
Zmena EBIT 0,03840,5506-11,890,62820,2990