E K E N, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 8148 0899 4383 6429 268
Bežná likvidita III. stupeň 0,44240,76370,87970,88404,19
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000060,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,02541,013,621,21-0,2748
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,01420,23840,43550,14030,8770
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,79-4,23-8,31-8,620,3133
Celkové tržby 4 7567 20210 9791 7940,0000
Celkový dlh 10 88210 59210 7294 1202 211
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -154,00-2 525-4 672-578,00-1 939
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,7496-0,1683-0,0741-0,92590,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 154,002 5254 672578,001 939
Čistý cash flow 154,002 5254 672578,001 939
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 565-252,00147,00-710,00643,00
Čistý zisk -3 565-1 212-813,00-1 661643,00
Čistý zisk v minulom roku -1 212-813,00-1 661-5 8421 186
Cudzie zdroje 6 0682 5031 291478,00-7 057
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00951,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00951,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00951,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 888,20164,11103,29310,2720,07
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 888,20164,11103,29308,4420,07
Doba obratu aktív 917,55410,35313,77740,99518,04
Doba obratu pohľadávok 888,20164,11103,29310,2720,07
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000144,29
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 074537,33356,69838,24123,59
EBIT v minulom roku -252,00147,00-710,00-4 8821 186
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 565-252,00147,00-710,00643,00
EBITDA -5 684-165,00238,00-631,00915,00
EBITDA marža -1,20-0,02290,0217-0,35170,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -5 684-165,00238,00-631,00915,00
Efektívna daňová sadzba 0,0000-3,816,53-1,340,0000
Finančná páka -0,7933-3,23-7,31-7,621,31
Finančné účty 154,002 5254 672578,001 939
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,260,30940,13680,1312-0,7614
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,26-0,3094-0,1368-0,13120,7614
Hrubá marža -1,080,03930,0238-0,33890,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 323-252,00147,00-710,00843,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2,261,311,141,130,2386
Krátkodobé pohľadávky 4 6603 2353 1071 525359,00
Krátkodobé záväzky 10 88210 59210 7294 1202 211
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 49,00680,00633,00710,000,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,00006 910
Náklady na predaný tovar 7 0426 91210 7182 4025 593
Obežný majetok 4 8148 0899 4383 6429 208
Obrat aktív 0,39780,88951,160,49260,7046
Obrat obežného majetku 0,39780,88951,160,49260,7092
Ostatné náklady na finančnú činnosť 123,0087,0091,0079,0072,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3 565-1 212-813,00-1 661643,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,58750,48420,62973,470,0911
Podiel EBIT k aktívam -0,7405-0,03120,0156-0,19490,0694
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,7405-0,03120,0156-0,19490,0694
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,58750,1007-0,11391,490,0911
Pohľadávky z obchodného styku 4 6603 2353 1071 516359,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,44240,54380,72500,51041,07
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 39,400,99130,27630,8270-3,64
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,261,311,141,130,2386
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,79-4,23-8,31-8,620,3133
Pridaná hodnota -5 127283,00261,00-608,00937,00
Rentabilita aktív, ROA -0,7405-0,1498-0,0861-0,45610,0694
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,58750,48420,62973,470,0911
Rýchla likvidita I. stupeň 0,01420,23840,43550,14030,8770
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,91-64,1945,08-6,532,42
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,91-64,1945,08-6,532,42
Služby 2 1581 7381 468948,00585,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 8148 0899 4383 6429 268
Spotreba materiálu… 4 8845 1749 2501 4545 008
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 1577 19510 9791 7946 530
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 2420,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 9157 19510 9791 7946 530
Účtovný cash flow 154,002 5254 672578,001 939
Vlastné imanie -6 068-2 503-1 291-478,007 057
Všetky záväzky 10 88210 59210 7294 1202 211
Výsledok hospodárenia -3 442-165,00238,00-631,00915,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 442-165,00238,00-631,00915,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 565-1 212-813,00-1 661643,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 212-813,00-1 661-5 8421 186
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 565-252,00147,00-710,00844,00
Zásoby 0,00002 3291 6591 5396 910
Záväzky 10 88210 59210 7294 1202 211
Záväzky z obchodného styku 49,00680,00633,00710,000,0000
Zisk pred zdanením -3 565-252,00147,00-710,00844,00
Zmena EBIT 14,15-1,71-0,20700,14540,5422