SANYTOUR s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 14 66314 66316 62517 31714 817
Bežná likvidita III. stupeň 1,271,272,162,121,27
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,04-1,04-1,00-1,05-2,24
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,271,272,161,170,6027
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,631,631,210,89153,71
Celkové tržby 0,0000610,002 52824 0720,0000
Celkový dlh 9 0939 0839 1018 16211 671
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 791-5 791-7 553-9 584-7 034
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0000-3,19-0,64560,21710,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 7915 7917 5539 5847 034
Čistý cash flow 5 7915 7917 5539 5847 034
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-973,00-669,006 699254,00
Čistý zisk 0,0000-1 944-1 6325 225254,00
Čistý zisk v minulom roku -1 944-1 6325 225784,00298,00
Cudzie zdroje -5 570-5 580-7 524-9 155-3 146
Daň z príjmov 0,0000960,00960,001 4740,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,001 474960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,001 4740,0000
Dlhodobé pohľadávky 8 8728 8729 0720,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,0000117,25133,25
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,0000117,25133,25
Doba obratu aktív 0,00008 7742 400262,57253,68
Doba obratu pohľadávok 0,00005 3091 310117,25133,25
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000198,45
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00002 732505,20123,76199,82
EBIT v minulom roku -973,00-669,006 6991 744298,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-973,00-669,006 699254,00
EBITDA 0,0000-870,00-513,006 867518,00
EBITDA marža 0,0000-1,43-0,20290,28530,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-870,00-513,006 867518,00
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,9756-1,430,22000,0000
Finančná páka 2,632,632,211,894,71
Finančné účty 5 7915 7917 5539 5847 034
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3799-0,3806-0,4526-0,5287-0,2123
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,37990,38060,45260,52870,2123
Hrubá marža 0,0000-1,25-0,06960,31240,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-973,00-669,006 699330,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,31200,31130,21050,47130,7877
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00000,00007 7337 783
Krátkodobé záväzky 4 5754 5653 4998 16211 671
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00005 7960,0000
Krytie dlhovej služby 0,0000-79,09-171,000,00000,0000
Nákladové úroky 0,000011,003,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 11,003,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,00001 3742 70416 55321 466
Obežný majetok 14 66314 66316 62517 31714 817
Obrat aktív 0,00000,04160,15211,391,44
Obrat obežného majetku 0,00000,04160,15211,391,44
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,0000103,00156,00168,00188,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-1 944-1 6325 225254,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0000-0,3484-0,21690,57070,0807
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0000-0,0964-0,05100,73170,0807
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,39490,39490,45430,55340,4747
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00009,492,990,39810,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00009,492,990,39810,3299
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00007 7337 783
Pohotová likvidita II. stupeň 1,271,272,162,121,27
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9618-0,9636-0,9962-0,9552-0,4473
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000526,452 5180,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,62010,61950,54740,47130,7877
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,631,631,210,89153,71
Pridaná hodnota 0,0000-764,00-176,007 519-147,00
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,00000,74950,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0000-0,3484-0,21690,57070,0807
Rýchla likvidita I. stupeň 1,271,272,161,170,6027
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-10,44-17,741,1922,53
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-10,44-17,741,1922,53
Služby 0,000010,00278,0010 32611 911
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 14 66314 66316 62517 31714 817
Spotreba materiálu… 0,00001 3642 4266 2279 555
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,0000610,002 52824 07221 319
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000610,002 52824 07221 319
Účtovný cash flow 5 7915 7917 5539 5847 034
Úrokové krytie 0,0000-88,45-223,000,00000,0000
Vlastné imanie 5 5705 5807 5249 1553 146
Všetky záväzky 9 0939 0839 1018 16211 671
Výsledok hospodárenia 0,0000-870,00-513,006 867518,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-870,00-513,006 867518,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-1 944-1 6325 225254,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 944-1 6325 225784,00298,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-984,00-672,006 699330,00
Záväzky 9 0939 0839 1018 16211 671
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00005 7960,0000
Zisk pred zdanením 0,0000-984,00-672,006 699330,00
Zmena EBIT 0,00001,45-0,09993,840,8523