COIFFURE s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 12 9057 2825 82113 56814 363
Bankové úvery 0,00000,00000,0000139,003 332
Bežná likvidita III. stupeň 1,100,61630,59000,65580,4588
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,0000139,003 332
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 200
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000933,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,91060,43680,10970,90590,1937
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,27-4,06-2,42-8,17-9,13
Celkové tržby 39 36940 74936 35841 6530,0000
Celkový dlh 10 8469 6639 91315 46015 082
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 875-1 040-449,00-1 5753 012
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 8751 040449,001 714320,00
Čistý cash flow 1 8751 040449,001 714320,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 9202 191-8 612963,00-264,00
Čistý zisk 4 4401 711-9 092388,00-789,00
Čistý zisk v minulom roku 1 711-9 092388,00-628,00-4 483
Cudzie zdroje -2 0592 3814 0921 8921 652
Daň z príjmov 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 10,048,429,700,58710,0000
Doba obratu aktív 119,6565,2358,66118,89122,21
Doba obratu pohľadávok 10,048,429,700,58710,0000
Doba obratu zásob 575,66195,2266,73179,720,0000
Doba splácania záväzkov 695,75474,57149,32329,60106,15
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 100,5686,5599,43133,9199,78
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 76,7241,1612,6416,540,0000
EBIT v minulom roku 2 191-8 612963,00-279,00-4 231
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 9202 191-8 612963,00-264,00
EBITDA 5 9892 755-4 4195 13514,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 9892 755-4 4195 13514,00
Efektívna daňová sadzba 0,09760,2191-0,05570,55300,0000
Finančná páka 6,27-3,06-1,42-7,17-8,69
Finančné účty 1 8751 040449,001 714320,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,15960,32700,70300,13940,1150
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,1596-0,3270-0,7030-0,1394-0,1150
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 2742 280-5 1574 534-264,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,84041,331,691,130,8164
Krátkodobé pohľadávky 1 083940,00963,0067,000,0000
Krátkodobé záväzky 10 8469 6639 86615 28111 726
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 196838,00835,00767,000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,000054,050,0096
Materiál 0,00000,00000,00000,00005 816
Nákladové úroky 0,00000,00000,000095,00525,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,000095,00349,00252,00
Náklady na predaný tovar 31 30936 05938 80734 59340 319
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 6907 43224 11716 9220,0000
Neobežný majetok 973,001 3270,00003 4557 027
Obežný majetok 11 9325 9555 82110 1136 136
Obrat aktív 3,055,606,223,072,99
Obrat neobežného majetku 40,4630,710,000012,066,10
Obrat obežného majetku 3,306,846,224,126,99
Obrat zásob 0,63411,875,472,030,0000
Odpisy 354,0089,003 4553 5710,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 354,0089,003 4553 5710,0000
Osobné náklady 1 9451 8061 8131 8070,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 715,00475,00738,00601,00278,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 7941 800-5 6373 959-789,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 2,16-0,71862,22-0,2213-0,4696
Podiel EBIT k aktívam 0,38120,3009-1,480,0710-0,0184
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,38120,3009-1,480,0710-0,0197
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 2,39-0,92022,13-0,5622-0,1549
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,24130,3851-0,70050,25590,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,420,6311-0,10730,41720,0639
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,142,60-1,433,910,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,512,47-0,49131,310,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,102,299,111,105,16
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,000018,040,6095
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,84041,331,701,141,05
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,27-4,06-2,42-8,17-9,13
Pridaná hodnota 8 0604 690-2 5887 0602 577
Rentabilita aktív, ROA 0,34410,2350-1,560,0286-0,0549
Rentabilita vlastného imania, ROE 2,16-0,71862,22-0,20510,4776
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,813,51-2,243,011 077
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,813,51-2,243,011 077
Služby 13 71614 30512 72013 74218 404
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 9057 2825 82113 56814 363
Spotreba materiálu… 11 90314 3221 9703 92921 915
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,0000139,003 332
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 39 36940 74936 21941 65342 896
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 39 36940 74936 21941 65342 896
Účtovný cash flow 1 8751 040449,001 714320,00
Úročený dlh 0,00000,00000,0000139,003 332
Úrokové krytie 0,00000,00000,000010,14-0,5029
Vlastné imanie 2 059-2 381-4 092-1 892-1 652
Všetky záväzky 10 8469 6639 91315 46015 082
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,0000933,00
Výsledok hospodárenia 5 6352 666-7 8741 56414,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 6352 666-7 8741 56414,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 4401 711-9 092388,00-789,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 711-9 092388,00-628,00-4 483
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 9202 191-8 612868,00-789,00
Zásoby 8 9743 9754 4098 3325 816
Záväzky 10 8469 6639 91315 46015 082
Záväzky z obchodného styku 1 196838,00835,00767,000,0000
Zisk pred zdanením 4 9202 191-8 612868,00-789,00
Zmena EBIT 2,25-0,2544-8,94-3,450,0624