Bau beton spol. s r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 359 2371 269 8731 226 2011 421 9881 290 525
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 936
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,584,433,320,4575-0,0460
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -161,93-138,45-85,82-108,9318,68
Celkové tržby 237 130256 191308 940286 3070,0000
Celkový dlh 1 367 6831 279 1121 240 6581 435 1631 224 937
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 65 09515 391-27 84221 11428 781
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 21 82640 93048 0136 0283 019
Čistý cash flow 21 82640 93048 0136 0283 019
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 793,006 281-1 2811 64319 888
Čistý zisk 793,005 218-1 2811 50919 888
Čistý zisk v minulom roku 5 218-1 2811 509-4 53917 742
Cudzie zdroje 8 4469 23914 45713 175-65 588
Daň z príjmov 0,00001 0630,0000134,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 0630,0000134,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00001 0630,0000134,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 225 022151 83091 468336 43881 873
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 246,45251,67280,05239,71449,32
Doba obratu aktív 2 6042 5532 5552 6475 632
Doba obratu pohľadávok 677,60556,97470,61865,96806,62
Doba obratu zásob 44,050,00000,0000257,870,0000
Doba splácania záväzkov 11 5800,00000,000063 245630,97
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 4542 4592 5432 6215 207
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 9 9490,00000,000055 0310,0000
EBIT v minulom roku 6 281-1 2811 643-4 53917 742
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 793,006 281-1 2811 64319 888
EBITDA 2 1386 956-199,00-3 74720 184
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 1386 956-199,00-3 74720 184
Finančná páka -160,93-137,45-84,82-107,9319,68
Finančné účty 21 82640 93048 0136 0283 019
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 9826 761-381,007 14219 888
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,94220,96290,99530,99020,9245
Krátkodobé finančné výpomoci 86 92156 32120 17127 14231 800
Krátkodobé pohľadávky 128 629125 164134 422128 781102 956
Krátkodobé záväzky 1 280 6791 222 7391 220 4871 408 0211 193 137
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 100 2901 043 2901 049 4491 225 1470,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,00002 381
Náklady na predaný tovar 224 613233 345306 403244 920690 203
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 40 3680,00000,00008 1260,0000
Neobežný majetok 978 888946 077946 557945 000945 000
Obežný majetok 380 349323 796279 644476 988343 589
Obrat obežného majetku 0,50090,56060,62650,41110,2434
Obrat zásob 8,290,00000,00001,420,0000
Odpisy 1 189480,00901,000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 189480,00901,000,00000,0000
Osobné náklady 9 33814 936667,003 3190,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 156,00195,00182,00111,00296,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 9825 698-380,001 50919 888
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -0,84510,00000,0000-6,01-0,8788
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -3,65-3,47-196,71-14,710,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -3,24-3,36-83,68-14,710,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,38700,22570,30112,19-21,73
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,011,011,011,010,9492
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -161,93-138,45-85,82-108,9318,68
Pridaná hodnota -34 113-51 821-131 205-48 831-606 567
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0939-0,56480,0886-0,11450,3032
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 639,70183,89-6 234-383,0260,69
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 639,70183,89-6 234-383,0260,69
Služby 72 131120 984110 231116 126605 516
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 359 2371 269 8731 226 2011 421 9881 290 525
Spotreba materiálu… 112 114112 361196 172120 66884 687
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 86 92156 32120 17127 14231 800
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 190 500181 524175 198201 58983 636
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00005 5000,0000
Tržby z predaja tovaru 52 5070,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 137 993181 524175 198196 08983 636
Účtovný cash flow 21 82640 93048 0136 0283 019
Úročený dlh 86 92156 32120 17127 14231 800
Vlastné imanie -8 446-9 239-14 457-13 17565 588
Všetky záväzky 1 367 6831 279 1121 240 6581 435 1631 224 937
Výsledok hospodárenia 949,006 476-1 1001 75320 184
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 949,006 476-1 1001 75320 184
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 793,005 218-1 2811 50919 888
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 218-1 2811 509-4 53917 742
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 793,006 281-1 2811 64319 888
Zásoby 4 8725 8725 7415 741155 741
Záväzky 1 367 6831 279 1121 240 6581 435 1631 224 937
Záväzky z obchodného styku 1 100 2901 043 2901 049 4491 225 1470,0000
Zisk pred zdanením 793,006 281-1 2811 64319 888
Zmena EBIT 0,1263-4,90-0,7797-0,36201,12