M-čistenie s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 8056 9296 60324 46162 823
Bežná likvidita III. stupeň 0,000019,802,511,622,17
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,000013 38813 671
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,41290,7343-1,410,7744-1,21
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000-13,802,13-4,172,71
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00000,05320,66160,18550,4484
Celkové tržby 17 67540 93054 10650 8460,0000
Celkový dlh 0,0000350,002 6291 73315 216
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -201,00-1 772-6 603-1 008-41 210
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,15690,0636-0,0992-1,240,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 201,001 7726 6031 00841 210
Čistý cash flow -1 571-4 8315 595-7 23341 210
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -418,0010 5504 922-52 136-9 763
Čistý zisk -2 7742 604-5 366-63 028-9 763
Čistý zisk v minulom roku 2 604-5 366-63 02838 432517,00
Cudzie zdroje -3 805-6 579-3 974-9 340-33 936
Daň z príjmov 2 3567 94610 28810 8920,0000
Daň z príjmov v minulom roku 7 94610 28810 89211 6070,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 3567 94610 28810 8920,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 74,4245,990,0000168,36121,28
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,0000151,93121,28
Doba obratu aktív 78,5861,7944,54175,59352,51
Doba obratu pohľadávok 74,4245,990,0000168,36121,28
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 714
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00003,1217,7412,4485,38
EBIT v minulom roku 10 5504 922-52 13650 039517,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -418,0010 5504 922-52 136-9 763
EBITDA -317,0010 6615 047-52 0194 807
EBITDA marža -0,01790,26050,0933-1,020,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -317,0010 6615 047-52 0194 807
Efektívna daňová sadzba -5,640,75322,09-0,20890,0000
Finančná páka 1,00001,051,662,621,85
Finančné účty 201,001 7726 6031 00841 210
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,9495-0,6018-0,3818-0,5402
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,94950,60180,38180,5402
Hrubá marža -0,01740,27550,09330,94370,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -418,0010 5504 922-52 1364 706
Krátkodobé pohľadávky 3 6045 1570,000023 45321 613
Krátkodobé záväzky 0,0000350,002 6291 73315 216
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,0000-3,890,3516
Náklady na predaný tovar 17 98229 65549 0592 8653 241
Obežný majetok 3 8056 9296 60324 46162 823
Obrat aktív 4,655,918,192,081,04
Obrat obežného majetku 4,655,918,192,081,04
Ostatné náklady na finančnú činnosť 101,00111,00125,00117,00101,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,0000350,00332,00663,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 7742 604-5 366-63 028-9 763
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,72900,3958-1,35-6,75-0,2877
Podiel EBIT k aktívam -0,10991,520,7454-2,13-0,1554
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,10991,520,7454-4,71-0,1986
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,10991,601,24-5,58-0,2877
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,05280,25571,00000,04120,6560
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,000019,07
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,0889-0,11800,1034-0,14230,6335
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,000021 16521 613
Pohotová likvidita II. stupeň 0,000019,802,511,622,17
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,421,36-0,71031,29-0,8235
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00000,05320,66160,18550,4484
Pridaná hodnota -307,0011 2755 04647 98161 807
Rentabilita aktív, ROA -0,72900,3758-0,8127-2,58-0,1554
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,72900,3958-1,35-6,75-0,2877
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00005,062,510,06671,43
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,03280,5209-0,03333,17
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,03280,5209-0,03333,17
Služby 12 67626 85143 4992 3102 544
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 8056 9296 60324 46162 823
Spotreba materiálu… 5 3062 8045 560555,00697,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 17 67540 93054 10550 84665 048
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 17 67540 93054 10550 84665 048
Účtovný cash flow -1 571-4 8315 595-7 23341 210
Vlastné imanie 3 8056 5793 9749 34033 936
Všetky záväzky 0,0000350,002 6291 73315 216
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,000013 38813 671
Výsledok hospodárenia -317,0010 6615 047-52 0194 807
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -317,0010 6615 047-52 0194 807
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 7742 604-5 366-63 028-9 763
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 604-5 366-63 02838 432517,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -418,0010 5504 922-52 1364 707
Záväzky 0,0000350,002 6291 73315 216
Záväzky z obchodného styku 0,0000350,00332,00663,000,0000
Zisk pred zdanením -418,0010 5504 922-52 1364 707
Zmena EBIT -0,03962,14-0,0944-1,04-18,88