ADVANCE PROPERTY 1 a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 513 0134 815 5915 100 1575 293 5185 326 274
Bežná likvidita III. stupeň 1 102-7,74160,3746,0925,73
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,30020,3741187,7529,0118,29
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00100,38430,37230,51480,5127
Celkové tržby 209,0012 50033 36250 045679,00
Celkový dlh 3 4881 336 7761 383 6711 798 9531 805 314
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -957,00-1 439-275 425-143 678-58 645
Čistá marža, Zisková marža, ROS 146,941,996,650,8133-16,70
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 957,001 439275 425143 67858 645
Čistý cash flow 957,001 439275 425143 67858 645
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 36 30857 985245 06182 212-9 915
Čistý zisk 30 71024 853221 92240 700-11 341
Čistý zisk v minulom roku 24 853221 92240 700-11 341-5 961
Cudzie zdroje -3 509 525-3 478 815-3 716 486-3 494 565-3 520 960
Daň z príjmov 0,00004 042640,001 716880,00
Daň z príjmov v minulom roku 4 042640,001 716880,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00004 042640,001 716880,00
Dlhodobé pohľadávky 0,00001 368 8531 388 3731 588 7011 700 159
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000-911,71-439,78617,1512 822
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,000054,7572,93438,11
Doba obratu aktív 0,0000140 61555 84638 6082 863 166
Doba obratu pohľadávok 0,000039 05914 76312 204926 752
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000112,3316,0636,121 723
EBIT v minulom roku 57 985245 06182 212-9 915-5 481
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 36 30857 985245 06182 212-9 915
EBITDA 29 90024 6001 54540 820-10 407
EBITDA marža 143,061,970,04630,8157-15,33
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 29 90024 6001 54540 820-10 407
Finančná páka 1,001,381,371,511,51
Finančné účty 957,001 439275 425143 67858 645
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9990-0,7224-0,7287-0,6602-0,6611
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99900,72240,72870,66020,6611
Hrubá marža -6,270,84840,83730,6864-15,03
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 29 81624 5261 49940 731-10 486
Krátkodobé pohľadávky 3 512 056-31 223-40 16384 61723 853
Krátkodobé záväzky 3 1883 8471 4674 9533 206
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 60,00100,00423,00471,00136,00
Krytie dlhovej služby 5,340,84570,06871,03-19,06
Nákladové úroky 5 59829 09022 49939 796546,00
Nákladové úroky v minulom roku 29 09022 49939 796546,000,0000
Náklady na predaný tovar 1 3101 8955 39915 69310 886
Neobežný majetok 0,00003 476 5223 476 5223 476 5223 543 617
Obežný majetok 3 513 0131 339 0691 623 6351 816 9961 782 657
Osobné náklady 0,00000,00007 63112 668194,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 84,0087,0046,0089,0079,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000013,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 30 71024 853221 92240 700-11 341
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 4,580,11518,262,8786,37
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00003,662,71-52,61
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00003,662,71-52,61
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,11518,262,8786,37
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00005 00010 000815,00
Pohotová likvidita II. stupeň 1 102-7,74160,3746,0925,73
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3 667-2 418-13,49-24,32-60,04
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,17100,049512,243,61107,41
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00100,38430,37230,51480,5127
Pridaná hodnota -1 31010 60527 93534 352-10 207
Rýchla likvidita I. stupeň 0,30020,3741187,7529,0118,29
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,116754,34895,5844,07-173,47
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,116754,34895,5844,07-173,47
Služby 1 3101 8955 39915 58210 884
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 513 0134 815 5915 100 1575 293 5185 326 274
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,0000111,002,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 476 52212 50033 33450 045679,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 3 476 5220,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000012 50033 33450 045679,00
Účtovný cash flow 957,001 439275 425143 67858 645
Úrokové krytie 6,491,9910,892,07-18,16
Vlastné imanie 3 509 5253 478 8153 716 4863 494 5653 520 960
Všetky záväzky 3 4881 336 7761 383 6711 798 9531 805 314
Výsledok hospodárenia 29 90024 6001 54540 820-10 407
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 29 90024 6001 54540 820-10 407
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 30 71024 853221 92240 700-11 341
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 24 853221 92240 700-11 341-5 961
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 30 71028 895222 56242 416-10 461
Záväzky 3 4881 336 7761 383 6711 798 9531 805 314
Záväzky z obchodného styku 60,00100,00423,00471,00136,00
Zisk pred zdanením 30 71028 895222 56242 416-10 461
Zmena EBIT 0,62620,23662,98-8,291,81