UNIVERSAL STONES, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 686 024689 439581 180564 52612 216 838
Bežná likvidita III. stupeň 3,573,583,513,621,75
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000010 870
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,27-1,27-1,23-1,23-9,56
Celkové tržby 2 126517 399142 352106 0510,0000
Celkový dlh 3 244 4053 244 3563 129 8352 978 57613 643 226
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 405-16 112-25 316-17 866-614 778
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,63-0,0121-0,9456-2,870,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 40516 11225 31617 866614 778
Čistý cash flow 10 40516 11225 31617 866614 778
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 464-5 302-133 644-303 164-702 845
Čistý zisk -3 464-6 262-134 604-304 124-702 845
Čistý zisk v minulom roku -6 262-134 604-304 124-683 752-313 714
Cudzie zdroje 2 558 3812 554 9172 548 6552 414 0501 426 388
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,002 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 660 5470,000023 90418 1305 824
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1 583 4860,000022 38616 0325 711
Doba obratu aktív 768 0940,000014 14310 3035 281
Doba obratu pohľadávok 1 660 5470,000023 90418 1305 824
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,00003 269
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00004 387
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 3 632 5390,000076 16454 3625 897
EBIT v minulom roku -5 302-133 644-303 164-680 872-313 714
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 464-5 302-133 644-303 164-702 845
EBITDA -5 264-17 872-21 440-17 7744 912 216
EBITDA marža -2,48-0,0345-0,1506-0,16760,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -5 264-17 872-21 440-17 7744 912 216
Finančná páka -0,2681-0,2698-0,2280-0,2339-8,56
Finančné účty 10 40516 11225 31617 866614 778
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 3,733,714,394,280,1168
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -3,73-3,71-4,39-4,28-0,1168
Hrubá marža -2,48-0,0354-0,0696-0,06680,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 6641 009 491218 77489 7804 894 184
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 4,734,715,395,281,12
Krátkodobé pohľadávky 1 483 1191 480 828982 292993 35313 472 618
Krátkodobé záväzky 3 244 4053 244 3563 129 8352 978 57613 643 060
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 494 7362 493 7362 373 1632 117 5330,0000
Náklady na predaný tovar 5 59018 33424 91127 0811 135 182
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,00001 098 936
Neobežný majetok -10 910 463-10 910 463-10 410 775-10 210 965-11 724 713
Obežný majetok 11 596 48711 599 90210 991 95510 775 49123 930 681
Odpisy 0,00000,0000157 034311 245414 898
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,0000157 034311 245414 898
Osobné náklady 0,00000,0000470,006 1800,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00002 2236 2989 11218 032
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3 464-6 26222 4307 121-287 947
Podiel EBIT k aktívam -0,0050-0,0077-0,2300-0,5370-0,0575
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0050-0,0077-0,2300-0,5370-0,0575
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,0000-0,0474-0,87260,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 4,890,03110,17780,16850,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,0000-21,09-1,150,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,0000-0,0629-0,0223-0,7008
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 31,920,00001,690,89330,7281
Pohľadávky z obchodného styku 1 414 2921 411 742919 902878 39513 211 147
Pohotová likvidita II. stupeň 0,46030,46140,32190,33951,03
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 245,88158,57100,67135,122,32
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 4,734,715,395,281,12
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,27-1,27-1,23-1,23-9,56
Pridaná hodnota -5 264-18 334-9 912-7 082-290 778
Primárna platobná neschopnosť 1,761,772,582,410,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,0050-0,0091-0,2316-0,5387-0,0575
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -616,34-181,53-145,98-167,582,78
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -616,34-181,53-145,98-167,582,78
Služby 3 06512 77720 31323 57025 940
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 686 024689 439581 180564 52612 216 838
Spotreba materiálu… 2 5255 5574 5983 51110 306
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 126514 793138 25578 332844 404
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 800514 793123 25658 3330,0000
Tržby z predaja tovaru 210,000,00000,00000,0000824 405
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 116,000,000014 99919 99919 999
Účtovný cash flow 10 40516 11225 31617 866614 778
Vlastné imanie -2 558 381-2 554 917-2 548 655-2 414 050-1 426 388
Všetky záväzky 3 244 4053 244 3563 129 8352 978 57613 643 226
Výsledok hospodárenia -3 464-3 079-127 218-294 019-689 257
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 464-3 079-127 218-294 019-689 257
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 464-6 262-134 604-304 124-702 845
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -6 262-134 604-304 124-683 752-313 714
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 464-5 302-133 644-303 164-702 840
Zásoby 10 102 96310 102 9629 984 3479 764 2729 843 285
Záväzky 3 244 4053 244 3563 129 8352 978 57613 643 226
Záväzky z obchodného styku 2 494 7362 493 7362 373 1632 117 5330,0000
Zisk pred zdanením -3 464-5 302-133 644-303 164-702 840
Zmena EBIT 0,65330,03970,44080,44532,24
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000500 00072 00023 3335 186 575