ALLEN, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 45 15949 06850 99633 711156 149
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000460,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,31-1,38-1,46-1,37-2,30
Celkové tržby 43 45234 12623 47821 3960,0000
Celkový dlh 190 624176 663161 822124 878276 584
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 782-1 228-1 259-124,00-419,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,4113-0,4914-0,8373-0,86770,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 7821 2281 259124,00419,00
Čistý cash flow 1 7821 2281 259124,00419,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -17 871-15 810-18 699-17 605-29 917
Čistý zisk -17 871-16 770-19 659-18 565-36 503
Čistý zisk v minulom roku -16 770-19 659-18 56447 833-39 701
Cudzie zdroje 145 465127 595110 82691 167120 435
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,001 1410,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 4,288,1243,8157,050,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 4,208,1243,7056,820,0000
Doba obratu aktív 379,34524,81792,81575,081 251
Doba obratu pohľadávok 4,288,1243,8157,050,0000
Doba obratu zásob 537,46769,19984,73693,30561,13
Doba splácania záväzkov 2 3672 8633 3912 8571 198
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 5861 8742 5122 1261 163
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 14,8750,39116,8463,290,0000
EBIT v minulom roku -15 810-18 699-17 60450 801-31 609
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -17 871-15 810-18 699-17 605-29 917
EBITDA -17 477-15 579-18 563-17 410-12 965
EBITDA marža -0,4022-0,4565-0,7907-0,81370,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -17 477-15 579-18 563-17 410-12 965
Finančná páka -0,3104-0,3846-0,4601-0,3698-1,30
Finančné účty 1 7821 2281 259124,00419,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 3,222,602,172,700,7713
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -3,22-2,60-2,17-2,70-0,7713
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -17 871-15 810-18 735-17 605-13 153
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 4,183,573,173,700,9293
Krátkodobé pohľadávky 510,00759,002 8183 3440,0000
Krátkodobé záväzky 188 771175 248161 585124 641145 104
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 1863 0845 5672 7610,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,0000-1,97
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00006 586
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00001 8278 092
Náklady na predaný tovar 44 25037 65427 50626 64944 203
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 29 11222 34117 39115 92225 300
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,0000116 375
Obežný majetok 45 15949 06850 99633 71139 314
Obrat aktív 0,96220,69550,46040,63470,2917
Obrat obežného majetku 0,96220,69550,46040,63471,16
Obrat zásob 0,67910,47450,37070,52650,6505
Odpisy 0,00000,00000,00000,000016 764
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,000016 764
Osobné náklady 16 37112 02114 45511 9910,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 394,00231,00172,00195,00188,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -17 871-16 770-19 659-18 565-19 739
Podiel EBIT k aktívam -0,3957-0,3222-0,3667-0,5222-0,1916
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,3957-0,3222-0,3667-0,5222-0,1916
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,12440,12530,16910,1936-2,71
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -20,52-3,41-3,59-2,280,0000
Pohľadávky z obchodného styku 500,00759,002 8113 3310,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 81,63103,9088,03735,22287,43
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 4,223,603,173,701,77
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,31-1,38-1,46-1,37-2,30
Pridaná hodnota -798,00-3 528-4 028-5 2531 342
Primárna platobná neschopnosť 2,374,061,980,82890,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,3957-0,3418-0,3855-0,5507-0,2338
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -10,91-11,34-8,72-7,17-21,33
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -10,91-11,34-8,72-7,17-21,33
Služby 12 1729 5947 6958 65710 766
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 45 15949 06850 99633 711156 149
Spotreba materiálu… 2 9665 7192 4202 0708 137
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 43 45234 12623 47821 39645 545
Tržby z predaja tovaru 43 45234 12623 47821 39638 945
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00000,00006 600
Účtovný cash flow 1 7821 2281 259124,00419,00
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000-4,54
Vlastné imanie -145 465-127 595-110 826-91 167-120 435
Všetky záväzky 190 624176 663161 822124 878276 584
Výsledok hospodárenia -17 477-15 579-18 563-17 410-29 729
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -17 477-15 579-18 563-17 410-29 729
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -17 871-16 770-19 659-18 565-36 503
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -16 770-19 659-18 56447 833-39 701
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -17 871-15 810-18 699-17 605-36 503
Zásoby 42 86747 08146 91930 24338 895
Záväzky 190 624176 663161 822124 878276 584
Záväzky z obchodného styku 1 1863 0845 5672 7610,0000
Zisk pred zdanením -17 871-15 810-18 699-17 605-36 503
Zmena EBIT 1,130,84551,06-0,34650,9465