KRIZO s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 20 76733 99831 60425 86023 417
Časové rozlíšenie aktív 4,0056,00154,0057,00172,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000145,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,10-1,20-1,22-1,22-1,37
Celkové tržby 66 21759 06661 22444 9560,0000
Celkový dlh 229 454207 567175 440143 95386 459
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 707-9 733-7 394-3 444-3 426
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,5585-0,5034-0,4205-0,58220,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 7079 7337 3943 4443 426
Čistý cash flow -4 8902 3393 95078,003 426
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -36 982-29 733-25 744-26 172-22 682
Čistý zisk -36 982-29 733-25 744-26 172-22 682
Čistý zisk v minulom roku -29 733-25 744-26 172-28 735-31 067
Cudzie zdroje 208 687173 569143 836118 09363 187
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 6,855,668,3728,276,57
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 6,855,668,3728,276,10
Doba obratu aktív 181,56283,99330,49289,65244,29
Doba obratu pohľadávok 6,855,668,3728,276,57
Doba obratu zásob 47,3872,6969,7065,6348,28
Doba splácania záväzkov 5 4705 4274 8623 9781 003
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 9961 7291 8211 609894,15
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 18,5510,75-20,44-43,230,0000
EBIT v minulom roku -29 733-25 744-26 172-28 735-31 067
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -36 982-29 733-25 744-26 172-22 682
EBITDA -43 496-29 249-23 943-25 881-22 481
EBITDA marža -0,6569-0,4952-0,3911-0,57570,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -43 496-29 249-23 943-25 881-22 481
Finančné účty 6 7079 7337 3943 4443 426
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 10,055,114,554,572,70
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -10,05-5,11-4,55-4,57-2,70
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -30 282-29 733-24 222-26 172-22 682
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 10,996,095,515,553,66
Krátkodobé pohľadávky 784,00677,00800,002 524630,00
Krátkodobé záväzky 228 242206 949174 114143 64585 711
Materiál 61,0056,0052,0022,0029,00
Náklady na predaný tovar 40 71842 15034 57231 32131 205
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 15 23113 91913 07113 18013 034
Neobežný majetok 11 29520 76020 76017 46517 465
Obežný majetok 9 46813 18210 6908 3385 780
Obrat aktív 2,011,291,101,261,49
Obrat neobežného majetku 3,702,101,681,872,00
Obrat obežného majetku 4,413,313,273,916,05
Obrat zásob 7,705,025,245,567,56
Odpisy 0,00000,00001 5220,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,0000761,000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,0000761,000,00000,0000
Osobné náklady 52 31245 64650 11639 2640,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 186,00489,00280,00291,00201,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00005,001,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 774,00410,00-732,00-1 5610,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -36 982-29 733-24 222-26 172-22 682
Podiel EBIT k aktívam -1,78-0,8746-0,8146-1,01-0,9686
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -1,78-0,8746-0,8146-1,01-0,9746
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 50,7929,53150,9531,010,0000
Pohľadávky z obchodného styku 784,00677,00800,002 524585,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -42,6874,2136,411 51418,44
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 11,056,115,555,573,69
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,10-1,20-1,22-1,22-1,37
Pridaná hodnota 1 0301 546332,001 2663 783
Primárna platobná neschopnosť 0,98720,6056-0,9150-0,61850,0000
Rentabilita aktív, ROA -1,78-0,8746-0,8146-1,01-0,9686
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -5,28-7,10-7,33-5,56-3,85
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -5,28-7,10-7,33-5,56-3,85
Služby 11 86812 12613 07311 86214 113
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 20 76733 99831 60425 86023 417
Spotreba materiálu… 13 61916 1058 4286 2794 058
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 48 44843 69634 90432 58734 988
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 6 7000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 31 88633 56229 93328 43132 988
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 86210 1344 9714 1562 000
Účtovný cash flow -4 8902 3393 95078,003 426
Vlastné imanie -208 687-173 569-143 836-118 093-63 187
Všetky záväzky 229 454207 567175 440143 95386 459
Výsledok hospodárenia -36 796-29 249-25 465-25 881-22 481
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -36 796-29 249-25 465-25 881-22 481
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -36 982-29 733-25 744-26 172-22 682
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -29 733-25 744-26 172-28 735-31 067
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -36 982-29 733-25 744-26 172-22 682
Zásoby 1 9772 7722 4962 3701 724
Záväzky 229 454207 567175 440143 95386 459
Záväzky z obchodného styku 774,00410,00-732,00-1 5610,0000
Zisk pred zdanením -36 982-29 733-25 744-26 172-22 682
Zmena EBIT 1,241,150,98360,91080,7301