OLEJCENTRUM s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 827 327897 063705 113678 254614 680
Bankové úvery 164 430209 2860,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,131,361,261,111,13
Časové rozlíšenie aktív 4 461263,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,33230,25090,4125-0,9153-0,2745
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,922,692,693,923,26
Celkové tržby 1 323 7101 094 2151 209 1371 325 8541 208 324
Celkový dlh 659 042653 637513 833540 503470 412
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 135 684124 619-145 745-224 647-98 569
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 28 74684 667145 745224 64798 569
Čistý cash flow -55 921-61 078-78 902126 07839 601
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -74 52553 99975 546156 381164 756
Čistý zisk -78 34940 26559 682121 977128 494
Čistý zisk v minulom roku 40 26559 682121 977128 49485 026
Cudzie zdroje -168 285-243 426-191 280-137 751-144 268
Daň z príjmov 0,000010 85715 86434 40436 262
Daň z príjmov v minulom roku 10 85715 86434 40436 26223 982
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000010 85715 86434 40436 262
Dlhodobé bankové úvery 164 430209 2860,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 164 430209 2860,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 50,4634,2553,5627,8646,93
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 45,0827,9825,722,2319,14
Doba obratu aktív 228,68299,84216,41187,27185,68
Doba obratu pohľadávok 50,4634,2553,5627,8646,93
Doba obratu zásob 124,57194,22134,89104,98116,73
Doba splácania záväzkov 179,23206,93213,56207,04198,78
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 136,66148,28157,56149,16142,03
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 26,088,498,6910,9533,23
EBIT v minulom roku 53 99975 546156 381164 756109 008
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -74 52553 99975 546156 381164 756
EBITDA -16 080105 490122 491204 068174 024
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -16 080105 490122 491204 068174 024
Finančná páka 4,923,693,694,924,26
Finančné účty 28 74684 667145 745224 64798 569
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -18 325104 608121 147203 215173 678
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,59760,49450,72810,79650,7649
Krátkodobé pohľadávky 182 559102 463174 518100 918155 373
Krátkodobé záväzky 494 404443 612513 380540 216470 193
Krytie dlhovej služby -4,2136,670,00000,00000,0000
Nákladové úroky 3 8242 8770,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 2 8770,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 295 990945 1561 059 2351 099 783997 137
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 006 875782 473877 432952 388863 382
Neobežný majetok 267 919293 31960 58678 77184 611
Obežný majetok 554 947603 481644 527599 483530 069
Obrat aktív 1,601,221,691,951,97
Obrat neobežného majetku 4,933,7219,6316,7814,28
Obrat obežného majetku 2,381,811,852,212,28
Obrat zásob 2,931,882,713,483,13
Odpisy 56 20050 07445 60046 8408 932
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 28 10025 03722 80023 4204 466
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 28 10025 03722 80023 4204 466
Osobné náklady 67 40266 24549 39539 91334 846
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 2451 9521 344853,00346,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 71 93818 20720 90128 58478 615
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -22 14990 339105 282168 817137 426
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,23550,08890,31200,88550,8907
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,22390,11910,39401,131,14
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 2,750,45110,37990,17970,1650
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,36382,222,635,576,06
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,19841,261,372,564,82
Pohľadávky z obchodného styku 163 08983 71483 8048 08363 353
Pohotová likvidita II. stupeň 0,43640,42240,62380,60270,5401
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,013,992,42-1,09-3,64
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -14,62-21,230,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,79660,72860,72870,79690,7653
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,922,692,693,923,26
Pridaná hodnota 24 518146 852130 029222 147211 187
Primárna platobná neschopnosť 0,44110,21750,24943,541,24
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,46560,16540,31200,88550,8907
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -40,996,204,192,652,70
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -40,996,204,192,652,70
Služby 228 510125 509149 156122 906113 965
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 827 327897 063705 113678 254614 680
Spotreba materiálu… 60 60537 17432 64724 48919 790
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 164 430209 2860,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 320 5081 092 5431 189 2641 321 9301 208 324
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000535,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 313 8581 089 8351 185 7461 318 9861 206 349
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 6502 1733 5182 9441 975
Účtovný cash flow -55 921-61 078-78 902126 07839 601
Úročený dlh 164 430209 2860,00000,00000,0000
Úrokové krytie -19,4918,770,00000,00000,0000
Vlastné imanie 168 285243 426191 280137 751144 268
Všetky záväzky 659 042653 637513 833540 503470 412
Výsledok hospodárenia -72 28055 95176 891157 228165 092
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -72 28055 95176 891157 228165 092
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -78 34940 26559 682121 977128 494
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 40 26559 682121 977128 49485 026
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -78 34951 12275 546156 381164 756
Zásoby 343 642416 351324 264273 918276 127
Záväzky 659 042653 637513 833540 503470 412
Záväzky z obchodného styku 71 93818 20720 90128 58478 615
Zisk pred zdanením -78 34951 12275 546156 381164 756
Zmena EBIT -1,380,71480,48310,94921,51