OLEJCENTRUM s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 897 063705 113678 254614 680384 335
Bankové úvery 209 2860,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,361,261,111,131,21
Časové rozlíšenie aktív 263,000,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,25090,4125-0,9153-0,2745-0,3603
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,692,693,923,263,54
Celkové tržby 1 094 2151 209 1371 325 8541 208 3240,0000
Celkový dlh 653 637513 833540 503470 412299 723
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 124 619-145 745-224 647-98 569-30 484
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 84 667145 745224 64798 56930 484
Čistý cash flow -61 078-78 902126 07839 60130 484
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 53 99975 546156 381164 75668 838
Čistý zisk 40 26559 682121 977128 49468 838
Čistý zisk v minulom roku 59 682121 977128 49485 026111 216
Cudzie zdroje -243 426-191 280-137 751-144 268-84 612
Daň z príjmov 10 85715 86434 40436 2620,0000
Daň z príjmov v minulom roku 15 86434 40436 26223 9820,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 10 85715 86434 40436 2620,0000
Dlhodobé bankové úvery 209 2860,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 209 2860,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 34,2553,5627,8646,934,70
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 27,9825,722,2319,140,8815
Doba obratu aktív 299,84216,41187,27185,68113,34
Doba obratu pohľadávok 34,2553,5627,8646,934,70
Doba obratu zásob 194,22134,89104,98116,73121,50
Doba splácania záväzkov 206,93213,56207,04198,7898,03
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 148,28157,56149,16142,0388,21
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 8,498,6910,9533,230,0000
EBIT v minulom roku 75 546156 381164 756109 008111 216
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 53 99975 546156 381164 75668 838
EBITDA 105 490122 491204 068174 024105 615
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 105 490122 491204 068174 024105 615
Finančná páka 3,693,694,924,264,54
Finančné účty 84 667145 745224 64798 56930 484
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 104 608121 147203 215173 678105 104
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,49450,72810,79650,76490,7783
Krátkodobé pohľadávky 102 463174 518100 918155 37315 948
Krátkodobé záväzky 443 612513 380540 216470 193299 134
Krytie dlhovej služby 36,670,00000,00000,00000,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,0000202,00
Nákladové úroky 2 8770,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 945 1561 059 2351 099 783997 1371 113 813
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 782 473877 432952 388863 382948 189
Neobežný majetok 293 31960 58678 77184 61122 260
Obežný majetok 603 481644 527599 483530 069362 075
Obrat aktív 1,221,691,951,973,22
Obrat neobežného majetku 3,7219,6316,7814,2855,60
Obrat obežného majetku 1,811,852,212,283,42
Obrat zásob 1,882,713,483,133,00
Odpisy 50 07445 60046 8408 93215 704
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 25 03722 80023 4204 46615 704
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 25 03722 80023 4204 4660,0000
Osobné náklady 66 24549 39539 91334 8460,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 9521 344853,00346,00511,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 18 20720 90128 58478 6150,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 90 339105 282168 817137 42684 542
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,08890,31200,88550,89070,8136
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,11910,39401,131,140,8079
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,222,635,576,060,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,261,372,564,827,89
Pohľadávky z obchodného styku 83 71483 8048 08363 3532 989
Pohotová likvidita II. stupeň 0,42240,62380,60270,54010,1552
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,992,42-1,09-3,64-2,78
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -21,230,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,72860,72870,79690,76530,7798
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,692,693,923,263,54
Pridaná hodnota 146 852130 029222 147211 187123 902
Primárna platobná neschopnosť 0,21750,24943,541,240,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,16540,31200,88550,89070,8136
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,204,192,652,702,84
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,204,192,652,702,84
Služby 125 509149 156122 906113 965155 165
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 897 063705 113678 254614 680384 335
Spotreba materiálu… 37 17432 64724 48919 79010 459
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 209 2860,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 092 5431 189 2641 321 9301 208 3241 237 715
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 535,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 089 8351 185 7461 318 9861 206 3491 217 346
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 1733 5182 9441 97520 369
Účtovný cash flow -61 078-78 902126 07839 60130 484
Úročený dlh 209 2860,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 18,770,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 243 426191 280137 751144 26884 612
Všetky záväzky 653 637513 833540 503470 412299 723
Výsledok hospodárenia 55 95176 891157 228165 09289 911
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 55 95176 891157 228165 09289 911
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 40 26559 682121 977128 49468 838
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 59 682121 977128 49485 026111 216
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 51 12275 546156 381164 75689 400
Zásoby 416 351324 264273 918276 127315 643
Záväzky 653 637513 833540 503470 412299 723
Záväzky z obchodného styku 18 20720 90128 58478 6150,0000
Zisk pred zdanením 51 12275 546156 381164 75689 400
Zmena EBIT 0,71480,48310,94921,510,6190