RENKOLK, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 30 63824 94321 50825 41425 360
Bankové úvery 1,00001,00003 3976 7940,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,421,040,78510,65260,8239
Bežné bankové úvery 1,00001,00003 3976 7940,0000
Časové rozlíšenie aktív 127,0088,0036,0036,0025,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,0000258,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,09320,2758-11,36-0,2001-0,8382
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,395,35-58,056,091,81
Celkové tržby 46 16551 64344 90847 4980,0000
Celkový dlh 21 60821 01621 88521 60816 341
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 853-1 0111 302417,00-7 560
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 8541 0122 0956 3777 560
Čistý cash flow 842,00-1 083-4 282710,007 560
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 3654 304-3 0271 2712 006
Čistý zisk 4 1443 344-3 987311,002 006
Čistý zisk v minulom roku 4 304-3 987311,00-4 006-80,00
Cudzie zdroje -9 030-3 927377,00-3 548-9 019
Daň z príjmov 221,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 221,00960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,0000842,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 228,41162,98121,5560,2748,27
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 210,23161,61118,3959,0543,25
Doba obratu aktív 245,70196,37174,81196,59211,95
Doba obratu pohľadávok 228,41169,61121,5560,2748,27
Doba splácania záväzkov 372 804448 09178 86611 096167,89
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 172,01164,31149,27113,82135,52
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 19 25831 5625 737981,880,0000
EBIT v minulom roku 4 304-3 0271 271-3 046-80,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 3654 304-3 0271 2712 006
EBITDA 9 3689 55511 45714 9483 392
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 3689 55511 45714 9483 392
Efektívna daňová sadzba 0,05060,2230-0,31710,75530,0000
Finančná páka 3,396,35-57,057,162,81
Finančné účty 1 8541 0122 0956 3777 560
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 6118 55010 54913 8512 691
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,70010,83670,85390,57900,6394
Krátkodobé pohľadávky 28 48220 70214 9557 7915 775
Krátkodobé záväzky 21 44920 87018 36614 71416 215
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,000057,940,0000
Náklady na predaný tovar 35 10238 09034 15433 61835 252
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 21,0017,0085,00484,0017,00
Neobežný majetok 175,002 2994 42211 21012 000
Obežný majetok 30 33622 55617 05014 16813 335
Obrat aktív 1,491,862,091,861,72
Obrat neobežného majetku 260,0820,1710,164,213,64
Obrat obežného majetku 1,502,062,633,333,27
Odpisy 4 2464 24613 57612 5800,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 1232 1236 7886 2900,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 1232 1236 7886 2900,0000
Osobné náklady 3 5785 8835 2824 2990,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 758,001 005909,001 097701,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1,00000,00001,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 1081 4701 3361 3020,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 3907 5909 58912 8912 006
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,45890,8513-1,320,03010,2224
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,47501,06-0,96340,12170,2194
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,34360,71120,49120,31690,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 495,81486,59126,5228,030,2389
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,911,412,043,160,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,330,81670,57030,80380,0000
Pohľadávky z obchodného styku 26 21520 52714 5667 6335 175
Pohotová likvidita II. stupeň 1,421,040,78510,65260,8239
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -10,723,63-0,0880-5,00-1,19
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,70530,84261,020,85020,6444
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,395,35-58,056,091,81
Pridaná hodnota 10 4128 27210 75413 5678 420
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,45890,851510,580,08770,2224
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,312,201,911,454,82
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,312,201,911,454,82
Služby 25 20829 64723 79923 92125 375
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 30 63824 94321 50825 41425 360
Spotreba materiálu… 9 8738 42610 2709 2139 860
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1,00001,00003 3976 7940,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 45 51446 36244 90847 18543 672
Tržby z predaja tovaru 36,0033,00154,00712,0033,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 45 47846 32944 75446 47343 639
Účtovný cash flow 842,00-1 083-4 282710,007 560
Úročený dlh 1,00001,00003 3976 7940,0000
Vlastné imanie 9 0303 927-377,003 5489 019
Všetky záväzky 21 60821 01621 88521 60816 341
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,0000258,000,0000
Výsledok hospodárenia 5 1225 309-2 1192 3683 392
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 1225 309-2 1192 3683 392
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 1443 344-3 987311,002 006
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 304-3 987311,00-4 006-80,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 3654 304-3 0271 2712 691
Záväzky 21 60821 01621 88521 60816 341
Záväzky z obchodného styku 1 1081 4701 3361 3020,0000
Zisk pred zdanením 4 3654 304-3 0271 2712 691
Zmena EBIT 1,01-1,42-2,38-0,4173-25,08