PROFI - KANAL s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 127 666127 546132 290105 58573 386
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000563,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,20040,13220,21870,56820,7772
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,55-2,50-2,56-2,23-2,01
Celkové tržby 65 11853 14036 72334 4290,0000
Celkový dlh 210 167212 623217 253191 271146 316
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -16 531-11 244-18 580-48 685-56 680
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 16 53111 24418 58048 68556 680
Čistý cash flow 16 53111 24418 58048 68556 680
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 0351 2502 325-8 796-11 524
Čistý zisk 2 575-113,00722,00-10 052-11 464
Čistý zisk v minulom roku -113,00722,00-10 052-4 608-12 160
Cudzie zdroje 82 50185 07784 96385 68672 930
Daň z príjmov 375,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 375,00960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 29,1535,5619,6171,5221,18
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 28,8035,5619,6122,1921,08
Doba obratu aktív 915,561 1051 3991 183873,84
Doba obratu pohľadávok 29,1535,5619,6171,5221,18
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00003 062
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 5061 8112 2051 9951 742
EBIT v minulom roku 1 2502 325-8 796-3 648-11 680
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 0351 2502 325-8 796-11 524
EBITDA 16 85614 00413 607408,006 667
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 16 85614 00413 607408,006 667
Efektívna daňová sadzba 0,12711,130,5707-0,10560,0000
Finančná páka -1,55-1,50-1,56-1,23-1,01
Finančné účty 16 53111 24418 58048 68556 680
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,64620,66700,64220,81150,9938
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,6462-0,6670-0,6422-0,8115-0,9938
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 16 69313 86613 553364,006 631
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,651,641,581,691,99
Krátkodobé pohľadávky 4 0654 1031 8546 3861 779
Krátkodobé záväzky 210 046208 938208 496178 140146 280
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 832961,00688,002 7430,0000
Krytie dlhovej služby 198,3134,7521,161,38-111,12
Nákladové úroky 85,00403,00643,00296,00-60,00
Nákladové úroky v minulom roku 403,00643,00296,000,0000480,00
Náklady na predaný tovar 40 77633 68721 16629 70817 435
Neobežný majetok 107 070112 199111 85650 51414 364
Obežný majetok 20 59615 34720 43455 07158 459
Obrat neobežného majetku 0,47540,37540,30850,64512,13
Obrat obežného majetku 2,472,741,690,59180,5244
Odpisy 13 65812 61611 2309 16618 160
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 13 65812 61611 2309 16618 160
Osobné náklady 2 3980,0000-113,001 5280,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 163,00138,0054,0044,0036,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 16 23312 50311 952-886,006 696
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,12950,08820,14040,46110,7724
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,23700,0000-0,00850,53040,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,25390,21160,50601,410,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,7581
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,220,0000-118,111,890,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,63030,66841,200,26940,7279
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,32480,26700,53841,491,85
Pohľadávky z obchodného styku 4 0164 1031 8541 9811 770
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,997,574,571,761,29
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 194,4827,9028,90164,48-944,67
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,651,671,641,811,99
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,55-2,50-2,56-2,23-2,01
Pridaná hodnota 10 1208 43313 3462 88113 218
Primárna platobná neschopnosť 0,70520,23420,37111,380,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 12,4715,1815,97468,8021,95
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 12,4715,1815,97468,8021,95
Služby 17 31910 59511 68718 54911 626
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 127 666127 546132 290105 58573 386
Spotreba materiálu… 23 45723 0929 47911 1595 809
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 50 89642 12034 51232 58930 653
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 50 89642 12034 51232 58930 653
Účtovný cash flow 16 53111 24418 58048 68556 680
Úrokové krytie 35,713,103,62-29,72192,07
Vlastné imanie -82 501-85 077-84 963-85 686-72 930
Všetky záväzky 210 167212 623217 253191 271146 316
Výsledok hospodárenia 3 1981 3882 377-8 758-11 493
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 1981 3882 377-8 758-11 493
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 575-113,00722,00-10 052-11 464
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -113,00722,00-10 052-4 608-12 160
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 950847,001 682-9 092-11 464
Záväzky 210 167212 623217 253191 271146 316
Záväzky z obchodného styku 2 832961,00688,002 7430,0000
Zisk pred zdanením 2 950847,001 682-9 092-11 464
Zmena EBIT 2,430,5376-0,26432,410,9866