Tomáš Krajči

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162014