AGRO-MC s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 99 697147 92226 48110 42812 419
Bežná likvidita III. stupeň 0,14890,18632,3420,772,42
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3907-0,4865-1,08-0,9823-1,18
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,09580,07791,4519,331,66
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,687,460,75350,05570,7090
Celkové tržby 62 476173 91719 94915 2110,0000
Celkový dlh 82 150130 44411 379550,005 152
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 856-1 503-16 382-9 703-8 549
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 8568 50316 3829 7038 549
Čistý cash flow 6 8568 50316 3829 7038 549
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 6096 7186 5162 141-16,00
Čistý zisk 69,002 3755 2241 661-16,00
Čistý zisk v minulom roku 2 3755 2241 661950,00118,00
Cudzie zdroje -17 547-17 478-15 102-9 878-7 267
Daň z príjmov 91,00967,001 292480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 967,001 292480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 91,00967,001 292480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 11,0323,411,810,19200,0000
Doba obratu aktív 649,61316,81484,51250,23140,10
Doba obratu pohľadávok 11,0323,411,810,19200,0000
Doba obratu zásob 8 9437,993 79091,25113,58
Doba splácania záväzkov 303 799397,394 29563,89104,30
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 466,41233,66207,3212,0557,96
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 127,3320,473 7900,00000,0000
EBIT v minulom roku 6 7186 5162 1411 430118,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 6096 7186 5162 141-16,00
EBITDA 42 52338 5226 6262 25599,00
EBITDA marža 0,68060,22150,33210,14820,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 42 52338 5226 6262 25599,00
Efektívna daňová sadzba 0,56880,28930,19830,22420,0000
Finančná páka 5,688,461,751,061,71
Finančné účty 6 8568 50316 3829 7038 549
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1760-0,1182-0,5703-0,9473-0,5852
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,17600,11820,57030,94730,5852
Hrubá marža 0,60810,21060,35890,69280,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 40 86437 0836 5162 141-16,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,71800,73750,42790,04810,4137
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00007 0000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 69310 93099,008,000,0000
Krátkodobé záväzky 71 580109 09811 331502,005 138
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 30,005 62010 0000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 12,3311,410,00000,00000,0000
Nákladové úroky 3 4493 3760,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 3 3760,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 18 026133 80012 7904 67317 980
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 86,00100 207963,002 86812 437
Neobežný majetok 89 041126 2960,00000,00000,0000
Obežný majetok 10 65621 62626 48110 42812 419
Obrat aktív 0,56191,150,75331,462,61
Obrat neobežného majetku 0,62911,350,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 5,267,880,75331,462,61
Obrat zásob 0,040845,690,09634,003,21
Odpisy 37 25530 3650,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 37 25530 3650,00000,00000,0000
Osobné náklady 1 206870,00533,007 9980,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 6591 439110,00114,00115,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 37 32432 7405 2241 661-16,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,06880,05750,61860,93050,6884
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,03170,02380,07450,75900,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,10970,04890,82120,63790,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 441,760,36547,433,670,7994
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 31,5042,0913,431,320,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,98781,1713,431,320,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,12240,04990,82120,63790,2642
Pohotová likvidita II. stupeň 0,11940,16741,4519,341,66
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,56-2,06-0,9219-1,02-0,8500
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,992,520,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,82400,88180,42970,05270,4148
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,687,460,75350,05570,7090
Pridaná hodnota 37 99136 6207 15910 53814 374
Rýchla likvidita I. stupeň 0,09580,07321,4519,331,66
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,933,391,720,243952,04
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,933,391,720,243952,04
Služby 13 63327 6957 4591 8055 543
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 99 697147 92226 48110 42812 419
Spotreba materiálu… 4 3075 8984 3680,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00007 0000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 56 017170 42019 94915 21132 354
Tržby z predaja tovaru 291,00126 1571 5198 21132 154
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 55 72644 26318 4307 000200,00
Účtovný cash flow 6 8568 50316 3829 7038 549
Úročený dlh 0,00007 0000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 1,051,990,00000,00000,0000
Vlastné imanie 17 54717 47815 1029 8787 267
Všetky záväzky 82 150130 44411 379550,005 152
Výsledok hospodárenia 5 2688 1576 6262 25599,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 2688 1576 6262 25599,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 69,002 3755 2241 661-16,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 3755 2241 661950,00118,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 160,003 3426 5162 141-16,00
Zásoby 2 1072 19310 000717,003 870
Záväzky 82 150130 44411 379550,005 152
Záväzky z obchodného styku 30,005 62010 0000,00000,0000
Zisk pred zdanením 160,003 3426 5162 141-16,00
Zmena EBIT 0,53721,033,041,50-0,1356