Slovenský záručný a rozvojový fond, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 84 125 54084 391 56587 032 666110 410 181131 920 215
Bežná likvidita III. stupeň 118,9866,3399,381 663156,80
Časové rozlíšenie aktív 47 29945 4732 1533 4355 450
Časové rozlíšenie pasív 0,0000375 4360,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 21,569,78-30,73-1 24836,00
Celkový dlh 3 859 8634 930 6276 761 0788 150 03926 496 224
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -65 483 600-53 599 110-49 348 664-64 609 037-113 097 054
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 65 483 60053 599 11049 348 66464 609 037113 097 054
Čistý cash flow 11 884 4904 250 446-15 260 373-48 488 01725 972 058
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 181 059-970 490245 171-3 159 786-20 295 386
Čistý zisk 1 180 175-971 113244 074-3 163 849-20 331 050
Čistý zisk v minulom roku -971 113244 074-3 163 849-20 331 050-8 593 176
Cudzie zdroje -80 265 677-79 085 502-80 271 588-102 260 142-105 423 991
Daň z príjmov 884,00623,001 0974 06335 664
Daň z príjmov v minulom roku 623,001 0974 06335 66459 452
Daň z príjmov z bežnej činnosti 884,00623,001 0974 06335 664
Dlhodobé pohľadávky 12 648 11521 936 24728 961 38135 140 97210 440 943
EBIT v minulom roku -970 490245 171-3 159 786-20 295 386-8 533 724
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 181 059-970 490245 171-3 159 786-20 295 386
EBITDA 853 858-533 9492 413 1496 803 591-19 398 995
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 853 858-533 9492 413 1496 803 591-19 398 995
Finančná páka 1,051,071,081,081,25
Finančné účty 65 483 60053 599 11049 348 66464 609 037113 097 054
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9541-0,9371-0,9223-0,9262-0,7992
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,95410,93710,92230,92620,7992
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 853 623-533 9572 413 0486 803 510-19 458 654
Krátkodobé pohľadávky 41 35391 6564 0940,000037 091
Krátkodobé záväzky 551 109434 694496 63838 849721 532
Náklady na predaný tovar 919 1581 316 6091 427 0882 792 4441 470 760
Neobežný majetok 5 905 1738 719 0798 716 37410 656 7378 339 677
Obežný majetok 78 173 06875 627 01378 314 13999 750 009123 575 088
Osobné náklady 48 24449 75149 20740 69452 788
Ostatné náklady na finančnú činnosť 235,008,00101,0081,0059 659
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,0000137,002 19425 461
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 180 175-971 113244 074-3 163 849-20 331 050
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,77840,63510,56700,58520,8573
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -19,05-26,46-29,00-68,62-27,86
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -19,05-26,46-29,00-68,62-27,86
Pohľadávky z obchodného styku 41 35391 6564 0940,000036 288
Pohotová likvidita II. stupeň 118,9866,3399,381 663156,80
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,75-18,615,262,11-4,06
Pridaná hodnota -919 158-1 316 609-1 427 088-2 792 444-1 470 760
Primárna platobná neschopnosť 13,234,70120,090,000019,78
Rýchla likvidita I. stupeň 118,8266,1699,371 663156,75
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,52-9,232,801,20-1,37
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,52-9,232,801,20-1,37
Služby 919 1581 316 6091 427 0882 792 4441 470 760
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 84 125 54084 391 56587 032 666110 410 181131 920 215
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000051 6890,00000,00000,0000
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,000051 6890,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 11 884 4904 250 446-15 260 373-48 488 01725 972 058
Vlastné imanie 80 265 67779 085 50280 271 588102 260 142105 423 991
Všetky záväzky 3 859 8634 930 6276 761 0788 150 03926 496 224
Výsledok hospodárenia 853 858-533 9492 413 1496 803 591-19 398 995
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 853 858-533 9492 413 1496 803 591-19 398 995
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 180 175-971 113244 074-3 163 849-20 331 050
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -971 113244 074-3 163 849-20 331 050-8 593 176
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 181 059-970 490245 171-3 159 786-20 295 386
Záväzky 3 859 8634 930 6276 761 0788 150 03926 496 224
Záväzky z obchodného styku 547 094430 856491 63434 499717 668
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 547 094430 856491 49732 305692 207
Zisk pred zdanením 1 181 059-970 490245 171-3 159 786-20 295 386
Zmena EBIT -1,22-3,96-0,07760,15572,38
Účtovné závierky