DAIVAN s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 7 2984 6502 9786 3953 001
Bežná likvidita III. stupeň 6,107,070,46920,61090,2532
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7124-1,220,60361,450,3722
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,296,530,35890,61090,2134
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,32160,3203-1,79-2,45-1,81
Celkové tržby 44 63029 77215 82439 1010,0000
Celkový dlh 1 7761 1286 75210 8156 711
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 934-4 300-2 278-6 395-1 381
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 9344 3002 2786 3951 381
Čistý cash flow 3 9344 3002 2786 3951 381
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 5927 7481 12810 323-6 604
Čistý zisk 3 0168 2561 60810 804-6 604
Čistý zisk v minulom roku 8 2561 60810 804-11 513-8 729
Cudzie zdroje -5 522-3 5223 7744 4203 710
Daň z príjmov -424,00-508,00-480,00-481,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku -508,00-480,00-481,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -424,00-508,00-480,00-481,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 27,514,2916,150,000011,84
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 27,514,2916,150,000011,84
Doba obratu aktív 59,6957,0168,6959,70137,68
Doba obratu pohľadávok 27,514,2916,150,000011,84
Doba splácania záväzkov 226,54135,463 0721 1781 464
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 9,788,07146,4097,73296,92
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 14,406,388,711,240,0000
EBIT v minulom roku 7 7481 12810 323-10 553-8 729
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 5927 7481 12810 323-6 604
EBITDA 2 6847 8461 27210 467-5 106
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 6847 8461 27210 467-5 106
Finančná páka 1,321,32-0,7891-1,45-0,8089
Finančné účty 3 9344 3002 2786 3951 381
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7566-0,75741,270,69121,24
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,75660,7574-1,27-0,6912-1,24
Hrubá marža 0,66830,73740,86300,56210,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 5927 7481 12810 323-5 238
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,16390,14152,131,642,16
Krátkodobé pohľadávky 3 364350,00700,000,0000258,00
Krátkodobé záväzky 1 196658,006 34710 4696 472
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 76,0031,0018,0011,000,0000
Náklady na predaný tovar 14 8067 8192 16817 1241 614
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 9271 773754,003 245357,00
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,00001 362
Obežný majetok 7 2984 6502 9786 3951 639
Obrat aktív 6,126,405,316,112,65
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,00005,84
Obrat obežného majetku 6,126,405,316,114,85
Odpisy 0,00000,00000,00000,00001 366
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,00001 366
Osobné náklady 25 14014 10712 38411 4500,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 92,0098,00144,00144,00132,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 0168 2561 60810 804-5 238
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,54622,34-0,4261-2,441,78
Podiel EBIT k aktívam 0,35521,670,37881,61-2,20
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,35521,670,37881,61-2,20
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,42481,94-0,3348-2,531,90
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,53910,92470,76491,00000,4602
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,84290,64260,90690,52100,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 15,4812,3818,116,773,93
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,191,561,101,920,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,191,561,101,924,64
Pohľadávky z obchodného styku 3 364350,00700,000,0000258,00
Pohotová likvidita II. stupeň 6,107,070,46920,61090,2532
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,40-0,81911,660,69122,69
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,24340,24262,271,692,24
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,32160,3203-1,79-2,45-1,81
Pridaná hodnota 29 82421 95313 65621 9776 342
Rentabilita aktív, ROA 0,41331,780,54001,69-2,20
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,54622,34-0,4261-2,441,78
Rýchla likvidita I. stupeň 3,296,530,35890,61090,2134
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,66170,14385,311,03-1,31
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,66170,14385,311,03-1,31
Služby 10 7815 617531,0012 208493,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 2984 6502 9786 3953 001
Spotreba materiálu… 2 098429,00883,001 671764,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 44 63029 77215 82439 1017 956
Tržby z predaja tovaru 1 7071 3151 3762 3342 243
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 42 92328 45714 44836 7675 713
Účtovný cash flow 3 9344 3002 2786 3951 381
Vlastné imanie 5 5223 522-3 774-4 420-3 710
Všetky záväzky 1 7761 1286 75210 8156 711
Výsledok hospodárenia 2 6847 8461 27210 467-6 472
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 6847 8461 27210 467-6 472
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 0168 2561 60810 804-6 604
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 2561 60810 804-11 513-8 729
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 5927 7481 12810 323-6 604
Záväzky 1 7761 1286 75210 8156 711
Záväzky z obchodného styku 76,0031,0018,0011,000,0000
Zisk pred zdanením 2 5927 7481 12810 323-6 604
Zmena EBIT 0,33456,870,1093-0,97820,7566