ORIW, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva -1 464-313,006 9603 5825 438
Bežná likvidita III. stupeň -0,5329-0,24210,27720,19640,1961
Časové rozlíšenie aktív 402,00216,0072,00123,00155,00
Časové rozlíšenie pasív 2 4802 4802 4802 480351,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3664-0,2014-2,13-0,0457-0,8014
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,26-1,7114,24-1,146,27
Celkové tržby 17 76017 84214 0921 7740,0000
Celkový dlh -7 085-6 7264 1868 9654 387
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -656,00-1 807-1 015-611,00-561,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,04450,42460,6003-2,060,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 656,001 8071 015611,00561,00
Čistý cash flow -1 151792,00626,00-359,00561,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -791,007 57610 762-2 696-3 127
Čistý zisk -791,007 5768 460-3 656-4 235
Čistý zisk v minulom roku 7 5768 460-376,00-4 907-485,00
Cudzie zdroje -3 141-3 933-294,007 863-700,00
Daň z príjmov 0,00000,00002 302960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 302960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00002 302960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 26,08-22,9516,42285,373,58
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 11,922,058,1815,430,0000
Doba obratu aktív -30,09-6,40180,27737,00226,61
Doba obratu pohľadávok 26,08-22,9516,42285,373,58
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000216,24
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám -145,61-137,60108,421 845182,81
EBIT v minulom roku 7 57610 762584,00-3 947-485,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -791,007 57610 762-2 696-3 127
EBITDA 4 5628 98311 861-159,00-517,00
EBITDA marža 0,25690,50350,8417-0,08960,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 5628 98311 861-159,00-517,00
Finančná páka -0,4661-0,079623,67-0,45567,77
Finančné účty 656,001 8071 015611,00561,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 2,1512,57-0,04222,20-0,1287
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -2,15-12,570,0422-2,200,1287
Hrubá marža 0,14070,60460,8670-0,29430,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 3638 78311 662-392,00-1 197
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 4,8421,490,60142,500,8067
Krátkodobé pohľadávky 1 269-1 122634,001 38786,00
Krátkodobé záväzky -7 085-6 7264 1868 9654 387
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00001 108
Náklady na predaný tovar 15 2617 0541 8742 2967 405
Neobežný majetok -3 918-1 3415 1121 3344 509
Obežný majetok 2 052812,001 7762 125774,00
Obrat aktív -12,13-57,002,020,49531,61
Obrat neobežného majetku -4,53-13,302,761,331,94
Obrat obežného majetku 8,6521,977,930,834811,32
Odpisy 5 154-2 618900,002 3001 930
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 577-1 309450,001 1501 930
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 577-1 309450,001 1500,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 201,00200,00199,00233,00680,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 6 4477 6396 319757,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 3634 9589 360-1 356-2 305
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,25181,9328,780,4650-6,05
Podiel EBIT k aktívam 0,5403-24,201,55-0,7527-0,5750
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,2006-2,712,40-2,45-0,6147
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,25181,9336,610,3429-4,47
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam -0,4481-5,770,14580,17060,1032
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,4849-4,1213,58-0,22700,7016
Pohľadávky z obchodného styku 580,00100,00316,0075,000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň -0,5053-0,21220,25820,18530,1693
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,73-4,97-0,4696-21,90-1,25
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,00000,5063
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 4,8421,490,60142,500,8067
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,26-1,7114,24-1,146,27
Pridaná hodnota 2 49910 78812 218-522,001 354
Primárna platobná neschopnosť 11,1276,3920,0010,090,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,5403-24,201,22-1,02-0,7788
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,25181,9328,780,4650-6,05
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,55-0,74870,3529-56,38-8,49
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,55-0,74870,3529-56,38-8,49
Služby 14 0335 2721 155530,002 477
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY -1 464-313,006 9603 5825 438
Spotreba materiálu… 1 2281 782719,001 7664 928
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 17 76017 84214 0921 7748 759
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,0000167,00134,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 17 76017 84214 0921 6078 625
Účtovný cash flow -1 151792,00626,00-359,00561,00
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000-2,82
Vlastné imanie 3 1413 933294,00-7 863700,00
Všetky záväzky -7 085-6 7264 1868 9654 387
Výsledok hospodárenia -592,007 77610 961-2 459-2 447
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -592,007 77610 961-2 459-2 447
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -791,007 5768 460-3 656-4 235
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 5768 460-376,00-4 907-485,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -791,007 57610 762-2 696-4 235
Zásoby 127,00127,00127,00127,00127,00
Záväzky -7 085-6 7264 1868 9654 387
Záväzky z obchodného styku 6 4477 6396 319757,000,0000
Zisk pred zdanením -791,007 57610 762-2 696-4 235
Zmena EBIT -0,10440,704018,430,68316,45
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00003 8250,00000,00000,0000