A-W PROGRES s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 37 66627 57423 77015 4505 091
Bežná likvidita III. stupeň 0,67960,35750,18970,23070,2405
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,690,47900,12220,14210,4513
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,67960,21190,06110,07770,1840
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -4,12-2,26-2,00-1,83-2,45
Celkové tržby 28 40732 20920 45718 0870,0000
Celkový dlh 49 73749 45447 58234 1128 594
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -32 442-10 481-2 909-2 651-1 581
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 32 44210 4812 9092 6511 581
Čistý cash flow 32 44210 4812 9092 6511 581
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 9702 891-4 189-2 471-869,00
Čistý zisk 7 1821 931-5 149-4 391-869,00
Čistý zisk v minulom roku 1 931-5 149-4 391-10 567-2 524
Cudzie zdroje 12 07121 88023 81218 6623 503
Daň z príjmov 1 788960,00960,001 9200,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,001 9200,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 788960,00960,001 9200,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000081,60109,16105,3416,34
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000081,60109,16105,340,0000
Doba obratu aktív 510,10312,49424,11311,78171,22
Doba obratu pohľadávok 0,000081,60109,16105,3416,34
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000292,86
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 646,48560,46848,97688,39289,03
EBIT v minulom roku 2 891-4 189-2 471-10 567-2 524
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 9702 891-4 189-2 471-869,00
EBITDA 13 7328 376-286,00-420,00-507,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 13 7328 376-286,00-420,00-507,00
Efektívna daňová sadzba 0,19930,3321-0,2292-0,77700,0000
Finančná páka -3,12-1,26-0,9982-0,8279-1,45
Finančné účty 32 44210 4812 9092 6511 581
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,32050,79351,001,210,6881
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,3205-0,7935-1,00-1,21-0,6881
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 13 6397 741-900,00-655,00-643,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,271,792,002,211,69
Krátkodobé pohľadávky 0,00007 2006 1185 220486,00
Krátkodobé záväzky 47 73749 45447 58234 1128 594
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 418,002 8324 4402 0420,0000
Náklady na predaný tovar 13 90323 65520 34018 41610 711
Neobežný majetok 5 2249 89314 7437 5793 024
Obežný majetok 32 44217 6819 0277 8712 067
Obrat aktív 0,71561,170,86061,172,13
Obrat neobežného majetku 5,163,261,392,393,59
Obrat obežného majetku 0,83081,822,272,305,25
Odpisy 4 6694 8503 2891 816226,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 6694 8503 2891 816226,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 93,00635,00614,00235,00136,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 11 8516 781-1 860-2 575-643,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,5950-0,08830,21620,23530,2481
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,8907-0,13210,17590,13240,2481
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,86130,38010,12240,17160,3105
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,140,32540,14220,14660,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,791,760,0356-0,18120,6283
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,200,32540,14220,14660,1457
Pohľadávky z obchodného styku 0,00007 2006 1185 2200,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,67960,35750,18970,23070,2405
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,37212,098,197,042,22
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,321,792,002,211,69
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -4,12-2,26-2,00-1,83-2,45
Pridaná hodnota 13 0498 552117,00-329,00142,00
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,39330,72570,39120,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,5950-0,08830,21620,23530,2481
Rýchla likvidita I. stupeň 0,67960,21190,06110,07770,1840
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,625,90-166,37-81,22-16,95
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,625,90-166,37-81,22-16,95
Služby 11 01121 99618 16917 3458 612
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 37 66627 57423 77015 4505 091
Spotreba materiálu… 2 8921 6592 1711 0712 099
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 26 95232 20720 45718 08710 853
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 26 95232 20720 45718 08710 853
Účtovný cash flow 32 44210 4812 9092 6511 581
Vlastné imanie -12 071-21 880-23 812-18 662-3 503
Všetky záväzky 49 73749 45447 58234 1128 594
Výsledok hospodárenia 9 0633 526-3 575-2 236-733,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 0633 526-3 575-2 236-733,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 1821 931-5 149-4 391-869,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 931-5 149-4 391-10 567-2 524
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 9702 891-4 189-2 471-869,00
Záväzky 49 73749 45447 58234 1128 594
Záväzky z obchodného styku 418,002 8324 4402 0420,0000
Zisk pred zdanením 8 9702 891-4 189-2 471-869,00
Zmena EBIT 3,10-0,69011,700,23380,3443

Činnosti firmy
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Prenájom hnuteľných vecí
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Počítačové služby
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Prevádzkovanie športových zariadení
Faktoring a forfaiting
Vydavateľská činnosť
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Finančný leasing
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo..
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
Prieskum trhu a verejnej mienky
Reklamné a marketingové služby
Vedenie účtovníctva
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Čistiace a upratovacie služby
Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
Poskytovanie úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez..
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Správa bytového fondu a jeho údržba v rozsahu obstarávania údržby a opráv..
Prípravné práce k realizácii stavby
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t..
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Sprostredkovanie poskytovania úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných..
Administratívne služby
Správa nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu obstarávania údržby a opráv..