Summer s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 31 08360 4140,000035 69945 748
Bankové úvery 0,000010 8170,00004 61313 757
Bežná likvidita III. stupeň 1,070,89520,00000,92521,18
Bežné bankové úvery 0,000010 8170,00004 61313 757
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000039,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,08-5,980,00004,03-2,48
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,54720,45920,00000,34241,12
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,9320,510,0000-13,375,51
Celkové tržby 103 939177 7800,0000136 7000,0000
Celkový dlh 25 83757 6050,000038 58438 718
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 932-5 9920,0000-7 020-3 697
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 93216 8090,000011 63317 454
Čistý cash flow 10 93216 8090,000011 63317 454
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 682996,000,00005 1373 323
Čistý zisk 2 437-1 0530,00002 46289,00
Čistý zisk v minulom roku -1 0536 7470,0000-12 377211,00
Cudzie zdroje -5 246-2 8090,00002 885-7 030
Daň z príjmov 613,00960,000,0000960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,000,0000960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 613,00960,000,0000960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 36,4952,650,000063,1671,66
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 36,4952,650,000063,1671,66
Doba obratu aktív 109,15124,040,0000100,81192,88
Doba obratu pohľadávok 36,4952,650,000063,1671,66
Doba obratu zásob 0,00000,00000,0000310,000,0000
Doba splácania záväzkov 534,306 8840,00006 18773,44
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 70,1575,160,000095,9365,60
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 174,223 9730,00003 7390,0000
EBIT v minulom roku 996,008 6390,0000-8 5331 172
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 682996,000,00005 1373 323
EBITDA 12 3199 4540,00005 7337 876
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 12 3199 4540,00005 7337 876
Efektívna daňová sadzba 0,2010-10,320,00000,28050,0000
Finančná páka 5,9321,510,0000-12,376,51
Finančné účty 10 93216 8090,000011 63317 454
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 11 9719 1940,000019 4217 590
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,64270,60600,00000,95160,3401
Krátkodobé pohľadávky 10 39025 6460,000022 36416 997
Krátkodobé záväzky 19 97736 6080,000033 97115 560
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 6 51421 1270,000020 5260,0000
Krytie dlhovej služby 19,498,680,00003,342,44
Nákladové úroky 632,001 0890,00001 7153 234
Nákladové úroky v minulom roku 1 089932,000,00002 884961,00
Náklady na predaný tovar 89 297166 5660,0000122 89477 334
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 13 6471 9410,00002 004243,00
Neobežný majetok 9 76117 9590,00000,000011 258
Obežný majetok 21 32242 4550,000035 69934 451
Obrat aktív 3,342,940,00003,621,89
Obrat neobežného majetku 10,659,900,00000,00007,69
Obrat obežného majetku 4,874,190,00003,622,51
Obrat zásob 0,00000,00000,00001,180,0000
Odpisy 8 1988 1980,00003 3123 974
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 1988 1980,00003 3123 974
Ostatné náklady na finančnú činnosť 348,00260,000,0000312,00286,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 6357 1450,00005 7744 063
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,4645-0,07730,00001,420,0043
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,33150,04180,00002,970,1101
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,075,780,00003,170,1194
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,791,370,00001,922,32
Pohľadávky z obchodného styku 10 39025 6460,000022 36416 997
Pohotová likvidita II. stupeň 1,070,89520,00000,88111,18
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 17,3015,440,00006,785,40
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,83120,95350,00001,080,8463
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,9320,510,0000-13,375,51
Pridaná hodnota 14 64211 2140,00006 3559 237
Primárna platobná neschopnosť 0,62690,82380,00000,91780,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,4645-0,37490,0000-0,85340,0127
Rýchla likvidita I. stupeň 0,54720,35440,00000,30150,5954
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,106,090,00006,734,92
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,106,090,00006,734,92
Služby 68 035115 9600,0000113 69066 647
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 31 08360 4140,000035 69945 748
Spotreba materiálu… 7 61548 6650,00007 20010 444
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000010 8170,00004 61313 757
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 103 939177 7800,0000136 24986 571
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00007 0000,0000
Tržby z predaja tovaru 13 22410 9900,00002 227267,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 90 715166 7900,0000127 02286 304
Účtovný cash flow 10 93216 8090,000011 63317 454
Úročený dlh 0,000010 8170,00004 61313 757
Úrokové krytie 5,830,91460,00003,001,03
Vlastné imanie 5 2462 8090,0000-2 8857 030
Všetky záväzky 25 83757 6050,000038 58438 718
Výsledok hospodárenia 4 1211 2560,00005 4493 902
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 1211 2560,00005 4493 902
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 437-1 0530,00002 46289,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 0536 7470,0000-12 377211,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 050-93,000,00003 422382,00
Zásoby 0,00000,00000,00001 7020,0000
Záväzky 25 83757 6050,000038 58438 718
Záväzky z obchodného styku 6 51421 1270,000020 5260,0000
Zisk pred zdanením 3 050-93,000,00003 422382,00
Zmena EBIT 3,700,11530,0000-0,60202,84
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00003 9720,0000