3T Consulting, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 429 705374 617238 824229 902249 916
Časové rozlíšenie aktív 24 718611,00858,00579,00839,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,31-0,27050,24270,04610,1628
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -15,19-6,61-3,92-3,91-3,43
Celkové tržby 114 43054 29249 69240 1430,0000
Celkový dlh 459 994441 424320 525308 816352 565
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -59 026-19 451-37 520-17 693-16 709
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 59 02619 45137 52017 69316 709
Čistý cash flow 39 575-18 06919 8273 63616 709
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 52 6059 374-2 019-3 008-2 477
Čistý zisk 36 5181 774-8 937-10 118-8 713
Čistý zisk v minulom roku 1 774-8 937-10 118-3 922-19 612
Cudzie zdroje 30 28966 80781 70178 914102 649
Daň z príjmov 7 492960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 492960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 40,5826,8030,3111,6347,08
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 40,5826,8030,3111,6325,73
Doba obratu aktív 1 3952 5191 8162 1901 831
Doba obratu pohľadávok 40,5826,8030,3111,6347,08
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00005 558
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 4932 9682 4382 9422 574
EBIT v minulom roku 9 374-2 019-3 0083 415-12 592
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 52 6059 374-2 019-3 008-2 477
EBITDA 89 03547 28131 79434 06326 181
EBITDA marža 0,77810,87090,63980,84850,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 89 03547 28131 79434 06326 181
Finančná páka -14,19-5,61-2,92-2,91-2,43
Finančné účty 59 02619 45137 52017 69316 709
Hrubá marža 0,63300,55910,29790,37760,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 90 87544 80029 53432 00724 493
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,071,181,341,341,41
Krátkodobé pohľadávky 12 5003 9863 9861 2216 425
Krátkodobé záväzky 459 994441 424320 525308 816351 275
Krytie dlhovej služby 10,367,125,345,544,20
Materiál 0,00000,00000,00000,0000100,00
Nákladové úroky 8 5956 6405 9586 1506 236
Nákladové úroky v minulom roku 6 6405 9586 1506 3777 020
Náklady na predaný tovar 39 99823 93533 18923 15323 070
Neobežný majetok 333 461350 569196 460210 409225 843
Obežný majetok 71 52623 43741 50618 91423 234
Obrat obežného majetku 1,572,321,162,032,14
Odpisy 34 30635 42831 55435 01626 893
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 17 15317 71415 77717 50826 893
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 17 15317 71415 77717 5080,0000
Osobné náklady 0,000036,000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 1602 4812 2602 0561 688
Ostatné záväzky z obchodného styku 353,00-57,0012 400-64,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 70 82437 20222 61724 89818 180
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,21-0,02660,10940,12820,0849
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,74-0,14030,02470,03810,0244
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,16
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000843,250,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,110,85600,46920,43290,9944
Pohľadávky z obchodného styku 12 5003 9863 9861 2213 511
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,7654-3,704,1221,706,14
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 4,60-2,723,330,59122,68
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,071,181,341,341,41
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -15,19-6,61-3,92-3,91-3,43
Pridaná hodnota 72 43230 35714 80515 15926 742
Primárna platobná neschopnosť 0,0282-0,01433,11-0,05240,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,21-0,02660,10940,12820,0849
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,179,3410,089,0713,47
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,179,3410,089,0713,47
Služby 30 42214 94727 05413 80212 120
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 429 705374 617238 824229 902249 916
Spotreba materiálu… 9 5768 9886 1359 35110 950
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 114 43054 29247 99438 31249 812
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00001 3590,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 112 43054 29247 99436 95349 812
Účtovný cash flow 39 575-18 06919 8273 63616 709
Úrokové krytie 6,121,41-0,3389-0,4891-0,3972
Vlastné imanie -30 289-66 807-81 701-78 914-102 649
Všetky záväzky 459 994441 424320 525308 816352 565
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -1,210,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 54 77511 853240,00-953,00-712,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 54 77511 853240,00-953,00-712,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 36 5181 774-8 937-10 118-8 713
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 774-8 937-10 118-3 922-19 612
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 44 0102 734-7 977-9 158-8 713
Zásoby 0,00000,00000,00000,0000100,00
Záväzky 459 994441 424320 525308 816352 565
Záväzky z obchodného styku 353,00-57,0012 400-64,000,0000
Zisk pred zdanením 44 0102 734-7 977-9 158-8 713
Zmena EBIT 5,61-4,640,6712-0,88080,1967
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 9540,00000,00000,00000,0000