TATRAPOS, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 122 026119 771127 039100 46167 202
Bankové úvery 0,00008 42921 95129 6163 306
Bežná likvidita III. stupeň 1,951,742,393,012,79
Bežné bankové úvery 0,00008 42911 02014 9293 306
Časové rozlíšenie aktív 1 2251 4771 0621 700435,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,28040,4764-0,0462-0,4003-0,5294
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,4077-0,79180,09791,181,13
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,77430,90621,101,190,7196
Celkové tržby 246 086293 881266 490225 3040,0000
Celkový dlh 53 25256 93766 62254 54628 121
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -42 999-15 284-31 696-21 240-17 383
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 42 99923 71353 64750 85620 689
Čistý cash flow 19 286-29 9342 79118 37820 689
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 10 8185 99621 4339 7015 967
Čistý zisk 7 9212 41714 5035 9964 634
Čistý zisk v minulom roku 2 41714 5035 996838,0025 086
Cudzie zdroje -68 774-62 834-60 417-45 915-39 081
Daň z príjmov 2 4702 4075 1602 1240,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 4075 1602 124990,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 4702 4075 1602 1240,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,000010 93114 6870,0000
Dlhodobý dlh 0,00000,000010 93114 6870,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 67,2566,5652,2258,5861,17
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 66,9763,3952,2158,5750,21
Doba obratu aktív 181,68150,65175,19162,75158,86
Doba obratu pohľadávok 67,2566,5652,2258,5861,17
Doba obratu zásob 5,803,703,856,2243,46
Doba splácania záväzkov 92,3762,3453,8231,5648,04
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 70,4347,5539,3125,1943,12
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 83,2759,2440,0223,040,0000
EBIT v minulom roku 5 99621 4339 7012 71225 706
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 10 8185 99621 4339 7015 967
EBITDA 30 81026 06130 74618 28015 567
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 30 81026 06130 74618 28015 567
Finančná páka 1,771,912,102,191,72
Finančné účty 42 99923 71353 64750 85620 689
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5636-0,5246-0,4756-0,4570-0,5815
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,56360,52460,47560,45700,5815
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 30 32430 37031 79917 83515 177
Krátkodobé pohľadávky 45 16652 91737 87036 16025 876
Krátkodobé záväzky 47 30537 80628 50815 55118 243
Krytie dlhovej služby 72,1522,2417,3711,5611,68
Materiál 64,0043,0027,0017,007,00
Nákladové úroky 427,001 1721 7701 5811 333
Nákladové úroky v minulom roku 1 1721 7701 581884,00620,00
Náklady na predaný tovar 219 219266 430232 716205 665138 601
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 186 932221 345193 339179 870110 797
Neobežný majetok 29 66839 42132 4208 6817 010
Obežný majetok 91 13378 87393 55790 08059 757
Obrat aktív 2,012,422,082,242,30
Obrat neobežného majetku 8,267,368,1625,9522,03
Obrat obežného majetku 2,693,682,832,502,58
Obrat zásob 62,9898,6894,7758,708,40
Odpisy 19 50615 3589 3668 1345 709
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 7537 6794 6834 0675 709
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 7537 6794 6834 0670,0000
Osobné náklady 4 0245 0604 6844 3860,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 486,00991,00947,00445,00390,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 42 64835 92521 19611 3550,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 27 42717 77523 86914 13010 343
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,35240,19800,42230,50620,3079
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 6,454,706,824,480,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,101,162,281,572,77
Pohľadávky z obchodného styku 44 98350 39837 86336 15121 240
Pohotová likvidita II. stupeň 1,891,692,342,912,18
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,572,10-21,65-2,50-1,89
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 45,17-25,541,5811,6215,52
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,43640,47540,52440,54300,4185
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,77430,90621,101,190,7196
Pridaná hodnota 25 93723 76031 96519 63915 807
Primárna platobná neschopnosť 0,94810,71280,55980,31410,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,90900,51291,361,670,9601
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,732,182,172,981,81
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,732,182,172,981,81
Služby 24 48932 30522 1217 94812 123
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 122 026119 771127 039100 46167 202
Spotreba materiálu… 7 79812 78017 25617 84715 681
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00008 42921 95129 6163 306
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 245 156292 840265 681225 304154 408
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00002 6501 000,000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 242 089287 079262 522223 951153 728
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 0673 1112 1591 353680,00
Účtovný cash flow 19 286-29 9342 79118 37820 689
Úročený dlh 0,00008 42921 95129 6163 306
Úrokové krytie 25,335,1212,116,144,48
Vlastné imanie 68 77462 83460 41745 91539 081
Všetky záväzky 53 25256 93766 62254 54628 121
Výsledok hospodárenia 11 3046 98722 38010 1467 962
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 3046 98722 38010 1467 962
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 9212 41714 5035 9964 634
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 41714 5035 996838,0025 086
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 10 3914 82419 6638 1206 239
Zásoby 2 9682 2432 0403 06413 192
Záväzky 53 25256 93766 62254 54628 121
Záväzky z obchodného styku 42 64835 92521 19611 3550,0000
Zisk pred zdanením 10 3914 82419 6638 1206 239
Zmena EBIT 1,800,27982,213,580,2321
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00006 3660,00000,00001 896