AKORD stavby, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 824 591625 1321 104 210788 314655 094
Bankové úvery 0,0000163 146122 3150,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,91351,031,031,071,51
Bežné bankové úvery 0,0000163 146122 3150,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 173 2754 966303 198203 451288 284
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,89180,00210,42870,05890,8787
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3756-0,0022-0,1935-0,0272-0,5208
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,521,733,842,271,82
Celkové tržby 2 590 2932 532 3551 548 2211 873 6320,0000
Celkový dlh 590 031395 734875 939547 420422 911
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -223 990148 325350 521-94 647222 508
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 223 99014 82115 294113 147-204 008
Čistý cash flow 209 169-473,00-97 853-14 194-204 008
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 13 8719 210-6 77812 60910 072
Čistý zisk 5 1611 128-12 6236 9623 078
Čistý zisk v minulom roku 1 128-12 6236 9621 7492 360
Cudzie zdroje -234 560-229 398-228 271-240 894-232 183
Daň z príjmov 2 8802 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 8802 8802 8802 8800,0000
Dlhodobé pohľadávky 180 000180 000180 000180 0000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 10,3551,28127,4047,69112,76
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 6,4546,8445,5137,1628,35
Doba obratu aktív 116,2090,87260,34153,80155,18
Doba obratu pohľadávok 35,7277,44169,8382,81112,76
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000102,96
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 78,4831,12119,24101,9992,79
EBIT v minulom roku 9 210-6 77812 60915 61111 789
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 13 8719 210-6 77812 60910 072
EBITDA 71 47146 36521 25535 92740 558
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 71 47146 36521 25535 92740 558
Efektívna daňová sadzba 0,35820,7186-0,29560,29260,0000
Finančná páka 3,522,734,843,272,82
Finančné účty 223 99014 82115 294113 147-204 008
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 67 32586 87019 87839 26937 285
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,67540,34240,45800,66310,5980
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,0000243 50018 50018 500
Krátkodobé pohľadávky 73 452352 765540 341244 449476 010
Krátkodobé záväzky 556 900214 073505 770522 748391 718
Krytie dlhovej služby 12,268,917,1712,985,80
Materiál 35 70215 38034 63516 81658 545
Nákladové úroky 5 8305 2022 9652 7676 994
Nákladové úroky v minulom roku 5 2022 9652 76710 9829 429
Náklady na predaný tovar 2 439 1692 401 0931 441 1081 768 6841 388 732
Neobežný majetok 135 87857 20030 74230 45136 263
Obežný majetok 515 438562 966770 270554 412330 547
Obrat aktív 3,144,021,402,372,35
Obrat neobežného majetku 19,0643,9050,3661,4442,49
Obrat obežného majetku 5,034,462,013,374,66
Odpisy 53 31635 82026 23822 14417 396
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 26 65817 91013 11911 07217 396
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 26 65817 91013 11911 0720,0000
Osobné náklady 99 11565 29374 93873 6240,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 3121 4821 5451 7383 364
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00007,002,000,000091,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,0000491 2620,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 58 47736 94813 61529 10620 474
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,65620,59390,70020,72050,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,521,681,431,390,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,99091,091,061,078,74
Pohľadávky z obchodného styku 45 756322 250193 043190 474119 669
Pohotová likvidita II. stupeň 0,84520,98760,98541,041,37
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,12484,992,3316,971,14
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 35,88-0,0909-33,00-5,13-29,17
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,71550,63300,79330,69440,6456
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,521,733,842,271,82
Pridaná hodnota 151 041109 939107 021102 183152 098
Primárna platobná neschopnosť 10,190,45162,242,580,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,268,5441,2115,2410,43
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,268,5441,2115,2410,43
Služby 1 865 7861 659 333894 2441 201 966795 278
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 824 591625 1321 104 210788 314655 094
Spotreba materiálu… 573 383741 760546 864566 718593 454
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000163 146365 81518 50018 500
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 590 2932 532 0221 548 2121 873 4071 540 830
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 83,0020 99083,002 5400,0000
Tržby z predaja tovaru 0,0000840,001 827129,004 009
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 590 2102 510 1921 546 3021 870 7381 536 821
Účtovný cash flow 209 169-473,00-97 853-14 194-204 008
Úročený dlh 0,0000163 146365 81518 50018 500
Úrokové krytie 2,381,77-2,294,561,44
Vlastné imanie 234 560229 398228 271240 894232 183
Všetky záväzky 590 031395 734875 939547 420422 911
Výsledok hospodárenia 18 23810 685-4 90014 34615 237
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 18 23810 685-4 90014 34615 237
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 1611 128-12 6236 9623 078
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 128-12 6236 9621 7492 360
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 0414 008-9 7439 8424 958
Zásoby 37 99615 38034 63516 81658 545
Záväzky 590 031395 734875 939547 420422 911
Záväzky z obchodného styku 466 388145 535431 853491 2620,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 466 388145 535431 8530,00000,0000
Zisk pred zdanením 8 0414 008-9 7439 8424 958
Zmena EBIT 1,51-1,36-0,53760,80770,8544
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000020 8500,00001 9777 925