1. GEOREAL s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 24 55226 49024 55226 93618 906
Bežná likvidita III. stupeň 3,552,643,551,865,24
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1926-1,240,1926-1,180,0030
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,40860,57120,40860,79050,2387
Celkové tržby 11 24713 15011 2475 9285 994
Celkový dlh 7 1229 6307 12211 8923 643
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 615-167,00-2 6153 215-8 959
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 9057 6177 9056 9358 959
Čistý cash flow 288,00-2 296288,00-2 02411,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 179,001 990179,00262,001 372
Čistý zisk 90,001 51090,00-218,00892,00
Čistý zisk v minulom roku 1 990306,001 990892,0093,00
Cudzie zdroje -17 430-16 860-17 430-15 044-15 263
Daň z príjmov 89,00480,0089,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,000,0000480,0034,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 89,00480,0089,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 524,41469,34524,411 042605,71
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 207,70198,46207,70441,92237,55
Doba obratu aktív 796,79735,27796,791 8601 151
Doba obratu pohľadávok 524,41469,34524,411 042605,71
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 48,5251,2748,52118,01219,83
EBIT v minulom roku 1 990786,001 9901 372127,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 179,001 990179,00262,001 372
EBITDA 3 2335 0503 2332 5281 465
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 2335 0503 2332 5281 465
Efektívna daňová sadzba 0,49720,24120,49721,830,3499
Finančná páka 1,411,571,411,791,24
Finančné účty 7 9057 6177 9056 9358 959
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7099-0,6365-0,7099-0,5585-0,8073
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,70990,63650,70990,55850,8073
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 1314 9423 1312 2301 372
Krátkodobé finančné výpomoci 5 2907 4505 29010 1500,0000
Krátkodobé pohľadávky 16 15916 90916 15915 0859 947
Krátkodobé záväzky 1 4951 8471 4951 7093 610
Náklady na predaný tovar 7 9738 9737 9734 2794 453
Neobežný majetok 488,001 964488,004 9160,0000
Obežný majetok 24 06424 52624 06422 02018 906
Obrat neobežného majetku 23,056,7023,051,080,0000
Obrat obežného majetku 0,46740,53620,46740,24010,3170
Odpisy 2 9522 9522 9521 9680,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 4761 4761 476984,000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 4761 4761 476984,000,0000
Osobné náklady 977,000,0000977,000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 102,00108,00102,00298,0093,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 4601 2191 4601 2293 129
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 0424 4623 0421 750892,00
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,350,00003,350,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,83331,410,83330,51170,0000
Pohľadávky z obchodného styku 6 4007 1506 4006 4003 901
Pohotová likvidita II. stupeň 3,552,643,551,865,24
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -60,527,34-60,527,43-1 388
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,40860,57120,40860,79050,2387
Pridaná hodnota 3 2744 1773 2741 0071 541
Primárna platobná neschopnosť 0,22810,17050,22810,19200,8021
Rýchla likvidita I. stupeň 1,170,81931,170,58482,48
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,201,912,204,702,49
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,201,912,204,702,49
Služby 4 5706 4904 5703 9993 892
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 24 55226 49024 55226 93618 906
Spotreba materiálu… 3 4032 4833 403280,00561,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 5 2907 4505 29010 1500,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 11 24713 15011 2475 2865 994
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 11 24713 15011 2475 2865 994
Účtovný cash flow 288,00-2 296288,00-2 02411,00
Úročený dlh 5 2907 4505 29010 1500,0000
Vlastné imanie 17 43016 86017 43015 04415 263
Všetky záväzky 7 1229 6307 12211 8923 643
Výsledok hospodárenia 281,002 098281,00560,001 465
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 281,002 098281,00560,001 465
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 90,001 51090,00-218,00892,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 990306,001 990892,0093,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 179,001 990179,00262,001 372
Záväzky 7 1229 6307 12211 8923 643
Záväzky z obchodného styku 1 4601 2191 4601 2293 129
Zisk pred zdanením 179,001 990179,00262,001 372
Zmena EBIT 0,09002,530,09000,191010,80