AFOL s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 6 50918 18036 27626 67020 666
Bežná likvidita III. stupeň -0,2950-1,112,541,6411,63
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,000012,000,000056,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1960-0,1402-0,30550,7228-1,09
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2762-0,35800,7515-1,4011,60
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -0,7409-0,32630,40650,51650,0941
Celkové tržby 70 32275 70485 49927 1720,0000
Celkový dlh -18 608-8 80610 4859 0831 777
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 923-3 784-20 546-12 667-20 610
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 9233 78420 54612 66720 610
Čistý cash flow 4 9233 7847 879-12 71120 610
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 8082 1559 165-1 6922 501
Čistý zisk -1 8691 1958 205-2 6522 501
Čistý zisk v minulom roku 1 1958 205-2 6524 2853 073
Cudzie zdroje -25 117-26 986-25 791-17 587-18 889
Daň z príjmov 61,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 61,00960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1,7438,1025,9630,470,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1,0937,1125,2130,470,0000
Doba obratu aktív 33,7887,65154,86358,26358,46
Doba obratu pohľadávok 1,7438,1025,9630,470,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000039,23
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám -92,53-50,9644,76122,0130,82
EBIT v minulom roku 2 1559 165-1 6925 2453 073
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 8082 1559 165-1 6922 501
EBITDA 1 4365 42813 4692 8244 082
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 4365 42813 4692 8244 082
Efektívna daňová sadzba -0,03370,44550,1047-0,56740,0000
Finančná páka 0,25910,67371,411,521,09
Finančné účty 4 9233 78420 54612 66720 610
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -3,86-1,48-0,7110-0,6594-0,9140
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 3,861,480,71100,65940,9140
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 3375 30013 3592 5023 998
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti -2,74-0,58140,28900,34060,0860
Krátkodobé pohľadávky 336,007 9036 0802 2680,0000
Krátkodobé záväzky -17 826-10 56910 4859 0831 777
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 264,007 0790,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 66 68770 09974 12726 21416 534
Neobežný majetok 1 2506 4939 63811 7350,0000
Obežný majetok 5 25911 68726 62614 93520 610
Obrat aktív 10,804,162,361,021,02
Obrat neobežného majetku 56,2611,668,872,320,0000
Obrat obežného majetku 13,376,483,211,821,02
Odpisy 3 1453 1454 1944 194750,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 1453 1452 0972 097750,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00002 0972 0970,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 99,00128,00110,00322,0084,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 2764 34012 3991 5423 251
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,75630,20810,56640,47500,9973
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,161,782,710,22846,01
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,07000,05000,0922-0,46780,9794
Pohľadávky z obchodného styku 210,007 6975 9062 2680,0000
Pohotová likvidita II. stupeň -0,2950-1,112,541,6411,63
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,10-7,13-3,271,38-0,9165
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti -2,86-0,48440,28900,34060,0860
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -0,7409-0,32630,40650,51650,0941
Pridaná hodnota 3 6345 60511 372958,004 509
Primárna platobná neschopnosť 1,260,91970,89130,88360,0000
Rýchla likvidita I. stupeň -0,2762-0,35801,961,3911,60
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -12,96-1,620,77853,220,4353
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -12,96-1,620,77853,220,4353
Služby 60 75266 80467 89825 17010 096
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 50918 18036 27626 67020 666
Spotreba materiálu… 5 9353 2956 2291 0446 438
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 70 32175 70485 49927 17221 043
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 70 32175 70485 49927 17221 043
Účtovný cash flow 4 9233 7847 879-12 71120 610
Vlastné imanie 25 11726 98625 79117 58718 889
Všetky záväzky -18 608-8 80610 4859 0831 777
Výsledok hospodárenia -1 7092 2839 275-1 3703 332
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 7092 2839 275-1 3703 332
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 8691 1958 205-2 6522 501
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 1958 205-2 6524 2853 073
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 8082 1559 165-1 6923 248
Záväzky -18 608-8 80610 4859 0831 777
Záväzky z obchodného styku 264,007 0795 2642 0040,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00005 2642 0040,0000
Zisk pred zdanením -1 8082 1559 165-1 6923 248
Zmena EBIT -0,83900,2351-5,42-0,32260,8139