DEÁK food s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 020 453122 240123 787108 53899 666
Bankové úvery 259 9050,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,989911,658,128,46-1,05
Bežné bankové úvery 259 9050,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 39 6030,00000,00000,000065,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6063-0,4500-0,4356-0,3967-0,0874
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,07729,165,945,60-0,2899
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 9,430,05710,07330,0841-0,2930
Celkové tržby 5 254 807219 048235 100229 129225 223
Celkový dlh 1 826 7986 6058 4548 416-41 307
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 90 458-52 030-50 235-39 718-22 035
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 169 44752 03050 23539 71822 035
Čistý cash flow 117 41752 03050 23539 71812 323
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 105 7702 68620 92628 05325 922
Čistý zisk 78 020302,0015 21121 41620 116
Čistý zisk v minulom roku 302,0015 21121 41620 10449 472
Cudzie zdroje -193 655-115 635-115 333-100 122-140 973
Daň z príjmov 26 0802 3845 7156 6375 806
Daň z príjmov v minulom roku 2 3845 7156 6375 81814 134
Daň z príjmov z bežnej činnosti 26 0802 3845 7156 6375 806
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 55,3323,5828,6432,2336,38
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 55,3317,8027,4332,1928,61
Doba obratu aktív 140,97203,69192,66172,95161,52
Doba obratu pohľadávok 55,3323,5828,6432,2336,38
Doba obratu zásob 65,730,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 131,350,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 106,159,4713,1611,29-68,89
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 59,650,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 2 68620 92628 05325 92263 606
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 105 7702 68620 92628 05325 922
EBITDA 175 6238 42025 25934 59139 043
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 175 6238 42025 25934 59139 043
Efektívna daňová sadzba 0,25050,88760,27310,23660,2240
Finančná páka 10,431,061,071,080,7070
Finančné účty 169 44752 03050 23539 71822 035
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0958-0,9460-0,9317-0,9225-1,41
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,09580,94600,93170,92251,41
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 211 1218 38226 19734 57538 977
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,75300,04650,06830,0653-0,4265
Krátkodobé pohľadávky 793 01714 15318 39920 22622 447
Krátkodobé záväzky 1 521 4425 6828 4547 087-42 509
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,0000257,002 641-45,000,0000
Krytie dlhovej služby 105,160,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 1 6700,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 4 669 904149 238157 722145 628149 508
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 227 9770,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 257 03556 05755 15348 59455 119
Obežný majetok 1 723 81566 18368 63459 94444 482
Obrat aktív 2,591,791,892,112,26
Obrat neobežného majetku 20,353,914,254,714,09
Obrat obežného majetku 3,033,313,423,825,06
Obrat zásob 5,550,00000,00000,00000,0000
Odpisy 65 0945 6963 9866 52513 056
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 32 5475 6963 9866 5256 528
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 32 5470,00000,00000,00006 528
Osobné náklady 410 84660 46350 22248 47942 607
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 50738,0062,0016,0066,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 5,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000909,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 143 1145 99819 19727 94133 172
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,73150,86610,65400,58110,5627
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,371,151,531,721,78
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,181,061,421,521,36
Pohľadávky z obchodného styku 793 01710 68317 62720 20017 655
Pohotová likvidita II. stupeň 0,562511,658,128,46-1,05
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,65-2,22-2,30-2,52-11,44
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 70,310,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,90420,05400,06830,0775-0,4145
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 9,430,05710,07330,0841-0,2930
Pridaná hodnota 561 63369 81076 79683 43175 715
Primárna platobná neschopnosť 0,87130,02410,1498-0,00220,0515
Rýchla likvidita I. stupeň 0,09519,165,945,60-0,5184
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 10,400,78440,33470,2433-1,06
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 10,400,78440,33470,2433-1,06
Služby 235 08824 47217 13313 80113 932
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 020 453122 240123 787108 53899 666
Spotreba materiálu… 205 743124 766140 589131 827135 576
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 259 9050,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 251 537219 048235 018229 059225 223
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 20 0000,0000500,000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 5 082 0690,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 149 468219 048234 518229 059225 223
Účtovný cash flow 117 41752 03050 23539 71812 323
Úročený dlh 259 9050,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 63,340,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 193 655115 635115 333100 122140 973
Všetky záväzky 1 826 7986 6058 4548 416-41 307
Výsledok hospodárenia 110 5292 72420 98428 06625 987
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 110 5292 72420 98428 06625 987
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 78 020302,0015 21121 41620 116
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 302,0015 21121 41620 10449 472
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 104 1002 68620 92628 05325 922
Zásoby 761 3510,00000,00000,00000,0000
Záväzky 1 826 7986 6058 4548 416-41 307
Záväzky z obchodného styku 690 961257,002 641-45,00909,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 690 9610,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 104 1002 68620 92628 05325 922
Zmena EBIT 39,380,12840,74591,080,4075
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -1 0960,00000,00000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -1 0960,00000,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 20 0000,0000789,000,00000,0000