Bio Miezgovce s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 60 91753 07668 93332 743113 852
Bežná likvidita III. stupeň 17,371,902,5620,5227,17
Časové rozlíšenie aktív 91,0091,0090,0091,00264,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,04480,9672-0,7535-0,0964-0,4889
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8640-1,491,301,9717,74
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,05180,64910,58140,04900,0276
Celkové tržby 77 11742 27476 92732 3210,0000
Celkový dlh 3 00020 89125 3421 5283 053
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -26 876-29 468-60 596-27 750-54 167
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,3337-0,17050,1609-0,83640,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 26 87629 46860 59627 75054 167
Čistý cash flow -2 592-31 12832 8463 00954 167
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 26 978-6 24615 667-26 074-31 987
Čistý zisk 25 732-7 20612 376-27 034-31 987
Čistý zisk v minulom roku -7 20612 376-27 0344 62089 091
Cudzie zdroje -57 917-32 185-43 591-31 215-110 799
Daň z príjmov 1 246960,003 291960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,003 291960,002 4830,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 246960,003 291960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 290,07704,5499,06216,04511,78
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 225,930,00000,00000,0000165,70
Doba obratu aktív 963,545 5161 9122 5362 097
Doba obratu pohľadávok 290,07704,5499,06216,04511,78
Doba obratu zásob 0,00001 6790,00000,0000193,74
Doba splácania záväzkov 0,000010 5320,00000,000021,12
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 47,452 171702,77118,3656,22
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000010 5320,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -6 24615 667-26 0747 10389 091
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 26 978-6 24615 667-26 074-31 987
EBITDA 36 3772 01620 5413 547-17 275
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 36 3772 01620 5413 547-17 275
Finančná páka 1,051,651,581,051,03
Finančné účty 26 87629 46860 59627 75054 167
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9508-0,6064-0,6324-0,9533-0,9732
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,95080,60640,63240,95330,9732
Hrubá marža -0,2758-0,9623-0,5409-1,180,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 36 1721 81428 0453 370-17 483
Krátkodobé pohľadávky 18 3396 7793 5722 78927 792
Krátkodobé záväzky 3 00020 89125 3421 5283 053
Materiál 6 8013 3310,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 44 34144 19254 77542 99852 767
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000724,000,00000,00001 364
Neobežný majetok 8 81013 4073 9511 38930 905
Obežný majetok 52 01639 57864 89231 26382 683
Obrat neobežného majetku 2,620,26203,333,390,6414
Obrat zásob 0,00000,21740,00000,00001,88
Odpisy 9 1948 0604 67629 44614 515
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 5974 0302 33814 72314 515
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 5974 0302 33814 7230,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 205,00202,00200,00177,00208,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 75420 89122 0511 2740,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 34 926854,0017 0522 412-17 472
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,4443-0,22390,2839-0,8661-0,2887
Podiel EBIT k aktívam 0,4429-0,11770,2273-0,7963-0,2810
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,4429-0,11770,2273-0,7963-0,2810
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,4658-0,19410,3594-0,8353-0,2887
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,44120,55520,87910,84750,4758
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,0336-0,73630,42700,09310,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-56,190,00000,0000-0,6244
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -2,31-5,05-8,90-1,30-2,27
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,1123-8,862,500,63862,73
Pohľadávky z obchodného styku 14 2840,00000,00000,00008 998
Pohotová likvidita II. stupeň 15,101,742,5420,0526,93
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 22,341,03-1,33-10,37-2,05
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,05180,64910,58140,04900,0276
Pridaná hodnota -21 265-40 680-41 613-38 286-32 946
Rentabilita aktív, ROA 0,4224-0,13580,1795-0,8256-0,2810
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,4443-0,22390,2839-0,8661-0,2887
Rýchla likvidita I. stupeň 8,961,412,3918,1617,74
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,082510,361,230,4308-0,1767
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,082510,361,230,4308-0,1767
Služby 29 67429 19434 62339 85146 164
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 60 91753 07668 93332 743113 852
Spotreba materiálu… 14 66714 27420 1523 1475 239
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 23 0763 51217 0144 71219 821
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00003 8520,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,00001 364
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 23 0763 51213 1624 71218 457
Účtovný cash flow -2 592-31 12832 8463 00954 167
Vlastné imanie 57 91732 18543 59131 215110 799
Všetky záväzky 3 00020 89125 3421 5283 053
Výsledok hospodárenia 27 183-6 04415 865-25 899-31 790
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 27 183-6 04415 865-25 899-31 790
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 25 732-7 20612 376-27 034-31 987
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -7 20612 376-27 0344 62089 091
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 26 978-6 24615 667-26 074-31 984
Zásoby 6 8013 331724,00724,00724,00
Záväzky 3 00020 89125 3421 5283 053
Záväzky z obchodného styku 1 75420 89122 0511 2740,0000
Zisk pred zdanením 26 978-6 24615 667-26 074-31 984
Zmena EBIT -4,32-0,3987-0,6009-3,67-0,3590
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00003 8520,00000,0000