3S Real, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201520142013
Aktíva 21 87527 0084 55315 3190,0000
Bankové úvery 0,00000,00002 6316 8560,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,706,071,162,060,0000
Bežné bankové úvery 0,00000,00002 6316 8560,0000
Časové rozlíšenie aktív 2 6264 2430,00003 7500,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2172-0,22829,86-1,130,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,86971,05-4,8515,650,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,984,456,230,94400,0000
Celkové tržby 5 27715 20216 8180,00000,0000
Celkový dlh 16 37322 0563 9237 4390,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 013-2 208-1 860-2 0650,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 0132 2084 4918 9210,0000
Čistý cash flow -1 1951 130-6 2098 9210,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 2607 518-4 972968,000,0000
Čistý zisk 550,005 605-6 260498,000,0000
Čistý zisk v minulom roku 5 605-1 283950,00-144,000,0000
Cudzie zdroje -5 502-4 952-630,00-7 8800,0000
Daň z príjmov 0,0000960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 4,291,491,353,910,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00003,910,0000
Doba obratu aktív 1 513649,1998,84112,880,0000
Doba obratu pohľadávok 4,291,491,353,910,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00004,450,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 95,0425,8227,764,200,0000
EBIT v minulom roku 7 518592,001 942-144,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 2607 518-4 972968,000,0000
EBITDA 6 02512 273-4 8021 4060,0000
EBITDA marža 1,140,8073-0,28550,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 02512 273-4 8021 4060,0000
Finančná páka 3,985,457,231,940,0000
Finančné účty 1 0132 2084 4918 9210,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2515-0,1834-0,1384-0,51440,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,25150,18340,13840,51440,0000
Hrubá marža 0,90130,7250-0,20700,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 89812 156-4 9721 1770,0000
Krátkodobé pohľadávky 62,0062,0062,00531,000,0000
Krátkodobé záväzky 1 3741 0741 279570,000,0000
Krytie dlhovej služby 8,4912,88-14,642,990,0000
Materiál 5,006,000,00002 1170,0000
Nákladové úroky 710,00953,00328,00470,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 953,00915,00512,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 521,004 16420 29646 7670,0000
Neobežný majetok 18 16920 4890,00000,00000,0000
Obežný majetok 1 0802 2764 55311 5690,0000
Obrat aktív 0,24120,56223,693,230,0000
Obrat neobežného majetku 0,29040,74110,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 4,896,673,694,280,0000
Odpisy 4 6384 6380,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 3192 3190,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 3192 3190,00000,00000,0000
Osobné náklady 0,00000,0000965,000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 127,00117,00170,00229,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 80,000,0000316,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 18810 243-6 260498,000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,10001,13-1,920,03380,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,05760,2784-1,090,06320,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,05760,2784-1,090,06320,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,06150,2899-1,520,06560,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,04630,08180,98640,58230,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,0000-3,610,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,032,38-3,610,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,0000531,000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 2,696,061,161,780,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,60-4,380,1015-0,88330,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1,681,19-18,9318,980,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00000,00000,57790,44750,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,74850,81660,86160,48560,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,984,456,230,94400,0000
Pridaná hodnota 4 75611 021-3 4822 7670,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,02510,2075-1,370,03250,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,10001,13-9,940,06320,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,73732,061,151,200,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,721,80-0,81705,290,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,721,80-0,81705,290,0000
Služby 449,002 3739 86217 6600,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 21 87527 0084 55315 3190,0000
Spotreba materiálu… 72,001 79110 43429 1070,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00002 6316 8560,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 27715 18516 81449 5340,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 27715 18516 81449 5340,0000
Účtovný cash flow -1 1951 130-6 2098 9210,0000
Úročený dlh 0,00000,00002 6316 8560,0000
Úrokové krytie 1,777,89-15,162,060,0000
Vlastné imanie 5 5024 952630,007 8800,0000
Všetky záväzky 16 37322 0563 9237 4390,0000
Výsledok hospodárenia 1 3877 635-4 8021 4060,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 3877 635-4 8021 4060,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 550,005 605-6 260498,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 605-1 283950,00-144,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 550,006 565-5 300707,000,0000
Zásoby 5,006,000,00002 1170,0000
Záväzky 16 37322 0563 9237 4390,0000
Záväzky z obchodného styku 80,000,0000316,000,00000,0000
Zisk pred zdanením 550,006 565-5 300707,000,0000
Zmena EBIT 0,167612,70-2,56-6,720,0000