CARYN, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 63 56356 38527 42326 17626 499
Bežná likvidita III. stupeň 0,71590,53241,280,71290,4823
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000685,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,65-1,68-0,7064-1,25-0,5747
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,50840,42810,65990,33980,2204
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,534,141,123,762,62
Celkové tržby 76 29367 32758 22246 2800,0000
Celkový dlh 53 82245 42214 49920 67519 174
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -25 780-18 458-9 130-6 853-4 210
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 25 78018 4589 1306 8534 210
Čistý cash flow 25 78018 4589 1306 8534 210
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 121-1 4818 884348,001 083
Čistý zisk -1 222-1 9617 423-132,001 083
Čistý zisk v minulom roku -1 9617 423-132,00-609,002 435
Cudzie zdroje -9 741-10 963-12 924-5 501-7 325
Daň z príjmov 101,00480,001 461480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,001 461480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 101,00480,001 461480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 54,6525,2159,1959,0337,84
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 43,6122,5641,0154,0226,93
Doba obratu aktív 330,05320,40191,66206,44234,17
Doba obratu pohľadávok 54,6525,2159,1959,0337,84
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000325,79
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 263,30245,0396,70159,08168,79
EBIT v minulom roku -1 4818 884348,00-129,002 435
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 121-1 4818 884348,001 083
EBITDA 4 062761,0011 0233 0644 727
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 062761,0011 0233 0644 727
Efektívna daňová sadzba -0,0901-0,32410,16451,380,0000
Finančná páka 6,535,142,124,763,62
Finančné účty 25 78018 4589 1306 8534 210
Hrubá marža 0,64430,60120,58790,68810,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 149631,0010 9042 9464 511
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,79780,76480,50450,77060,7208
Krátkodobé pohľadávky 10 5244 4378 4697 4854 282
Krátkodobé záväzky 50 70843 12113 83620 17019 101
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 242,0067,00263,00348,000,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,000035,00
Náklady na predaný tovar 21 13923 75917 99714 43421 400
Neobežný majetok 27 25933 4299 77711 79717 287
Obežný majetok 36 30422 95617 64614 3798 527
Obrat aktív 1,111,141,901,771,56
Obrat neobežného majetku 2,581,925,343,922,39
Obrat obežného majetku 1,942,802,963,224,84
Odpisy 6 1702 0982 0202 5982 892
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 1702 0982 0202 5982 892
Osobné náklady 48 92241 23128 16027 6960,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 113,00130,00119,00118,00216,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 948137,009 4432 4663 975
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,1254-0,17890,5744-0,02400,1479
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0872-0,11170,65390,05790,1464
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,99531,020,82270,86970,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,9301
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,000,98171,221,150,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,89220,93411,131,056,88
Pohľadávky z obchodného styku 8 3993 9715 8686 8493 048
Pohotová likvidita II. stupeň 0,71590,53091,270,71090,4804
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,3779-0,5939-1,42-0,8027-1,74
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,84680,80560,52870,78980,7236
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,534,141,123,762,62
Pridaná hodnota 49 15540 47534 22731 84619 904
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,1254-0,17890,5744-0,02400,1479
Rýchla likvidita I. stupeň 0,50840,42810,65990,33980,2204
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 13,2559,691,326,754,06
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 13,2559,691,326,754,06
Služby 15 12915 1088 4387 80417 168
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 63 56356 38527 42326 17626 499
Spotreba materiálu… 6 0108 6519 5596 6304 232
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 71 39464 23452 22446 28041 304
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 1000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 70 29464 23452 22446 28041 304
Účtovný cash flow 25 78018 4589 1306 8534 210
Vlastné imanie 9 74110 96312 9245 5017 325
Všetky záväzky 53 82245 42214 49920 67519 174
Výsledok hospodárenia -1 008-1 3379 003466,001 835
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 008-1 3379 003466,001 835
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 222-1 9617 423-132,001 083
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 9617 423-132,00-609,002 435
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 121-1 4818 884348,001 619
Zásoby 0,000061,0047,0041,0035,00
Záväzky 53 82245 42214 49920 67519 174
Záväzky z obchodného styku 242,0067,00263,00348,000,0000
Zisk pred zdanením -1 121-1 4818 884348,001 619
Zmena EBIT 0,7569-0,166725,53-2,700,4448