MEDIAB s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 15 94925 81541 07026 65754 870
Bežná likvidita III. stupeň 4,709,275,073,817,44
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000209,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,000017,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4718-0,8176-0,3951-0,3091-0,2391
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,756,761,621,041,92
Celkové tržby 59 75571 26986 08551 3620,0000
Celkový dlh 3 3902 7858 0576 1016 142
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 925-18 829-13 044-6 354-11 646
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 92518 82913 0446 35411 646
Čistý cash flow 5 92518 82913 0446 35411 646
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 9 51920 61033 6759 55143 211
Čistý zisk 6 95315 84625 8296 95843 211
Čistý zisk v minulom roku 15 84625 8296 95839 34435 866
Cudzie zdroje -12 559-23 030-33 013-20 556-48 711
Daň z príjmov 2 5664 7647 8462 5930,0000
Daň z príjmov v minulom roku 4 7647 8462 59311 8480,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 5664 7647 8462 5930,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 62,5235,87117,87120,06121,17
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 52,0116,0018,9630,549,64
Doba obratu aktív 99,48132,53174,35189,44199,59
Doba obratu pohľadávok 62,5235,87117,87120,06121,17
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000078,50
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 21,1414,3034,2043,3622,02
EBIT v minulom roku 20 61033 6759 55151 19235 866
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 9 51920 61033 6759 55143 211
EBITDA 9 68321 03336 98612 86059 917
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 68321 03336 98612 86059 917
Finančná páka 1,271,121,241,301,13
Finančné účty 5 92518 82913 0446 35411 646
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7874-0,8921-0,8038-0,7711-0,8878
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,78740,89210,80380,77110,8878
Hrubá marža 0,65340,65480,65330,55360,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 9 52220 87436 82312 69959 753
Krátkodobé pohľadávky 10 0246 98627 76616 89533 311
Krátkodobé záväzky 3 3902 7858 0576 1016 053
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 801,00890,00678,00638,000,0000
Náklady na predaný tovar 19 47524 42829 74022 92628 146
Neobežný majetok 0,00000,0000260,003 4089 704
Obežný majetok 15 94925 81540 81023 24944 957
Obrat aktív 3,672,752,091,931,83
Obrat neobežného majetku 0,00000,0000330,6915,0710,34
Obrat obežného majetku 3,672,752,112,212,23
Odpisy 0,0000260,003 1483 1482 886
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,0000260,003 1483 1482 886
Osobné náklady 29 36725 15918 33214 7350,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 161,00159,00163,00161,00164,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 95316 10628 97710 10646 097
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,55360,68810,78240,33850,8871
Podiel EBIT k aktívam 0,59680,79840,81990,35830,7875
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,59680,79840,81990,35830,7878
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,75790,89491,020,46460,8855
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,37150,72940,31760,23840,2122
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,75220,53910,32600,51820,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,57
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,331,853,071,930,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,331,842,621,5925,02
Pohľadávky z obchodného styku 8 3383 1164 4664 2982 649
Pohotová likvidita II. stupeň 4,709,275,073,817,44
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,12-1,22-2,53-3,24-4,18
Pridaná hodnota 39 04446 66856 24028 43672 199
Rentabilita aktív, ROA 0,43600,61380,62890,26100,7875
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,55360,68810,78240,33850,8871
Rýchla likvidita I. stupeň 1,756,761,621,041,92
Služby 16 81919 24420 90120 26125 078
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 15 94925 81541 07026 65754 870
Spotreba materiálu… 2 6565 1848 8392 6653 068
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 58 51971 09685 98051 362100 345
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 58 51971 09685 98051 362100 345
Účtovný cash flow 5 92518 82913 0446 35411 646
Vlastné imanie 12 55923 03033 01320 55648 711
Všetky záväzky 3 3902 7858 0576 1016 142
Výsledok hospodárenia 9 68320 77333 8389 71257 031
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 68320 77333 8389 71257 031
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 95315 84625 8296 95843 211
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 15 84625 8296 95839 34435 866
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9 51920 61033 6759 55156 868
Záväzky 3 3902 7858 0576 1016 142
Záväzky z obchodného styku 801,00890,00678,00638,000,0000
Zisk pred zdanením 9 51920 61033 6759 55156 868
Zmena EBIT 0,46190,61203,530,18661,20