LESY-LAZORÍK, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 120 219123 91453 53551 97522 281
Bežná likvidita III. stupeň 0,69110,73161,011,330,5837
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000373,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5774-0,3763-0,1408-0,3844-2,31
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,42710,34560,47321,140,3132
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,351,440,29780,33687,38
Celkové tržby 217 934434 064108 06753 1400,0000
Celkový dlh 69 13973 05112 28513 09519 621
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -29 496-19 141-5 809-14 944-6 146
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 29 49619 1415 80914 9446 146
Čistý cash flow 29 49619 1415 80914 9446 146
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 29214 0963 3428 491-1 974
Čistý zisk 217,009 6132 3707 531-1 974
Čistý zisk v minulom roku 9 6132 3707 531689,00-6 524
Cudzie zdroje -51 080-50 863-41 250-38 880-2 660
Daň z príjmov 133,003 113960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 113960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 133,003 113960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 40,0219,2223,7716,98119,88
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 24,2015,2818,330,0000119,88
Doba obratu aktív 290,98111,43193,20360,41541,38
Doba obratu pohľadávok 40,0219,2223,7716,98119,88
Doba obratu zásob 6,450,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 262,5180,1983,460,00001 047
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 167,1749,8044,3090,78476,75
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 15,7635,023,190,00000,0000
EBIT v minulom roku 14 0963 3428 4911 649-6 524
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 29214 0963 3428 491-1 974
EBITDA 2 38437 93614 73912 4076 149
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 38437 93614 73912 4076 149
Finančná páka 2,352,441,301,348,38
Finančné účty 29 49619 1415 80914 9446 146
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4249-0,4105-0,7705-0,7481-0,1194
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,42490,41050,77050,74810,1194
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 130 75293 80315 24912 2166 065
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,57450,44690,22930,25190,8806
Krátkodobé pohľadávky 16 53621 3726 5862 4494 934
Krátkodobé záväzky 69 06555 37912 27513 09219 621
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 4 14524 183469,002 9900,0000
Krytie dlhovej služby 2,5327,691 2280,00000,0000
Nákladové úroky 942,001 37012,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 37012,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 123 456358 88082 57437 4366 843
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 96 028252 08353 6840,00000,0000
Neobežný majetok 72 49083 40141 14034 58210 828
Obežný majetok 47 72940 51312 39517 39311 080
Obrat aktív 1,253,281,891,010,6742
Obrat neobežného majetku 2,084,872,461,521,39
Obrat obežného majetku 3,1610,028,163,031,36
Obrat zásob 56,590,00000,00000,00000,0000
Odpisy 12 36410 41611 5083 7098 039
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 12 36410 41611 5083 7098 039
Osobné náklady 24 9108 3938 8241 3390,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 440,00445,00290,00231,0084,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,000040,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 12 58120 02913 87811 2406 065
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00420,18900,05750,1937-0,7421
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,02530,20570,08100,2184-0,7421
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,91100,17850,47530,08810,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,28480,18660,34580,00001,20
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,105,602,1011,350,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,73362,500,91303,011,02
Pohľadávky z obchodného styku 10 00016 9915 0780,00004 934
Pohotová likvidita II. stupeň 0,66650,73161,011,330,5837
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,73-2,66-7,10-2,60-0,4328
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 31,3113,97484,080,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,57510,58950,22950,25190,8806
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,351,440,29780,33687,38
Pridaná hodnota 27 34547 02818 56415 2018 179
Primárna platobná neschopnosť 0,41451,420,09240,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00420,18900,05750,1937-0,7421
Rýchla likvidita I. stupeň 0,42710,34560,47321,140,3132
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 29,001,930,83351,063,19
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 29,001,930,83351,063,19
Služby 10 47091 58222 86824 463929,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 120 219123 91453 53551 97522 281
Spotreba materiálu… 16 95815 2156 02212 9735 914
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 215 205434 064101 53852 63715 022
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 64 40428 156400,000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 150 801333 32097 9200,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000072 5883 21852 63715 022
Účtovný cash flow 29 49619 1415 80914 9446 146
Úrokové krytie 1,3710,29278,500,00000,0000
Vlastné imanie 51 08050 86341 25038 8802 660
Všetky záväzky 69 13973 05112 28513 09519 621
Výsledok hospodárenia 1 72214 5363 6318 698-1 890
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 72214 5363 6318 698-1 890
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 217,009 6132 3707 531-1 974
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 9 6132 3707 531689,00-6 524
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 350,0012 7263 3308 491-1 974
Zásoby 1 6970,00000,00000,00000,0000
Záväzky 69 13973 05112 28513 09519 621
Záväzky z obchodného styku 4 14524 183469,002 9900,0000
Zisk pred zdanením 350,0012 7263 3308 491-1 974
Zmena EBIT 0,09174,220,39365,150,3026
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 52 70241 1400,00000,00000,0000