NEW YORKER Retail Slovakia, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 045 6532 840 5721 574 601687 284184 999
Bežná likvidita III. stupeň 5,412,843,231,210,5050
Časové rozlíšenie aktív 32 54231 2300,00000,000042,00
Časové rozlíšenie pasív 126 508158 8080,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,03750,3420-1,45-5,140,5847
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2507-0,90102,520,71040,3267
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,20340,45120,86647,79-1,90
Celkové tržby 6 720 4724 458 0903 588 709303 9710,0000
Celkový dlh 493 392833 830730 922609 054389 687
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -504 163-595 247-1 227 292-401 840-119 685
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 504 163595 2471 227 292401 840119 685
Čistý cash flow -91 084-632 0451 227 292401 840119 685
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 699 6141 139 045993 81442 088-522 626
Čistý zisk 1 325 7531 004 255765 44941 127-523 189
Čistý zisk v minulom roku 1 004 255765 44941 127241 791-257 117
Cudzie zdroje -2 425 753-1 847 934-843 679-78 230204 688
Daň z príjmov 373 861134 790228 365961,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 134 790228 365961,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 373 861134 790228 365961,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 53 04357 9640,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 75,5395,310,912926,3064,33
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,54092,970,91172,9564,33
Doba obratu aktív 166,24232,73160,18825,14184,90
Doba obratu pohľadávok 78,42100,060,912926,3064,33
Doba obratu zásob 82,68117,9171,97465,671,73
Doba splácania záväzkov 41,18126,09103,55999,56258,06
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 19,8357,4749,52679,15366,13
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 17,7385,4128,55997,860,0000
EBIT v minulom roku 1 139 045993 81442 088256 640-222 262
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 699 6141 139 045993 81442 088-522 626
EBITDA 1 867 4001 144 2631 003 99243 279-344 330
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 867 4001 144 2631 003 99243 279-344 330
Finančná páka 1,261,541,878,79-0,9038
Finančné účty 504 163595 2471 227 292401 840119 685
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7965-0,6506-0,5358-0,11381,11
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,79650,65060,53580,1138-1,11
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 845 4661 130 732993 80742 089-347 082
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,11930,24700,30910,82311,98
Krátkodobé pohľadávky 1 383 7241 163 3448 97421 90664 362
Krátkodobé záväzky 363 341701 480486 779565 685366 322
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,0000134 218564 7250,0000
Krytie dlhovej služby 14,767,210,00000,0000-611,60
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,0000563,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,000013 88934 855
Náklady na predaný tovar 4 282 3112 833 8832 293 259256 291518 130
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 220 2782 030 5991 715 842206 566191 495
Neobežný majetok 342 706336 8440,00000,00000,0000
Obežný majetok 2 670 4052 472 4981 574 601687 284184 957
Obrat aktív 2,201,572,280,44241,97
Obrat neobežného majetku 19,5113,230,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 2,501,802,280,44241,97
Obrat zásob 4,413,105,070,7838210,43
Odpisy 182 84412 7700,00000,0000175 571
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 91 4226 3850,00000,0000175 571
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 91 4226 3850,00000,00000,0000
Osobné náklady 643 344377 255271 7773 7790,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 21 93413 53110 1851 1902 752
Ostatné záväzky z obchodného styku 21 217258 7700,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 508 5971 017 025765 44941 127-347 618
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,54650,54340,90730,52572,56
Podiel EBIT k aktívam 0,55800,40100,63120,0612-2,83
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,58220,42470,63120,0612-2,83
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,66500,57520,91360,34612,88
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,16550,20960,77940,58470,6469
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,0136-0,14180,34201,320,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,75900,76530,75460,2311-0,2952
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,804,124,7612,630,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,963,984,7612,63-0,8711
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,0136-0,14190,34201,320,3277
Pohľadávky z obchodného styku 9 91036 2808 9622 46164 362
Pohotová likvidita II. stupeň 3,922,082,540,74910,5025
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 26,632,92-0,6874-0,19471,71
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,0000212,58
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,16200,29350,46420,88622,11
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,20340,45120,86647,79-1,90
Pridaná hodnota 2 444 2361 553 9661 294 80447 729-152 937
Primárna platobná neschopnosť 15,7813,1014,98229,470,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,43530,35350,48610,0598-2,83
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,54650,54340,90730,52572,56
Rýchla likvidita I. stupeň 1,030,69192,520,71040,3267
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,26420,72870,728014,07-1,13
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,26420,72870,728014,07-1,13
Služby 949 562617 987523 29348 224307 897
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 045 6532 840 5721 574 601687 284184 999
Spotreba materiálu… 112 471185 29754 1241 50118 738
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 687 2854 455 0013 588 063304 020365 193
Tržby z predaja tovaru 6 678 5664 448 4593 583 705304 020365 193
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 8 7196 5424 3580,00000,0000
Účtovný cash flow -91 084-632 0451 227 292401 840119 685
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000-928,29
Vlastné imanie 2 425 7531 847 934843 67978 230-204 688
Všetky záväzky 493 392833 830730 922609 054389 687
Výnosy budúcich období dlhodobé 94 208126 5080,00000,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 32 30032 3000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 1 684 5561 131 4931 003 99243 279-519 901
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 684 5561 131 4931 003 99243 279-519 901
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 325 7531 004 255765 44941 127-523 189
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 004 255765 44941 127241 791-257 117
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 699 6141 139 045993 81442 088-523 187
Zásoby 729 475655 943338 335263 538910,00
Záväzky 493 392833 830730 922609 054389 687
Záväzky z obchodného styku 156 390475 170134 218564 7250,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 135 173216 4000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 1 699 6141 139 045993 81442 088-523 187
Zmena EBIT 1,491,1523,610,16402,35