GLOBEXIM, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201520142013
Aktíva 21 34521 82520 75015 8800,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,000045,4719,9719,200,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,000032,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000-1,02-0,1068-1,050,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,000045,472,0319,160,0000
Celkové tržby 0,00000,00002 8770,00000,0000
Celkový dlh 0,0000480,001 039827,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -21 345-21 825-20 750-15 8480,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,00000,74900,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 21 34521 82520 75015 8480,0000
Čistý cash flow 21 34521 8252 10515 8480,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-23,002 7781 8700,0000
Čistý zisk 0,0000-503,002 1551 8700,0000
Čistý zisk v minulom roku -503,002 1372 5035 6240,0000
Cudzie zdroje -21 345-21 345-19 711-15 0530,0000
Daň z príjmov 0,0000480,00623,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00670,00706,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00623,000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,00000,00002 633977,600,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,000087,270,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,0000131,8250,910,0000
EBIT v minulom roku -23,002 8073 2095 6240,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-23,002 7781 8700,0000
EBITDA 0,00000,00002 8452 5350,0000
EBITDA marža 0,00000,00000,98890,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,00002 8452 5350,0000
Efektívna daňová sadzba 0,0000-20,870,22430,00000,0000
Finančná páka 1,00001,021,051,050,0000
Finančné účty 21 34521 82520 75015 8480,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,9780-0,9499-0,94790,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,97800,94990,94790,0000
Hrubá marža 0,00000,00001,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-23,002 7782 4290,0000
Krátkodobé záväzky 0,0000480,001 039827,000,0000
Náklady na predaný tovar 0,00000,00000,00003 4590,0000
Obežný majetok 21 34521 82520 75015 8480,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000023,0067,00106,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,0000416,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-503,002 1551 8700,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00000,99800,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,00000,73170,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,71410,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,73172,670,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,000045,4719,9719,200,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000-0,9780-9,36-0,94980,0000
Pridaná hodnota 0,00000,00002 8772 4700,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,000045,4719,9719,160,0000
Služby 0,00000,00000,00001 9590,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 21 34521 82520 75015 8800,0000
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00001 5000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00002 8775 9290,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00002 8775 9290,0000
Účtovný cash flow 21 34521 8252 10515 8480,0000
Vlastné imanie 21 34521 34519 71115 0530,0000
Všetky záväzky 0,0000480,001 039827,000,0000
Výsledok hospodárenia 0,00000,00002 8452 5350,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,00002 8452 5350,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-503,002 1551 8700,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -503,002 1372 5035 6240,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-23,002 7782 4290,0000
Záväzky 0,0000480,001 039827,000,0000
Záväzky z obchodného styku 0,00000,0000416,000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,0000-23,002 7782 4290,0000
Zmena EBIT 0,0000-0,00820,86570,33250,0000