Kalderma, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 27 85725 80326 33828 78514 836
Bankové úvery 0,000011,000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 3,632,571,551,244,31
Bežné bankové úvery 0,000011,000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 181,00198,0055,00165,00336,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,01-0,05600,18250,2430-0,0194
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,48180,59760,95871,050,5167
Celkové tržby 45 85243 18042 65842 89939 374
Celkový dlh 9 0579 65212 89114 7315 054
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -19 933-12 731-13 235-11 179-7 951
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 19 93312 74213 23511 1797 951
Čistý cash flow 7 191-443,002 0563 228-67,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 5442 844564,005 9081 899
Čistý zisk 3 1292 406-607,004 3871 402
Čistý zisk v minulom roku 1 926691,004 3871 402-222,00
Cudzie zdroje -18 800-16 151-13 447-14 054-9 782
Daň z príjmov 1 1160,0000515,001 215497,00
Daň z príjmov v minulom roku 480,00515,001 215497,0045,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 1160,0000515,001 215497,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 45,6862,7135,6445,4560,71
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 45,6862,7135,6442,9060,71
Doba obratu aktív 221,75218,11225,36255,56137,53
Doba obratu pohľadávok 45,6862,7135,6445,4560,71
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 56,6566,8796,41117,9531,94
EBIT v minulom roku 2 8441 8625 9081 899-177,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 5442 844564,005 9081 899
EBITDA 13 10510 9688 2278 0162 876
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 13 10510 9688 2278 0162 876
Efektívna daňová sadzba 0,26290,0000-5,600,21690,2617
Finančná páka 1,481,601,962,051,52
Finančné účty 19 93312 74213 23511 1797 951
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6749-0,6259-0,5106-0,4882-0,6593
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,67490,62590,51060,48820,6593
Hrubá marža 0,72800,70620,64920,69080,6669
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 11 4229 7227 44210 2741 899
Krátkodobé pohľadávky 5 7387 4194 1655 1196 549
Krátkodobé záväzky 7 1167 91111 26713 2853 446
Krytie dlhovej služby 43,8325,0412,5426,200,0000
Nákladové úroky 299,00438,00656,00306,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 438,00656,00306,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 12 47012 68814 96411 47713 114
Neobežný majetok 2 0055 4448 88312 3220,0000
Obežný majetok 25 67120 16117 40016 29814 500
Obrat aktív 1,651,671,621,432,65
Obrat neobežného majetku 22,877,934,803,340,0000
Obrat obežného majetku 1,792,142,452,522,72
Odpisy 6 8786 8786 8782 8660,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 4393 4393 4391 4330,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 4393 4393 4391 4330,0000
Osobné náklady 23 47522 72522 10922 70123 105
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 6831 246785,00742,00977,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 247,0061,00896,0064,00962,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 0079 2846 2717 2531 402
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,71550,49380,50250,38840,5359
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,70320,74530,79840,76600,8799
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,421,341,251,311,14
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,101,030,95541,161,14
Pohľadávky z obchodného styku 5 7387 4194 1654 8326 549
Pohotová likvidita II. stupeň 3,632,571,551,244,31
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,6136,46-6,54-4,35146,00
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 24,05-1,013,1310,550,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,32510,37410,48940,51180,3407
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,48180,59760,95871,050,5167
Pridaná hodnota 33 38230 49227 69329 63526 260
Rýchla likvidita I. stupeň 2,801,611,170,84152,31
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,69110,88001,571,841,76
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,69110,88001,571,841,76
Služby 8 0337 6088 4198 4487 982
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 27 85725 80326 33828 78514 836
Spotreba materiálu… 4 4375 0806 5453 0295 132
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000011,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 45 85243 18042 65742 61239 374
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00001 5000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 45 85243 18042 65741 11239 374
Účtovný cash flow 7 191-443,002 0563 228-67,00
Úročený dlh 0,000011,000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 15,206,490,859819,310,0000
Vlastné imanie 18 80016 15113 44714 0549 782
Všetky záväzky 9 0579 65212 89114 7315 054
Výsledok hospodárenia 6 2274 0901 3496 6502 876
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 2274 0901 3496 6502 876
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 1292 406-607,004 3871 402
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 926691,004 3871 402-222,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 2452 406-92,005 6021 899
Záväzky 9 0579 65212 89114 7315 054
Záväzky z obchodného styku 247,0061,00896,0064,00962,00
Zisk pred zdanením 4 2452 406-92,005 6021 899
Zmena EBIT 1,601,530,09553,11-10,73