Agentúra ESO, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 13 77512 88210 97213 71016 248
Bežná likvidita III. stupeň 6,498,76-22,954,273,31
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000550,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,192,21-9,941,070,5894
Celkové tržby 24 21522 60917 41522 3640,0000
Celkový dlh 2 1231 470-437,003 2504 950
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 655-3 244-4 753-3 442-2 894
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 6553 2444 7533 4422 894
Čistý cash flow 4 6553 2444 7533 4422 894
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 304,00495,001 429674,00461,00
Čistý zisk 240,003,00949,00193,00461,00
Čistý zisk v minulom roku 3,00949,00193,002 468169,00
Cudzie zdroje -11 652-11 412-11 409-10 460-11 298
Daň z príjmov 64,00492,00480,00481,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 492,00480,00481,00696,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 64,00492,00480,00481,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 137,47155,60130,34167,58184,86
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 81,7095,8652,80107,20131,44
Doba obratu aktív 207,63207,97229,96223,76234,58
Doba obratu pohľadávok 137,47155,60130,34167,58184,86
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000121,34
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 32,0023,73-10,0252,3770,89
EBIT v minulom roku 495,001 429674,003 164169,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 304,00495,001 429674,00461,00
EBITDA 595,00776,001 710954,00713,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 595,00776,001 710954,00713,00
Efektívna daňová sadzba 0,21050,99390,33590,71370,0000
Finančná páka 1,181,130,96171,311,44
Finančné účty 4 6553 2444 7533 4422 894
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8459-0,8859-1,04-0,7629-0,6953
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,84590,88591,040,76290,6953
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 304,00495,001 429673,00599,00
Krátkodobé pohľadávky 9 1209 6386 21910 26812 804
Krátkodobé záväzky 2 1231 470-478,003 2094 910
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 957908,00-958,002 7020,0000
Náklady na predaný tovar 22 70121 83312 20521 30114 770
Obežný majetok 13 77512 88210 97213 71015 698
Obrat aktív 1,761,761,591,631,56
Obrat obežného majetku 1,761,761,591,631,61
Osobné náklady 853,000,0000-8,00109,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 291,00281,00281,00281,00114,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 240,003,00949,00193,00461,00
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,56340,0000-0,00150,10250,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,7116
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,770,0000-651,259,750,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,770,0000-651,259,750,0000
Pohľadávky z obchodného styku 5 4205 9382 5196 5689 104
Pohotová likvidita II. stupeň 6,498,76-22,954,273,31
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,50-3,52-2,40-3,04-3,90
Pridaná hodnota 1 514776,005 2101 06310 511
Rýchla likvidita I. stupeň 2,192,21-9,941,070,5894
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,571,89-0,25563,416,94
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,571,89-0,25563,416,94
Služby 22 43120 87810 78820 81812 372
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 13 77512 88210 97213 71016 248
Spotreba materiálu… 270,00955,001 417483,002 398
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 24 21522 60917 41522 36425 281
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,000080,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 24 21522 60917 41522 36425 201
Účtovný cash flow 4 6553 2444 7533 4422 894
Vlastné imanie 11 65211 41211 40910 46011 298
Všetky záväzky 2 1231 470-437,003 2504 950
Výsledok hospodárenia 595,00776,001 710954,00713,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 595,00776,001 710954,00713,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 240,003,00949,00193,00461,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3,00949,00193,002 468169,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 304,00495,001 429674,00599,00
Záväzky 2 1231 470-437,003 2504 950
Záväzky z obchodného styku 1 957908,00-958,002 7020,0000
Zisk pred zdanením 304,00495,001 429674,00599,00
Zmena EBIT 0,61410,34642,120,21302,73