J&W Service, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201520142012
Aktíva 14 32614 04214 73317 6750,0000
Bežná likvidita III. stupeň 11,6113,5829,9511,740,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,10-1,08-1,02-1,090,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 11,6113,5429,5111,740,0000
Celkové tržby 25 01220 40022 6020,00000,0000
Celkový dlh 1 3461 117549,001 5180,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -14 326-14 001-14 521-17 6750,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 14 32614 00114 52117 6750,0000
Čistý cash flow 14 32614 00114 52117 6750,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 650,00441,00-2 1161 9670,0000
Čistý zisk 55,00-39,00-2 5961 9670,0000
Čistý zisk v minulom roku -39,00-1 221623,004 8330,0000
Cudzie zdroje -12 980-12 925-14 184-16 1570,0000
Daň z príjmov 595,00480,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00926,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 595,00480,00480,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,73363,420,00000,0000
Doba obratu aktív 209,06251,24237,92178,810,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00000,73363,420,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,000027,490,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 18,0118,507,9515,240,0000
EBIT v minulom roku 441,00-741,001 5494 8330,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 650,00441,00-2 1161 9670,0000
EBITDA 811,00583,00-1 9565 1070,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 811,00583,00-1 9565 1070,0000
Efektívna daňová sadzba 0,91541,09-0,22680,00000,0000
Finančná páka 1,101,091,041,090,0000
Finančné účty 14 32614 00114 52117 6750,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9060-0,9205-0,9627-0,91410,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,90600,92050,96270,91410,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 650,00441,00-2 1164 9320,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,000041,00212,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 1 2341 034492,001 5060,0000
Náklady na predaný tovar 12 75012 00015 30119 9970,0000
Obežný majetok 14 32614 04214 73317 6750,0000
Obrat aktív 1,751,451,532,040,0000
Obrat obežného majetku 1,751,451,532,040,0000
Osobné náklady 7 8176 8275 7330,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 161,00142,00160,00175,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 55,00-39,00-2 5961 9670,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,99710,98561,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,63750,81270,78520,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,57280,68630,64250,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,80430,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,571,231,270,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,571,231,270,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,57280,68630,64250,48990,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 11,6113,5829,9511,740,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9060-0,9231-0,9768-0,91410,0000
Pridaná hodnota 12 2628 4007 30116 0830,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 11,6113,5429,5111,740,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,661,92-0,28070,29720,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,661,92-0,28070,29720,0000
Služby 12 75012 00015 30116 8010,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 14 32614 04214 73317 6750,0000
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00003 1960,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 25 01220 40022 60236 0800,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 25 01220 40022 60236 0800,0000
Účtovný cash flow 14 32614 00114 52117 6750,0000
Vlastné imanie 12 98012 92514 18416 1570,0000
Všetky záväzky 1 3461 117549,001 5180,0000
Výsledok hospodárenia 811,00583,00-1 9565 1070,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 811,00583,00-1 9565 1070,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 55,00-39,00-2 5961 9670,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -39,00-1 221623,004 8330,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 650,00441,00-2 1164 9330,0000
Záväzky 1 3461 117549,001 5180,0000
Zisk pred zdanením 650,00441,00-2 1164 9330,0000
Zmena EBIT 1,47-0,5951-1,370,40700,0000