Algate, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 711 509598 036566 964441 309278 719
Bankové úvery 20 22914 09281 80939 1008 630
Bežná likvidita III. stupeň 0,58810,31710,35530,33670,9375
Bežné bankové úvery 20 22914 09281 80939 1008 630
Časové rozlíšenie aktív 2 2311 476979,000,0000905,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,692,242,162,211,09
Celkové tržby 1 093 4911 063 5911 098 838739 6870,0000
Celkový dlh 518 655413 597387 474303 872145 405
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 19 4043 11279 81422 547-1 994
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 825,0010 9801 99516 55310 624
Čistý cash flow -10 1558 985-6 79716 55310 624
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 21 26715 71462 6616 13922 837
Čistý zisk 8 4154 94942 054-3 76520 826
Čistý zisk v minulom roku 4 94942 054-3 76635 84449 497
Cudzie zdroje -192 854-184 439-179 490-137 437-133 314
Daň z príjmov 9 1454 49716 0536 8360,0000
Daň z príjmov v minulom roku 4 49716 0536 83612 3860,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 9 1454 49716 0536 8360,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 105,6645,6641,9143,1564,86
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 44,5136,2737,7324,7257,64
Doba obratu aktív 252,54234,48188,81228,28157,23
Doba obratu pohľadávok 105,6645,6641,9143,1564,86
Doba splácania záväzkov 0,0000351 0740,00000,000083,84
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 174,31153,8693,51133,3471,25
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000194 4690,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 15 71462 6616 13848 23052 253
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 21 26715 71462 6616 13922 837
EBITDA 218 372219 417202 21918 73977 745
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 218 372219 417202 21918 73977 745
Efektívna daňová sadzba 0,52080,47610,27632,230,0000
Finančná páka 3,693,243,163,212,09
Finančné účty 825,0010 9801 99516 55310 624
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 266 383447 879201 39578 91676 977
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,69020,65620,49520,58410,4531
Krátkodobé pohľadávky 297 679116 454125 86083 420114 973
Krátkodobé záväzky 491 108392 433280 784257 778126 300
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,0000230 2610,0000
Krytie dlhovej služby 58,9135,0144,406,1138,66
Nákladové úroky 3 7076 2684 5543 0682 011
Nákladové úroky v minulom roku 6 2684 5543 0680,00002 756
Náklady na predaný tovar 894 646788 823931 823652 719549 874
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000408,000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 410 774469 126438 130341 336152 217
Obežný majetok 298 504127 434127 85599 973125 597
Obrat aktív 1,451,561,931,602,32
Obrat neobežného majetku 2,501,982,502,074,25
Obrat obežného majetku 3,457,318,577,065,15
Odpisy 209 808202 696138 23441 92245 165
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 104 904101 34869 11741 92245 165
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 104 904101 34869 1170,00000,0000
Osobné náklady 34 74824 40019 52118 2790,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 4151 6681 8241 489768,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 283 415217 379206 0720,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 218 223207 645180 28838 15765 991
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000348,330,00000,00000,1767
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,855,828,412,890,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,54680,62581,040,87852,15
Pohľadávky z obchodného styku 125 40792 520113 29347 794102 171
Pohotová likvidita II. stupeň 0,58810,31710,35530,33670,9375
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 18,99-20,5326,41-8,30-12,55
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -2,741,43-1,495,405,28
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,72900,69160,68340,68860,5217
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,692,242,162,211,09
Pridaná hodnota 133 726142 118164 19952 88897 151
Primárna platobná neschopnosť 2,262,351,824,820,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,381,881,9216,221,87
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,381,881,9216,221,87
Služby 385 648292 092384 282186 211181 109
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 711 509598 036566 964441 309278 719
Spotreba materiálu… 508 998496 323547 541466 508368 765
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 20 22914 09281 80939 1008 630
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 053 0851 046 0061 096 522736 440647 025
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 24 713115 065500,0030 8330,0000
Tržby z predaja tovaru 1 6619 2430,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 026 711921 6981 096 022705 607647 025
Účtovný cash flow -10 1558 985-6 79716 55310 624
Úročený dlh 20 22914 09281 80939 1008 630
Úrokové krytie 5,742,5113,762,0011,36
Vlastné imanie 192 854184 439179 490137 437133 314
Všetky záväzky 518 655413 597387 474303 872145 405
Výsledok hospodárenia 22 36517 64164 4857 65032 580
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 22 36517 64164 4857 65032 580
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 4154 94942 054-3 76520 826
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 94942 054-3 76635 84449 497
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 17 5609 44658 1073 07129 817
Záväzky 518 655413 597387 474303 872145 405
Záväzky z obchodného styku 283 415217 379206 072230 2610,0000
Zisk pred zdanením 17 5609 44658 1073 07129 817
Zmena EBIT 1,350,250810,210,12730,4370
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 10 912114 1450,00000,00000,0000