Funlandia s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 5 0145 0177 4588 06117 854
Bežná likvidita III. stupeň 3,914,450,35710,38630,4084
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,000080,000,000046,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00006 621
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,34-1,29-0,03730,17410,1243
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,914,45-0,02590,11580,0887
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,34350,2900-1,51-1,58-1,42
Celkové tržby 16,000,00000,000047 3130,0000
Celkový dlh 1 2821 12821 96021 94037 712
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 014-5 017-1 875-2 416-3 291
Čistá marža, Zisková marža, ROS -9,810,00000,00000,12280,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 0145 0171 8752 4163 291
Čistý cash flow 5 0145 017-541,002 4163 291
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -157,00-148,00-143,006 2913 922
Čistý zisk -157,00-631,00-623,005 8113 922
Čistý zisk v minulom roku -631,00-480,005 8116 7889 390
Cudzie zdroje -3 732-3 88914 50213 87926 479
Daň z príjmov 0,0000483,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 483,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000483,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,000043,5749,20
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,000042,4749,20
Doba obratu aktív 0,00000,00000,000062,2160,50
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,000043,5749,20
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000190,89
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,0000161,03125,70
EBIT v minulom roku -148,000,00006 2917 2689 390
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -157,00-148,00-143,006 2913 922
EBITDA -26,00-17,000,00006 5154 048
EBITDA marža -1,630,00000,00000,13770,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -26,00-17,000,00006 5154 048
Efektívna daňová sadzba 0,0000-3,26-3,360,07630,0000
Finančná páka 1,341,29-0,5143-0,5808-0,6743
Finančné účty 5 0145 0171 8752 4163 291
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7443-0,77521,941,721,48
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,74430,7752-1,94-1,72-1,48
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -157,00-148,00-143,006 2913 852
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,25570,22482,802,592,08
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00005 5035 64514 517
Krátkodobé záväzky 1 2821 12820 88520 86537 092
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00002 8420,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,00000,6114
Náklady na predaný tovar 0,00000,00000,000023 72570 924
Obežný majetok 5 0145 0177 3788 06117 808
Obrat aktív 0,00000,00000,00005,876,03
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,00005,876,05
Osobné náklady 0,00000,00000,000017 0090,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 131,00131,00143,00224,00196,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00002 8420,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -157,00-631,00-623,005 8113 922
Podiel EBIT k aktívam -0,0313-0,0295-0,01920,78040,2197
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0313-0,0295-0,01920,78040,3492
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00000,25140,29970,1843
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,00000,72170,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 313,380,00000,00000,05110,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,5186
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,00001,390,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,00001,390,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00005 5035 50314 517
Pohotová likvidita II. stupeň 3,914,450,35710,38630,4084
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7443-0,7752-26,815,748,05
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,25570,22482,942,722,11
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,34350,2900-1,51-1,58-1,42
Pridaná hodnota 0,00000,00000,000023 56936 782
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,51640,51640,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,0313-0,1258-0,08350,72090,2197
Rýchla likvidita I. stupeň 3,914,450,08980,11580,0753
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -49,31-66,350,00003,379,32
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -49,31-66,350,00003,379,32
Služby 0,00000,00000,000019 56358 497
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 0145 0177 4588 06117 854
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00004 16212 427
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,000047 294107 706
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,000047 294107 706
Účtovný cash flow 5 0145 017-541,002 4163 291
Vlastné imanie 3 7323 889-14 502-13 879-26 479
Všetky záväzky 1 2821 12821 96021 94037 712
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,00006 621
Výsledok hospodárenia -26,00-17,000,00006 5154 048
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -26,00-17,000,00006 5154 048
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -157,00-631,00-623,005 8113 922
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -631,00-480,005 8116 7889 390
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -157,00-148,00-143,006 2913 922
Záväzky 1 2821 12821 96021 94037 712
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00002 8422 8420,0000
Zisk pred zdanením -157,00-148,00-143,006 2913 922
Zmena EBIT 1,060,0000-0,02270,86560,4177