ABCO Slovakia s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 1 706 5203 023 3591 445 3031 591 0910,0000
Bankové úvery 0,00000,00000,0000200 0240,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,64990,88490,75500,88650,0000
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,0000200 0240,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 226896,001 0931 6980,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,21550,7668-0,32150,79060,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,92-9,03-4,24-7,180,0000
Celkové tržby 5 446 1845 718 5102 329 1750,00000,0000
Celkový dlh 2 594 5813 399 9091 891 3471 848 3470,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -175 871-367 270-78 517-3 3600,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 175 871367 27078 517203 3840,0000
Čistý cash flow -191 399288 753-143 395203 3840,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -508 48673 487-50 702-127 1640,0000
Čistý zisk -511 51169 494-54 350-138 3180,0000
Čistý zisk v minulom roku 69 494-54 350-134 43863 9120,0000
Cudzie zdroje 888 061376 550446 044257 2560,0000
Daň z príjmov 2 4803 0203 6480,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 0203 6482 0340,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 4803 0203 6480,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,000014 4980,0000
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,000073 7380,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 60,7393,31129,0019,990,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 52,7890,21123,6617,650,0000
Doba obratu aktív 114,39193,16226,8554,650,0000
Doba obratu pohľadávok 60,7393,31129,0020,480,0000
Doba obratu zásob 39,0680,3591,9027,990,0000
Doba splácania záväzkov 168,99234,24332,5754,250,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 173,36215,61295,6153,320,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 154,32218,51304,850,00000,0000
EBIT v minulom roku 73 487-50 702-126 87682 5270,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -508 48673 487-50 702-127 1640,0000
EBITDA -471 822121 017-29 806-105 0610,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -471 822121 017-29 806-105 0610,0000
Finančná páka -1,92-8,03-3,24-6,180,0000
Finančné účty 175 871367 27078 517203 3840,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,52040,12450,30860,16170,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,5204-0,1245-0,3086-0,16170,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -474 595121 958-25 535-114 6300,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,521,121,300,97550,0000
Krátkodobé pohľadávky 906 0141 460 529821 904581 8510,0000
Krátkodobé záväzky 2 586 2423 374 7191 883 3711 552 1110,0000
Krytie dlhovej služby -865,73124,380,0000-9,420,0000
Nákladové úroky 545,00973,000,000011 1540,0000
Nákladové úroky v minulom roku 973,000,00005 52818 6150,0000
Náklady na predaný tovar 5 809 8195 471 4792 237 29310 443 3130,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 586 0145 258 5532 067 0539 995 4800,0000
Neobežný majetok 25 61337 08923 36923 2920,0000
Obežný majetok 1 679 6812 985 3741 420 8411 566 1010,0000
Obrat aktív 3,191,891,616,680,0000
Obrat neobežného majetku 212,59154,0399,51456,200,0000
Obrat obežného majetku 3,241,911,646,780,0000
Obrat zásob 9,344,543,9713,040,0000
Odpisy 26 62226 72617 49611 8700,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 13 31113 3638 74811 8700,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 13 31113 3638 7480,00000,0000
Osobné náklady 101 600107 475121 6780,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 7735 0592 3299 5710,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00002,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 361 7813 148 1301 726 3930,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -484 88996 220-36 854-126 4480,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,5760-0,18460,12182,420,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,5780-0,20920,1157-3,260,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,27860,44501,380,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -3,592,250,72480,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -2,841,800,633715,370,0000
Pohľadávky z obchodného styku 787 3941 411 895787 853513 8720,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,41880,54190,47870,44910,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,641,30-3,111,260,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -351,19296,770,000018,230,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,521,121,311,160,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,92-9,03-4,24-7,180,0000
Pridaná hodnota -364 720241 50688 193182 4280,0000
Primárna platobná neschopnosť 3,002,232,190,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,5760-0,18460,12180,53770,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -5,5028,09-63,46-17,590,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -5,5028,09-63,46-17,590,0000
Služby 209 661194 359156 224308 6920,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 706 5203 023 3591 445 3031 591 0910,0000
Spotreba materiálu… 14 14418 56714 016139 1410,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,0000200 0240,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 445 0995 715 9852 328 78610 625 7410,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00003 0003 3000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 5 312 8055 475 1552 254 15910 043 1840,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 132 294237 83071 327582 5570,0000
Účtovný cash flow -191 399288 753-143 395203 3840,0000
Úročený dlh 0,00000,00000,0000200 0240,0000
Úrokové krytie -933,0075,530,0000-11,400,0000
Vlastné imanie -888 061-376 550-446 044-257 2560,0000
Všetky záväzky 2 594 5813 399 9091 891 3471 848 3470,0000
Výsledok hospodárenia -498 44497 291-44 002-116 9310,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -498 44497 291-44 002-116 9310,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -511 51169 494-54 350-138 3180,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 69 494-54 350-134 43863 9120,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -509 03172 514-50 702-137 6080,0000
Zásoby 597 7961 157 575520 420766 3680,0000
Záväzky 2 594 5813 399 9091 891 3471 848 3470,0000
Záväzky z obchodného styku 2 361 7813 148 1301 726 3930,00000,0000
Zisk pred zdanením -509 03172 514-50 702-137 6080,0000
Zmena EBIT -6,92-1,450,3996-1,540,0000