PS - STAVEX, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 23 15827 46330 70116 50216 825
Bežná likvidita III. stupeň 9,867,566,396,571,31
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000126,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6032-0,6598-0,7169-0,6399-0,4419
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 7,716,115,425,130,4232
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,16620,44170,76490,13331,05
Celkové tržby 27 73228 78832 65934 4260,0000
Celkový dlh 3 3008 41413 3061 9418 636
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -11 978-12 568-12 471-9 317-3 619
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 11 97812 56812 4719 3173 619
Čistý cash flow 11 97812 56812 4719 3173 619
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 3293 0574 2138 769-2 741
Čistý zisk 809,001 6542 8347 670-2 741
Čistý zisk v minulom roku 1 6542 8347 670-1 298288,00
Cudzie zdroje -19 858-19 049-17 395-14 561-8 189
Daň z príjmov 308,00960,00960,001 0950,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,001 095960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 308,00960,00960,001 0950,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 45,0338,2025,1127,7559,78
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 29,0021,2914,1519,3757,39
Doba obratu aktív 312,04352,16344,73174,96135,36
Doba obratu pohľadávok 45,0338,2025,1127,7559,78
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000094,20
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 20,9326,3825,8319,2568,79
EBIT v minulom roku 3 0574 2138 769-334,00386,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 3293 0574 2138 769-2 741
EBITDA 5 5137 2307 4899 3531 706
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 5137 2307 4899 3531 706
Finančná páka 1,171,441,761,132,05
Finančné účty 11 97812 56812 4719 3173 619
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8575-0,6936-0,5666-0,8824-0,4867
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,85750,69360,56660,88240,4867
Hrubá marža 0,54270,52980,50450,49290,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 4077 1357 3799 1981 535
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,06710,07490,07490,11000,5082
Krátkodobé pohľadávky 3 3422 9792 2362 6177 430
Krátkodobé záväzky 1 5532 0572 3001 8168 551
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1,00000,0000478,0045,000,0000
Krytie dlhovej služby 26,0016,3217,872 3380,0000
Nákladové úroky 212,00443,00419,004,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 443,00419,004,004,0098,00
Náklady na predaný tovar 12 03813 21216 02917 45633 133
Neobežný majetok 7 83811 91615 9944 5685 650
Obežný majetok 15 32015 54714 70711 93411 049
Obrat aktív 1,171,041,062,092,70
Obrat neobežného majetku 3,462,392,037,548,03
Obrat obežného majetku 1,771,832,212,884,11
Odpisy 4 0784 0783 166429,004 043
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 0784 0783 166429,004 043
Osobné náklady 8 2606 7047 2286 5530,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 106,0095,00110,00155,00171,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 8875 7326 0008 0991 302
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,04070,08680,16290,5268-0,3347
Podiel EBIT k aktívam 0,05740,11130,13720,5314-0,1629
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,05740,11130,13720,5314-0,1629
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,06150,12030,14830,5971-0,3313
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,51720,45760,40620,56460,2151
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,54880,43950,43870,38620,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,822,282,282,590,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,221,411,592,433,03
Pohľadávky z obchodného styku 2 1521 6601 2601 8277 134
Pohotová likvidita II. stupeň 9,867,566,396,571,31
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,66-1,52-1,39-1,56-2,26
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 56,5028,3729,762 3290,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,14250,30640,43340,11760,5133
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,16620,44170,76490,13331,05
Pridaná hodnota 15 05015 25216 47716 97012 236
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,04070,08680,16290,5268-0,3347
Rýchla likvidita I. stupeň 7,716,115,425,130,4232
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,59861,161,780,20755,06
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,59861,161,780,20755,06
Služby 7 79510 08512 18412 98329 984
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 23 15827 46330 70116 50216 825
Spotreba materiálu… 4 2433 1273 8454 4733 149
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 27 08828 46432 50634 42645 369
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 27 08828 46432 50634 42645 369
Účtovný cash flow 11 97812 56812 4719 3173 619
Úrokové krytie 6,276,9010,052 1920,0000
Vlastné imanie 19 85819 04917 39514 5618 189
Všetky záväzky 3 3008 41413 3061 9418 636
Výsledok hospodárenia 1 4353 1524 3238 924-2 337
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 4353 1524 3238 924-2 337
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 809,001 6542 8347 670-2 741
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 6542 8347 670-1 298288,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 1172 6143 7948 765-2 512
Záväzky 3 3008 41413 3061 9418 636
Záväzky z obchodného styku 1,00000,0000478,0045,000,0000
Zisk pred zdanením 1 1172 6143 7948 765-2 512
Zmena EBIT 0,43470,72560,4804-26,25-7,10