ISIT Slovakia s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152011
Aktíva 145 75317 47621 7735 0130,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,83891,351,405,220,0000
Časové rozlíšenie aktív 51,000,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,75-1,29-0,0893-0,12760,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,27301,530,03610,53850,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 10,060,84402,470,23690,0000
Celkové tržby 131 33644 94230 3501 5930,0000
Celkový dlh 132 5697 99915 500960,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -54 029-17 836-5 573-5 0130,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 54 02917 8365 5735 0130,0000
Čistý cash flow 36 19312 263560,00517,000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 6934 1642 220511,000,0000
Čistý zisk 3 7073 2042 220-449,000,0000
Čistý zisk v minulom roku 3 2042 220-449,00-227,000,0000
Cudzie zdroje -13 184-9 477-6 273-4 0530,0000
Daň z príjmov 986,00960,000,0000960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,000,0000960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 986,00960,000,0000960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 158,79-56,85194,830,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 142,67-138,07194,830,00000,0000
Doba obratu aktív 405,07141,93261,851 1440,0000
Doba obratu pohľadávok 158,79-56,85194,830,00000,0000
Doba splácania záväzkov 159 6950,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 368,4364,96186,41219,000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 49 3550,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 4 1642 220511,00-227,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 6934 1642 220511,000,0000
EBITDA 47 0135 1142 285595,000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 47 0135 1142 285595,000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,21010,23050,00001,880,0000
Finančná páka 11,061,843,471,240,0000
Finančné účty 54 02917 8365 5735 0130,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0905-0,5423-0,2881-0,80850,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,09050,54230,28810,80850,0000
Hrubá marža 0,35880,11170,07530,98050,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 46 8084 3522 220511,000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,90950,45770,71190,19150,0000
Krátkodobé pohľadávky 57 136-7 00016 2000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 132 5697 99915 500960,000,0000
Náklady na predaný tovar 84 20739 92228 06538,000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 303,000,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 34 5376 6400,00000,00000,0000
Obežný majetok 111 16510 83621 7735 0130,0000
Obrat aktív 0,90112,571,390,31920,0000
Obrat neobežného majetku 3,806,770,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,184,151,390,31920,0000
Odpisy 42 115188,000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 40 80394,000,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 31294,000,00000,00000,0000
Osobné náklady 1 4200,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 212,00762,0065,0084,000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 7,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 45 8223 3922 220-449,000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,37071,020,25601,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 155,540,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 33,190,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,0826,700,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 51 336-17 00016 2000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,83891,351,405,220,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,3643-0,7728-11,20-7,840,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,90950,45770,71190,19150,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 10,060,84402,470,23690,0000
Pridaná hodnota 47 1295 0202 2851 5620,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,7981-1,350,95680,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,40762,230,35955,220,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,821,566,781,610,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,821,566,781,610,0000
Služby 77 79338 65428 06538,000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 145 75317 47621 7735 0130,0000
Spotreba materiálu… 6 1111 2680,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 131 33644 94230 3501 6000,0000
Tržby z predaja tovaru 418,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 130 91844 94230 3501 6000,0000
Účtovný cash flow 36 19312 263560,00517,000,0000
Vlastné imanie 13 1849 4776 2734 0530,0000
Všetky záväzky 132 5697 99915 500960,000,0000
Výsledok hospodárenia 4 8984 9262 285595,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 8984 9262 285595,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 7073 2042 220-449,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 2042 220-449,00-227,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 6934 1642 220511,000,0000
Záväzky 132 5697 99915 500960,000,0000
Záväzky z obchodného styku 40 97122 96015 5000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 40 97122 96015 5000,00000,0000
Zisk pred zdanením 4 6934 1642 220511,000,0000
Zmena EBIT 1,131,884,34-2,250,0000