Still moments, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 15 54711 51112 94912 4168 989
Bežná likvidita III. stupeň 10,6114,3712,099,867,65
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000130,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7121-0,5593-0,5782-0,6150-1,11
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 6,577,096,105,187,37
Celkové tržby 20 3773 9426 81210 0440,0000
Celkový dlh 2 0271 3631 6491 8091 175
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 628-5 676-6 534-6 523-8 656
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 6285 6766 5346 5238 656
Čistý cash flow 9 6285 6766 5346 5238 656
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 852-673,001 1731 4785 145
Čistý zisk 3 372-1 153693,00998,005 145
Čistý zisk v minulom roku -1 153693,00998,001 796-976,00
Cudzie zdroje -13 520-10 148-11 300-10 607-7 814
Daň z príjmov 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00510,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 106,18543,31344,08231,432,17
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 50,68256,34181,99230,652,17
Doba obratu aktív 278,891 072694,55487,6196,25
Doba obratu pohľadávok 106,18543,31344,08231,432,17
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000015,53
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 26,2874,5857,4549,4412,58
EBIT v minulom roku -673,001 1731 4782 306-976,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 852-673,001 1731 4785 145
EBITDA 3 893-599,001 233905,006 393
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 893-599,001 233905,006 393
Efektívna daňová sadzba 0,1246-0,71320,40920,32480,0000
Finančná páka 1,151,131,151,171,15
Finančné účty 9 6285 6766 5346 5238 656
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8696-0,8816-0,8727-0,8543-0,8693
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,86960,88160,87270,85430,8693
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 859-673,001 1732 2286 226
Krátkodobé pohľadávky 5 9195 8356 4155 893203,00
Krátkodobé záväzky 1 465801,001 0711 2591 175
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 985,0021,008,0027,000,0000
Náklady na predaný tovar 15 3873 2774 9977 13527 609
Obežný majetok 15 54711 51112 94912 4168 859
Obrat aktív 1,310,34050,52550,74863,79
Obrat obežného majetku 1,310,34050,52550,74863,85
Osobné náklady 0,0000564,00327,00943,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 34,0074,0060,00177,00167,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 372-1 153693,00998,005 145
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,2494-0,11360,06130,09410,6584
Podiel EBIT k aktívam 0,2478-0,05850,09060,11900,5724
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,2478-0,05850,09060,11900,5724
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,2735-0,06280,09880,13250,6584
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,61930,49310,50460,52540,9630
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,87710,18090,43680,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,47251,440,95920,64940,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00001,145,532,290,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00001,145,532,290,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,47321,450,96020,70190,2539
Pohľadávky z obchodného styku 2 8252 7533 3935 873203,00
Pohotová likvidita II. stupeň 10,6114,3712,099,867,65
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,40-1,79-1,73-1,63-0,9027
Pridaná hodnota 4 960643,001 8082 1596 479
Rentabilita aktív, ROA 0,2169-0,10020,05350,08040,5724
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,2494-0,11360,06130,09410,6584
Rýchla likvidita I. stupeň 6,577,096,105,187,37
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,5207-2,281,342,000,1838
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,5207-2,281,342,000,1838
Služby 14 7692 7904 7944 89220 944
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 15 54711 51112 94912 4168 989
Spotreba materiálu… 618,00487,00203,002 2436 665
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 20 3473 9206 80510 04434 088
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000750,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 20 3473 9206 8059 29434 088
Účtovný cash flow 9 6285 6766 5346 5238 656
Vlastné imanie 13 52010 14811 30010 6077 814
Všetky záväzky 2 0271 3631 6491 8091 175
Výsledok hospodárenia 3 893-599,001 2331 6556 393
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 893-599,001 2331 6556 393
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 372-1 153693,00998,005 145
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 153693,00998,001 796-976,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 852-673,001 1731 4786 222
Záväzky 2 0271 3631 6491 8091 175
Záväzky z obchodného styku 985,0021,008,0027,000,0000
Zisk pred zdanením 3 852-673,001 1731 4786 222
Zmena EBIT -5,72-0,57370,79360,6409-5,27