TuCon, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 27 034 17522 058 59324 217 95628 116 65820 788 947
Aktivácia 0,00000,0000206 6088 940843 938
Bankové úvery 4 8485 7834 610117,00668 901
Bežná likvidita III. stupeň 1,201,231,521,221,34
Bežné bankové úvery 4 8485 7834 610117,00668 901
Časové rozlíšenie aktív 281 68293 6341 017 688-26 4201 121 898
Časové rozlíšenie pasív 1 87756 79595 09838 850141,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,66830,08150,8361-1,35-0,4978
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 10,886,623,807,282,20
Celkové tržby 42 688 68944 632 36639 966 81462 512 4040,0000
Celkový dlh 24 757 36219 115 20119 095 50024 687 10114 295 035
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -189 526-1 706 035-2 022 108-6 229 781-2 563 729
Čistá hodnota zákazky 1 309 0630,0000311 1140,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 271 0221 791 4662 026 7186 229 8983 232 630
Čistý cash flow -1 520 444-235 252-4 203 1804 575 1083 232 630
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -483 050-1 806 9401 867 230-396 786105 318
Čistý zisk -611 661-2 134 4031 636 652-1 043 50589 841
Čistý zisk v minulom roku -2 134 4031 636 652-1 043 505-2 058 090639 334
Cudzie zdroje -2 274 936-2 886 597-5 027 358-3 390 707-6 493 771
Daň z príjmov 215 844119 671113 526624 2080,0000
Daň z príjmov v minulom roku 119 671113 526624 208197 5020,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 215 844119 671113 526624 2080,0000
Dlhodobé pohľadávky 930 711955 875990 7081 177 4211 123 159
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 255,79180,62218,77111,65135,83
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 111,0190,5473,4780,52123,83
Doba obratu aktív 346,91298,00373,76228,65315,15
Doba obratu pohľadávok 267,73193,53234,06121,23152,86
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000437,18
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 220,27168,44174,42134,14142,16
EBIT v minulom roku -1 806 9401 867 230-396 786-1 832 572720 708
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -483 050-1 806 9401 867 230-396 786105 318
EBITDA 1 019 882-266 5823 552 8281 740 3052 505 628
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 019 882-266 5823 552 8281 740 3052 505 628
Efektívna daňová sadzba -0,5453-0,05940,0649-1,490,0000
Finančná páka 11,887,644,828,293,20
Finančné účty 271 0221 791 4662 026 7186 229 8983 232 630
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 928 189-228 5304 500 1051 905 1692 310 034
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,63490,56520,46670,58670,4511
Krátkodobé finančné výpomoci 76 64879 6480,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 19 933 63313 369 70714 175 52613 730 1968 960 175
Krátkodobé záväzky 17 165 29712 468 05411 301 69616 494 8979 377 270
Krytie dlhovej služby -11,95-1,0116,7528,36161,89
Materiál 233 740195 021132 799231 479140 986
Nákladové úroky -87 233207 792117 05222 51115 477
Nákladové úroky v minulom roku 207 792117 05222 51128 01681 374
Náklady na predaný tovar 11 273 67111 584 4514 938 98632 542 5936 985 197
Neobežný majetok 5 383 3875 652 8905 874 5176 774 0846 210 099
Obežný majetok 21 369 10616 312 06917 325 75121 368 99413 456 950
Obrat aktív 1,051,220,97661,601,16
Obrat neobežného majetku 5,284,784,036,633,88
Obrat obežného majetku 1,331,661,372,101,79
Odpisy 1 508 8821 368 5541 418 1241 885 2161 269 841
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 754 441684 277709 062942 6081 269 841
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 754 441684 277709 062942 6080,0000
Osobné náklady 15 558 86417 609 23917 653 79215 937 7860,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 94 36478 75277 610167 289197 653
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 227,0044,003,005,002 059
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 280 3831 997 872750 00111 026 7630,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 897 221-765 8493 054 776841 7111 359 682
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,2596-0,71820,3253-0,30770,0125
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,90611,140,94201,290,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,18
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,100,87641,060,77440,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,010,81320,98260,692513,46
Pohľadávky z obchodného styku 8 650 8056 701 7964 760 7769 901 3818 168 664
Pohotová likvidita II. stupeň 1,191,211,511,211,33
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,5012,271,20-0,7411-2,01
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 17,43-1,13-35,91203,24208,87
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,91580,86660,78850,87800,6876
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 10,886,623,807,282,20
Pridaná hodnota 17 170 59715 433 32918 740 99512 341 65517 092 048
Primárna platobná neschopnosť 0,55490,38940,23351,110,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,2689-0,73940,3255-0,30780,0138
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 24,27-71,705,3714,195,71
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 24,27-71,705,3714,195,71
Služby 7 353 4788 373 3382 996 76426 883 5316 813 424
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 27 034 17522 058 59324 217 95628 116 65820 788 947
Spotreba materiálu… 3 920 1933 211 1132 148 8305 668 0021 015 711
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 81 49685 4314 610117,00668 901
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 28 445 49027 076 16024 163 10245 050 32224 077 245
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 22258 380512 442166 0740,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 28 444 26827 017 78023 650 66044 884 24824 077 245
Účtovný cash flow -1 520 444-235 252-4 203 1804 575 1083 232 630
Úročený dlh 81 49685 4314 610117,00668 901
Úrokové krytie 5,54-8,7015,95-17,636,80
Vlastné imanie 2 274 9362 886 5975 027 3583 390 7076 493 771
Všetky záväzky 24 757 36219 115 20119 095 50024 687 10114 295 035
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 87756 79595 09838 8500,0000
Výsledok hospodárenia -490 471-1 623 7232 048 526-162 2141 193 921
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -490 471-1 623 7232 048 526-162 2141 193 921
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -611 661-2 134 4031 636 652-1 043 50589 841
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 134 4031 636 652-1 043 505-2 058 090639 334
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -395 817-2 014 7321 750 178-419 297702 510
Zásoby 233 740195 021132 799231 479140 986
Záväzky 24 757 36219 115 20119 095 50024 687 10114 295 035
Záväzky z obchodného styku 4 800 0362 609 6271 111 42511 026 7630,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 196 0420,00000,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 14 548611 75550 3100,00000,0000
Zisk pred zdanením -395 817-2 014 7321 750 178-419 297702 510
Zmena EBIT 0,2673-0,9677-4,710,21650,1461
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 69346 967598 620183 37741 866